Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Gårdshults Soldattorp

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 29,90" E 13° 34' 39,20" (56.824972,13.577556) RT-90 X 6302006 Y 1363997 Skylt vid torpiventering: 29 Fastighetsbeteckning: Gårdshult 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid torpvandring i Odensjö och Gårdshult 10 maj 1981 uppsattes skylt nr 29 vid en husgrund som kallades Gårdshults soldattorp. Här hade soldaten Sven Lidell bott, men han tjänstgjorde för Ormhults rote i Vrå socken till avsked 1879. Något soldattorp under indelningsverket har aldrig funnits i Gårdshult. Vid laga skifte 1840 var Anders Henriksson ägare till 1/4 mantal förmedlat till 1/8 i Gårdshult, och blev efter lottning tvungen att flytta till den norra skiften som fick littera Ea eftersom hela byn tidigare låg på den södra lotten Eb. Av Anders barn var det bara yngsta dottern Kerstin som bildade familj. Hon gifte sig 1844 med Christian Magnusson som var född i Hästhult 1821, och de övertar gården. De födde fem flickor före Christians död 1855, varav alla uppnådde vuxen ålder. Änkan Kerstin gifter sig 1858 med Sven Lidell och han flyttar från Ormhult till Gårdshult. Redan 1859 föds deras enda gemensamma dotter Amanda. Omkring 1865 säljer man gården och bor på undantag. Om familjen flyttar till denna stuga redan nu eller först efter Kerstins död 1888 är för mig okänt och några lantmäterihandlingar eller kartor där stugan är upptagen finns inte. När Sven avlider 1901 vistas han i Torpa (G) där han även begravs.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 29,90" E 13° 34' 39,20" (56.824972,13.577556) RT-90 X 6302006 Y 1363997 Skylt vid torpiventering: 29 Fastighetsbeteckning: Gårdshult 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?

Gårdshults Soldattorp

Vid torpvandring i Odensjö och Gårdshult 10 maj 1981 uppsattes skylt nr 29 vid en husgrund som kallades Gårdshults soldattorp. Här hade soldaten Sven Lidell bott, men han tjänstgjorde för Ormhults rote i Vrå socken till avsked 1879. Något soldattorp under indelningsverket har aldrig funnits i Gårdshult. Vid laga skifte 1840 var Anders Henriksson ägare till 1/4 mantal förmedlat till 1/8 i Gårdshult, och blev efter lottning tvungen att flytta till den norra skiften som fick littera Ea eftersom hela byn tidigare låg på den södra lotten Eb. Av Anders barn var det bara yngsta dottern Kerstin som bildade familj. Hon gifte sig 1844 med Christian Magnusson som var född i Hästhult 1821, och de övertar gården. De födde fem flickor före Christians död 1855, varav alla uppnådde vuxen ålder. Änkan Kerstin gifter sig 1858 med Sven Lidell och han flyttar från Ormhult till Gårdshult. Redan 1859 föds deras enda gemensamma dotter Amanda. Omkring 1865 säljer man gården och bor på undantag. Om familjen flyttar till denna stuga redan nu eller först efter Kerstins död 1888 är för mig okänt och några lantmäterihandlingar eller kartor där stugan är upptagen finns inte. När Sven avlider 1901 vistas han i Torpa (G) där han även begravs.