Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Sälleberg

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 4,50" E 13° 35' 28,40" (56.851250,13.591222) RT-90 X 6304904 Y 1364926 Skylt vid torpiventering: 4 Fastighetsbeteckning: Björkenäs Norregård 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av kartan från Laga skifte 1914.
Soldaten Lars Rask, som var soldat för nummer 79 Röshult övregård gifter sig 1854 med Anna Jöndsdotter från Hyltan och de flyttar till Sälle- berg. Lars född 1829-01-12 på Björkelund (Stålatorpet) i Odensjö, och Anna var född 1823-06-25 i Löckna. Hennes föräldrar flyttar senare till Hyltan, där de tre första barnen föds före äktenskapet och för Johanna är ingen fader angiven. Barn: Johanna född 1848-04-13 i Hyltan. Hon emigrerar 1870-10-12 till Amerika. Anna Maria född 1852-05-10 i Hyltan. Hon gifter sig 1882-12-31 med Anders Peter Johannesson född 1859-08-29 i Vrå. De flyttar först till Loshult där barnen Lars och Hilma föds, för att sedan flytta till Göteborg 1885. Johannes född 1853-09-21 i Hyltan avlider 1856-09-28 på Sälleberg. Christina född 1855-12-07 och var första barnet i familjen som föds på Sälleberg. Hon är senare skolstäderska i Odensjö och flyttar till Röör. Ingeborg född 1857-08-23 som gifter sig 1882-12-31 med Aron Andersson som var född i Torarp mellangård 1859-01-07. Deras sex första barn föds på Sälleberg före flyttningen till Norlid Torarp västergård där ytterligare sex barn föds. Johannes född 1859-06-07 tar ut flyttningsattest till Amerika 1891-02-05, men blir fördröjd i Varberg där han avlider på lasarettet på grund av vådaskott 1891-10-08. Carl Johan född 1861-09-22 gifter sig 1885-12-27 med Amanda Johansdotter och flyttar till Torarp östergård. Noak född 1866-02-17 flyttar till Göteryd och gifter sig med Anna Lena Persdotter född 1869 i Pjätteryd. Familjen flyttar mellan olika socknar för att senare bosätta sig i Hallarp i Annarstad. På äldre dagar idkar Noak gårdfarihandel med ko och hästtagel. Utav familjen Rask tycks Ingeborgs familj var de sista som flyttar från Sälleberg år 1892. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson från Skogsholm Torarp östergård, gift med Karolina Andersdotter 1883-07-14. Karl Johan var född 1858-10-09 i Lenhovda och Karolina var född 1855-03-26 i Torarp västergård. Barn: Johan Adolf född 1884-04-03 och död 1884-04-23 i Torarp västergård. Anna Linnea född 1885-07- 06 och död 1887-01-15 i Torarp västergård. Frans Adolf född 1887-10-11 Skogsholm Torarp östergård. Han lever 1920 som hemmansägare i Unnebäcksås S.Unnaryd. Anna Elisabet född 1890-08-28 Skogsholm Torarp östergård. Hon gifter sig 1921-05-13 med mjölnaren Frans Albert Johannesson och flyttar till Furulund Ånäs. Klara Linnea född 1893-07-11 på Sälleberg och död 1967-03-06 i Ånäs. Ida Charlotta född 1896-04-11 på Sälleberg. Hon föder dottern Rut Agnes Karolina på Sälleberg, och gifter sig med Nils Gunnar Rudolf Svan 1921-12-04. Hildur Margareta född 1899-12-14 på Sälleberg. Sedan 1880 bor även Christina Larsdotter (se ovan) här som inhyses. Här föds döttrarna: Anna Rask född 1883-07-17 död 1960-01-08 i Örgryte (O). Nanny Rask född 1891-09-09 död 1937-04-17 i Trelleborg (M). Anna flyttar 1899 till Björkenäs södergård som piga, och Christina och Nanny flyttar senare till Röör. År 1917 flyttar Karl Johan och Karolina med de hemmavarande barnen till Ånäs soldattorp Sångåsen, och de är de sista som bor på Sälleberg.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Sälleberg

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 4,50" E 13° 35' 28,40" (56.851250,13.591222) RT-90 X 6304904 Y 1364926 Skylt vid torpiventering: 4 Fastighetsbeteckning: Björkenäs Norregård 1:7 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av kartan från Laga skifte 1914.
Soldaten Lars Rask, som var soldat för nummer 79 Röshult övregård gifter sig 1854 med Anna Jöndsdotter från Hyltan och de flyttar till Sälleberg. Lars född 1829-01-12 på Björkelund (Stålatorpet) i Odensjö, och Anna var född 1823-06-25 i Löckna. Hennes föräldrar flyttar senare till Hyltan, där de tre första barnen föds före äktenskapet och för Johanna är ingen fader angiven. Barn: Johanna född 1848-04-13 i Hyltan. Hon emigrerar 1870-10-12 till Amerika. Anna Maria född 1852-05-10 i Hyltan. Hon gifter sig 1882-12-31 med Anders Peter Johannesson född 1859-08-29 i Vrå. De flyttar först till Loshult där barnen Lars och Hilma föds, för att sedan flytta till Göteborg 1885. Johannes född 1853-09-21 i Hyltan avlider 1856-09-28 på Sälleberg. Christina född 1855-12-07 och var första barnet i familjen som föds på Sälleberg. Hon är senare skolstäderska i Odensjö och flyttar till Röör. Ingeborg född 1857-08-23 som gifter sig 1882-12-31 med Aron Andersson som var född i Torarp mellangård 1859-01-07. Deras sex första barn föds på Sälleberg före flyttningen till Norlid Torarp västergård där ytterligare sex barn föds. Johannes född 1859-06-07 tar ut flyttningsattest till Amerika 1891-02-05, men blir fördröjd i Varberg där han avlider på lasarettet på grund av vådaskott 1891-10-08. Carl Johan född 1861-09-22 gifter sig 1885-12-27 med Amanda Johansdotter och flyttar till Torarp östergård. Noak född 1866-02-17 flyttar till Göteryd och gifter sig med Anna Lena Persdotter född 1869 i Pjätteryd. Familjen flyttar mellan olika socknar för att senare bosätta sig i Hallarp i Annarstad. På äldre dagar idkar Noak gårdfarihandel med ko och hästtagel. Utav familjen Rask tycks Ingeborgs familj var de sista som flyttar från Sälleberg år 1892. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson från Skogsholm Torarp östergård, gift med Karolina Andersdotter 1883-07-14. Karl Johan var född 1858-10-09 i Lenhovda och Karolina var född 1855-03-26 i Tor- arp västergård. Barn: Johan Adolf född 1884-04-03 och död 1884-04-23 i Torarp västergård. Anna Linnea född 1885-07- 06 och död 1887-01-15 i Torarp västergård. Frans Adolf född 1887-10-11 Skogsholm Torarp östergård. Han lever 1920 som hemmansägare i Unnebäcksås S.Unnaryd. Anna Elisabet född 1890-08-28 Skogsholm Torarp östergård. Hon gifter sig 1921-05- 13 med mjölnaren Frans Albert Johannesson och flyttar till Furulund Ånäs. Klara Linnea född 1893-07-11 på Sälleberg och död 1967-03-06 i Ånäs. Ida Charlotta född 1896-04-11 på Sälleberg. Hon föder dottern Rut Agnes Karolina på Sälleberg, och gifter sig med Nils Gunnar Rudolf Svan 1921-12-04. Hildur Margareta född 1899-12-14 på Sälleberg. Sedan 1880 bor även Christina Larsdotter (se ovan) här som inhyses. Här föds döt- trarna: Anna Rask född 1883-07-17 död 1960-01-08 i Örgryte (O). Nanny Rask född 1891-09-09 död 1937-04-17 i Trelleborg (M). Anna flyttar 1899 till Björkenäs södergård som piga, och Christina och Nanny flyttar senare till Röör. År 1917 flyttar Karl Johan och Karolina med de hemmavarande barnen till Ånäs soldattorp Sångåsen, och de är de sista som bor på Sälleberg.