Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Björköns Trumslagarboställe

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 53.00" E 13° 30' 58.80" (56.881389, 13.516338) RT-90 X 6308410 Y 1360471 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?
Siste trumslagaren som bodde här var Samuel Virvel som återkom från kriget 1790. Han får avsked 1806 och flyttar omkring 1807 från bostäl- let. År 1814 är Johannes Andersson, f.1786-11-06 i Lidhult, arrendator på trumslagarbostället då lantmätaren gjorde uppmätning av den öppna åkerjorden. Johannes var gift med Johanna Petersdotter Sjöberg f. 1780 i Nöttja (G). De får följande barn: Nils f. 1812-04-23 i Brusarp Nöttja (se nedan). Per f. 1814-09-13 d. 1814-09-19. Pernilla f. 1816-08-26. Elin f. 1819-04-12 d. 1820-06-24. Anders f. 1823. Johannes omkommer vid brand 1837-11-10 och Pernilla gifter sig 1838-12-02 med Peter Abrahamsson f. 1814-09-15 i Torpa (G) som övertar arrendet med svärmor som inhyses. Här föds sonen Johannes 1839-09-17 och familjen flyttar till Kånna (G) redan 1843-05-01 när laga skifte skall ske i Björkön. Ny arrendator blir Nils Johannesson f. 1812-04-23 i Brusarp Nöttja (se ovan) och hustrun Marta Jönsdotter f. 1816-11-23 på Bolmsö. De inflytt- ade 1843 från Virkesnäs där Nils blivit änkeman 1840 och gift om sig 1842-05-16. Från första äktenskapet fanns dottern Anna Stina f.1835-07- 30. På trumslagarbostället föds följande barn: Pernilla f. 1843-04-08. August f. 1845-01-07. Gustav f. 1847-03-24. Lena f. 1849-02-27. Salomon f. 1851-05-06 som senare kallade sig Vinberg. Magnus f. 1853-09-29. Anna Helena f. 1856-11-02 d. 1856-12-30. Anders f. 1857-12-12. Familjen flyttar 1863 åter till Virkesnäs. År 1864 inflyttar Bengt Johan Bengtsson f. 1837-05-29 i Unnaryd med hustrun Lena Andersdotter f. 1841-03-06 i Unnaryd. De hade en dotter Emma Kristina f. 1863-09-24 i Unnaryd. De stannar bara ett år på trumslagarbostället och flyttar åter till Unnaryd. Åter en ny arrendator Nils Peter Andersson f.1847-04-14 i Unnaryd inflyttar 1865 med en piga (troligen en syster). I nästa husförhörslängd är han dräng i piparegården och en ny arrendator har inflyttat 1870-10-21. Det är Johannes Carlsson f. 1843-05-21 i Saxnäs som gifter sig 1870- 12-31 med Johanna Andersdotter f. 1852-01-03 i Unnaryd, Och hon inflyttar 1871-04-11 från Unnaryd. De får följande barn: Claes Idof f.1872-01-02. Johan Alfred f.1875-11-19. Selma Linnea f.1882-04-02 d. 1954-01-03 i Lidhult. Oscar Fredrik f. 1885-07-18. Lars Gottfrid f. 1888-01-08 d. 1907-11-14. Frans Adolf f. 1891-03-08. Axel Teodor f. 1893-11-22 d. 1984-03-13 i Lidhult. Johannes Otto f. 1896-05-08 d. 1981-01-15 i Unnaryd. Johan Alfred skulle 1895-11-11 emigrera till Amerika vilket är inskrivet i husförhörslängden, men fadern Johannes avlider 1895-11-25, och Johan Alfred är inskriven på nytt 1895-12-02 som boende på trumslagrbostället. Alla barnen verkar ha tagit namnet Bergström efter farfar Carl Lorents Bergström som varit soldat nr 61 i Bassarås mellangård och 1835 flyttade till Saxnäs. År 1920 lever Johanna Bergström (Andersdotter) som arrendator änka och sonen Axel Theodor är arrendator. Hans bror Oscar Fredrik är nu skomakare och bor kvar i föräldrahemmet. Detta årtal är de sista tillgängliga uppgifterna i församlingsboken som jag har haft tillgång till.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56°52'53.0" E 13°30'58.80" (56.881389, 13.516338) RT-90 X 6308410 Y 1360471 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?

Björköns Trumslagarboställe

Siste trumslagaren som bodde här var Samuel Virvel som återkom från kriget 1790. Han får avsked 1806 och flyttar omkring 1807 från bostället. År 1814 är Johannes Andersson, f.1786-11-06 i Lidhult, arrendator på trumslagarbostället då lantmätaren gjorde uppmätning av den öppna åkerjorden. Johannes var gift med Johanna Petersdotter Sjöberg f. 1780 i Nöttja (G). De får följande barn: Nils f. 1812-04-23 i Brusarp Nöttja (se nedan). Per f. 1814-09-13 d. 1814-09-19. Pernilla f. 1816-08-26. Elin f. 1819-04-12 d. 1820-06-24. Anders f. 1823. Johannes omkommer vid brand 1837-11-10 och Pernilla gifter sig 1838-12-02 med Peter Abrahamsson f. 1814-09-15 i Torpa (G) som övertar arrendet med svärmor som inhyses. Här föds sonen Johannes 1839-09-17 och familjen flyttar till Kånna (G) redan 1843- 05-01 när laga skifte skall ske i Björkön. Ny arrendator blir Nils Johannesson f. 1812-04-23 i Brusarp Nöttja (se ovan) och hustrun Marta Jönsdotter f. 1816-11-23 på Bolmsö. De inflyttade 1843 från Virkes- näs där Nils blivit änkeman 1840 och gift om sig 1842-05-16. Från första äktenskapet fanns dottern Anna Stina f.1835-07-30. På trumslagarbostället föds följande barn: Pernilla f. 1843-04-08. August f. 1845-01-07. Gustav f. 1847-03-24. Lena f. 1849-02-27. Salomon f. 1851-05-06 som senare kallade sig Vinberg. Magnus f. 1853-09-29. Anna Helena f. 1856-11-02 d. 1856-12-30. Anders f. 1857-12-12. Familjen flyttar 1863 åter till Virkesnäs. År 1864 inflyttar Bengt Johan Bengtsson f. 1837-05-29 i Unnaryd med hustrun Lena Andersdotter f. 1841-03-06 i Unnaryd. De hade en dotter Emma Kristina f. 1863-09- 24 i Unnaryd. De stannar bara ett år på trumslagarbostället och flyttar åter till Unnaryd. Åter en ny arrendator Nils Peter Andersson f.1847-04-14 i Unnaryd inflyttar 1865 med en piga (troligen en syster). I nästa husförhörslängd är han dräng i piparegården och en ny arrendator har inflyttat 1870-10-21. Det är Johannes Carls- son f. 1843-05-21 i Saxnäs som gifter sig 1870-12-31 med Johanna Andersdotter f. 1852-01-03 i Unnaryd, Och hon inflyttar 1871-04-11 från Unnaryd. De får följande barn: Claes Idof f.1872-01-02. Johan Alfred f.1875-11-19. Selma Linnea f.1882-04-02 d. 1954-01-03 i Lidhult. Oscar Fredrik f. 1885-07-18. Lars Gottfrid f. 1888-01-08 d. 1907-11-14. Frans Adolf f. 1891-03-08. Axel Teodor f. 1893-11-22 d. 1984-03-13 i Lidhult. Johannes Otto f. 1896-05-08 d. 1981-01-15 i Unnaryd. Johan Alfred skulle 1895-11-11 emigrera till Amerika vilket är inskrivet i hus- förhörslängden, men fadern Johannes avlider 1895-11-25, och Johan Alfred är inskriven på nytt 1895-12-02 som boende på trumslagrbostället. Alla barnen verkar ha tagit namnet Bergström efter farfar Carl Lorents Bergström som varit soldat nr 61 i Bassarås mellangård och 1835 flyttade till Saxnäs. År 1920 lever Johanna Bergström (Andersdotter) som arrendator änka och sonen Axel Theodor är arrendator. Hans bror Oscar Fredrik är nu skomakare och bor kvar i föräldrahemmet. Detta årtal är de sista tillgängliga uppgifterna i församlingsboken som jag har haft tillgång till.