Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Lindsholmen (Planen)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 7,30" E 13° 31' 9,40" (56.868694,13.519278) RT-90 X 6306990 Y 1360602 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:9 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av kartan från Laga skifte 1846.
Vid laga skifte mellan byarna väster sjön Unnen, som påbörjades 1842 och fastställdes 1846, upptages torpet Lindholmen med nr 307. I husförhörslängden kallas torpet Lindsholmen vilket vid uppmätning inägor 1893 är ändrat till Planen. Under detta torp fanns 1893 även en backstuga som låg vid gränsen till Virkesnäs. År 1828 inflyttar avskedade soldaten Bengt Isaksson Lager och hans hustru Maria Svensdotter från Femsjö. Bengt född 1800-03-31 i Sand- seryd (F) och Maria född 1801-09-26 i Färda S.Unnaryd. De hade följande barn: Johan Magnus f.1824-10-09 i Haghult Femsjö. Han blev senare soldaten nr 60 Lindberg. Lars Peter f.1826-12-24 i Duvhult Femsjö. Carl Johan f.1829-01-17 på Lindsholmen. Anna Christina f.1831-07-24 på Lindsholmen. Familjen flyttar 1835 till Längsberg under Öjaböke Storegård i Lidhult. Med denna familj inflyttar även pigan Catharina Nilsdotter från Valshult i Femsjö. Hon var född 1788 i Kärda (F). År 1830 inflyttar även änklin- gen Staffan Jönsson från Öxnalt f.1771 i Långaryd. De gifter sig här 1831-12-20 och flyttar till Saxnäs 1833 till ett torp som vid Laga skifte kallas Staffansbo. Nästa familj på torpet blir nygifta paret Sven Carlsson f.1810-11-17 i Lidhult och Christina Svensdotter f.1806-08-15 i Breared. De inflyttar från Saxnäs 1835 och deras första barn Anna Katarina föds här 1836-06-09. Familjen flyttar samma år till Torseryd där de stannar till 1838. År 1837-04-12 inflyttar torparen Sven Jönsson, hustrun Britta Jönsdotter och dottern Anna från Lockabäck i Unnaryd. Sven var född 1810-03- 04 i Tykagård, Britta 1813-04-01 och Anna 1835-05-05 båda i Lockabäck Unnaryd. På Lindsholmen föds följande barn: Johanna f.1840-03-11 gifter sig här med Anders Gustav Andersson från Bolmsö 1875-01-05. Johanna föder dottern Julia här 1875-12-31, men avlider i barnsäng 1876-01-18. Även dottern avlider 1876-02-13 på Lindsholmen. Olaus f.1847-10-05 gifter sig 1870-12-27med Anna Britta Andersdotter. De flyttar till Lidhult där Olaus arbetar i handelsboden som ägdes av Vrå handelsförening. År 1899 flyttar de till Halmstad. Matilda f.1851-10-25 flyttar till Halmstad 1873. Anna gifter sig 1859-01-09 med Nils Johan Jakobsson och de bor på Lindsholmen. Anna bli med barn, men Nils Johan drunknar vid Tiraholm före dottern Nilda Josefina födelse 1859-12-01 på Lindsholmen. Anna gifter om sig med torparen Johan Henrik Petersson från Yås i Unnaryd och dottern Dina Lahilda föds 1864-04-15 och Ida Maria 1870-04-09. När sista dottern föds är föräldrarna skrivna på Bolmsö men födseln sker på Lindsholmen. Enligt husförhörslängden avlider Britta här 1873 och Sven bodde ensam kvar till sin död 1887-02-12. Torpet är nu obebott tills soldaten nr 73 August Edvard Törnsjö f.1873-06-19 Fälleshult Björkön gifter sig med Albertina Svensdotter från Södra Unnaryd 1894-12-27 och flyttar hit 1894-11-02. Här föds deras förstfödde son Erik Vallentin 1896-04-28. Familjen flyttar redan 1897-06-27 till soldattorpet Sotåsen under Realsbo som de köpt av roten. Anna Johansson Lönn bördig från Saxhult i Unnaryd, och hennes make Carl Peter Carlsson flyttade 1858 från Moanäs till Bohult som arrend- ator av ¼ mtl i Bohult. Gården i Bohult var vid denna tid delad i två gårdar om ¼ mtl. Carl Peter född i Färgaryd 1826-07-01 var änkeman vid giftet med Anna och hade en dotter Johanna Katarina född 1850 i Skifteryd Torpa. Anna var född tvilling i Saxhult 1827-11-03 och var dotter till soldaten Johannes Lönn. De hade följande barn: Anna Charlotta f.1854-10-01 i Moanäs d.1883-07-18 i Hästhult Vrå. Karolina f.1856-05-07 i Moanäs d.1861-10-31 i Bohult. Severina f.1861-06-29 d.1861-10-09 i Bohult. Karl Johan f.1862-10-15 d.1888-02-20 i Bohult Susanna Gustava f.1864-10-28 d.1891-07-05 i Bohult. Emma Severina f.1867-05-24 d.1869-01-05 i Bohult. Josefina Augusta f.1872-01-05 d.1894-01-18. På 1860-talet får familjen problem med sjukdom. Några barn dör i kikhosta och Carl Peter blir så sjuk så att han inte kunde vara kvar som arrendatorer utan familjen blir inhyses enligt husförhörslängden. När Carl Peter avlider bor de som torpare på Lindsholmen enligt bouppteck- ningen, vilket överensstämmer med Isak Perssons intervjuer med lokalbefolkningen på 1970-talet att Anna bodde på Lindsholmen (Planen) som änka utan att bruka någon jord. Vi vet också att Carl Peter dör i lungsjukdom 1884-05-09, en sjukdom som även drabbade de hemmav- arande barnen som ledde till deras tidiga död. Anna var den enda som inte drabbades av denna sjukdom och var vid sin död fortfarande skriven i Bohult även om hon den sista tiden vårdades på L.Hult under Björkön när hon avled 1900-02-01. Därmed var hon den sista som bodde på Lindsholmen för i församlingsböckerna för åren 1900, 1910 och 1920 finns inga torpare eller back- stugusittare boende under Bohult. Det som idag återstår av torpet är husgrunden som ligger i en sluttning och har haft källaren under huset med ingång från baksidan av huset.
Foto av ingången till källaren 2007-12-31.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 7,30" E 13° 31' 9,40" (56.868694,13.519278) RT-90 X 6306990 Y 1360602 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:9 (2019) Vill du se flygfoto?

Lindsholmen (Planen)

Del av kartan från Laga skifte 1846.
Vid laga skifte mellan byarna väster sjön Unnen, som påbörjades 1842 och fast- ställdes 1846, upptages torpet Lindholmen med nr 307. I husförhörslängden kallas torpet Lindsholmen vilket vid uppmätning inägor 1893 är ändrat till Planen. Under detta torp fanns 1893 även en backstuga som låg vid gränsen till Virkesnäs. År 1828 inflyttar avskedade soldaten Bengt Isaksson Lager och hans hustru Maria Svensdotter från Femsjö. Bengt född 1800-03-31 i Sandseryd (F) och Maria född 1801-09-26 i Färda S.Unnaryd. De hade följande barn: Johan Magnus f.1824-10-09 i Haghult Femsjö. Han blev senare soldaten nr 60 Lind- berg. Lars Peter f.1826-12-24 i Duvhult Femsjö. Carl Johan f.1829-01-17 på Lindsholmen. Anna Christina f.1831-07-24 på Lindsholmen. Familjen flyttar 1835 till Längsberg under Öjaböke Storegård i Lidhult. Med denna familj inflyttar även pigan Catharina Nilsdotter från Valshult i Femsjö. Hon var född 1788 i Kärda (F). År 1830 inflyttar även änklingen Staffan Jönsson från Öxnalt f.1771 i Långaryd. De gifter sig här 1831-12-20 och flyttar till Saxnäs 1833 till ett torp som vid Laga skifte kallas Staffansbo. Nästa familj på torpet blir nygifta paret Sven Carlsson f.1810-11-17 i Lidhult och Christina Svensdotter f.1806-08-15 i Breared. De inflyttar från Saxnäs 1835 och deras första barn Anna Katarina föds här 1836-06- 09. Familjen flyttar samma år till Torseryd där de stannar till 1838. År 1837-04-12 inflyttar torparen Sven Jönsson, hustrun Britta Jönsdotter och dot- tern Anna från Lockabäck i Unnaryd. Sven var född 1810-03-04 i Tykagård, Britta 1813-04-01 och Anna 1835-05-05 båda i Lockabäck Unnaryd. På Lindsholmen föds följande barn: Johanna f.1840-03-11 gifter sig här med Anders Gustav Andersson från Bolmsö 1875-01-05. Johanna föder dottern Julia här 1875-12-31, men avlider i barnsäng 1876-01-18. Även dottern avlider 1876-02-13 på Lindsholmen. Olaus f.1847-10-05 gifter sig 1870-12-27med Anna Britta Andersdotter. De flyttar till Lidhult där Olaus arbetar i handelsboden som ägdes av Vrå handelsförening. År 1899 flyttar de till Halmstad. Matilda f.1851-10-25 flyttar till Halmstad 1873. Anna gifter sig 1859-01-09 med Nils Johan Jakobsson och de bor på Lindsholmen. Anna bli med barn, men Nils Johan drunknar vid Tiraholm före dottern Nilda Josefina födelse 1859-12-01 på Lindsholmen. Anna gifter om sig med torparen Johan Henrik Petersson från Yås i Unnaryd och dottern Dina Lahilda föds 1864-04- 15 och Ida Maria 1870-04-09. När sista dottern föds är föräldrarna skrivna på Bolmsö men födseln sker på Lindsholmen. Enligt husförhörslängden avlider Britta här 1873 och Sven bodde ensam kvar till sin död 1887-02-12. Torpet är nu obebott tills soldaten nr 73 August Edvard Törnsjö f.1873-06-19 Fälle- shult Björkön gifter sig med Albertina Svensdotter från Södra Unnaryd 1894-12-27 och flyttar hit 1894-11-02. Här föds deras förstfödde son Erik Vallentin 1896-04-28. Familjen flyttar redan 1897-06-27 till soldattorpet Sotåsen under Realsbo som de köpt av roten. Anna Johansson Lönn bördig från Saxhult i Unnaryd, och hennes make Carl Peter Carlsson flyttade 1858 från Moanäs till Bohult som arrendator av ¼ mtl i Bohult. Gården i Bohult var vid denna tid delad i två gårdar om ¼ mtl. Carl Peter född i Färgaryd 1826-07-01 var änkeman vid giftet med Anna och hade en dotter Johanna Katarina född 1850 i Skifteryd Torpa. Anna var född tvilling i Saxhult 1827-11-03 och var dotter till soldaten Johannes Lönn. De hade följande barn: Anna Charlotta f.1854-10-01 i Moanäs d.1883-07-18 i Hästhult Vrå. Karolina f.1856-05-07 i Moanäs d.1861-10-31 i Bohult. Severina f.1861-06-29 d.1861-10-09 i Bohult. Karl Johan f.1862-10-15 d.1888-02-20 i Bohult Susanna Gustava f.1864-10-28 d.1891-07-05 i Bohult. Emma Severina f.1867-05-24 d.1869-01-05 i Bohult. Josefina Augusta f.1872-01-05 d.1894-01-18. På 1860-talet får familjen problem med sjukdom. Några barn dör i kikhosta och Carl Peter blir så sjuk så att han inte kunde vara kvar som arrendatorer utan familjen blir inhyses enligt husförhörslängden. När Carl Peter avlider bor de som torpare på Lindsholmen enligt bouppteckningen, vilket överensstämmer med Isak Perssons intervjuer med lokalbefolkningen på 1970-talet att Anna bodde på Lindsholmen (Planen) som änka utan att bruka någon jord. Vi vet också att Carl Peter dör i lungs- jukdom 1884-05-09, en sjukdom som även drabbade de hemmavarande barnen som ledde till deras tidiga död. Anna var den enda som inte drabbades av denna sjukdom och var vid sin död fortfarande skriven i Bohult även om hon den sista tiden vårdades på L.Hult under Björkön när hon avled 1900-02-01. Därmed var hon den sista som bodde på Lindsholmen för i församlingsböckerna för åren 1900, 1910 och 1920 finns inga torpare eller backstugusittare boende under Bohult. Det som idag återstår av torpet är husgrunden som ligger i en sluttning och har haft källaren under huset med ingång från baksidan av huset.
Foto av ingången till källaren 2007-12-31.