Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Lindsberg/Furulund

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 25,33" E 13° 30' 23,14" (56.84037, 13.50642) RT-90 X 6303864 Y 1359713 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:7 (2019)
Vid torpinventering i Odensjö på 1980-talet har man angivit att Lindsberg och soldattorpet Sångåsen var samma torp, vilket är felaktigt. Lindsberg var inte samfäldt utan tillhörde littera A vilket senare blev Ånäs 1:5. Det var ett s.k. förpantningstorp, vilket var omöjligt med soldat- torp eftersom soldaten kunde kräva att få tillgång till torpet inom ett år. Troligen blev man lurad av att en korpral bodde på Lindsberg, men han var inte soldat för denna roten. Korpralen nr 29 Johan Magnusson Djerv flyttade omkring 1825 från Blekinge i Odensjö till "Lindesberg" enligt husförhörslängden och på nästa sida i densamma kan man läsa om soldattorpet där soldaten Ström bodde vid den här tiden. När Johan Djerv avlider 1852 lämnar de flesta barnen torpet. Sonen Magnus Djerv återkommer till Ånäs och då till soldattorpet dit även änkan Maria flyttar eftersom det inte bodde någon tjänstgörande soldat på detta torp vid den här tiden. År 1853 inflyttar Sven Peter Karisson f. 1829 i Lidhult, från Snidestorp. Hustrun Marta Nilsdotter var f. 1828 i Vrå och de har barnen Karl Johan Peter f. 1852 och Salomon f. här på Lindsberg 1856. Redan 1858 avlider Maria och i hennes bouppteckning kan man läsa att torpets förpantning värderades till 500 Rdl. Pengarna hade de lånat av Per Knutsson i Ånäs som var med och upprättade bouppteckningen. Änkemannen kunde troligen inte lösa sönernas arv utan att hålla auktion, där bl.a. förpantningsrätten såldes till högstbjudande, varefter arvsskifte kunde ske. Sven Peters föräldrar Karis Bengtsson f. 1802 i Femsjö och Anna Svensdotter f. 1806 i Unnaryd, är de som löser panten, och de flyttade till Lindsberg från Hyhult 1862. I Karis bouppteckning kan man läsa att bland tillgångarna fanns förpantningsrätten till torpet enligt kontrakt av den 24 september 1852 som värderades till 500 kronor. Karis hade släktingar i trakten eftersom hans mormor och morfar hade bott i Röshult Yttra. Makarna hade dessutom döttrarna Johanna Kristina f. 1842, Anna Britta f. 1846 och Karolina f. 1851. Sven Peter och hans söner lever nu som inhyses hos föräldrarna. Karis avlider här på Lindsberg 1875 och Anna 1878. Döttrarna hade lämnat torpet för arbete som piga på olika gårdar i socknen. År 1873 flyttar Anna Britta åter till torpet och 1877 gifter hon sig med Sven Magnus Andersson som var född 1841 på Danielsborg under Vret. Makarna är nu torpare och Sven Peter är fortfarande inhyses till sin död 1905. Här föds nu följande barn: Amanda Charlotta f. 1879. Alma Linnea f. 1881. Johan Albin f. 1886. Beda Maria f. 1889. Första gången jag funnit namnet Furulund, är när Sven Magnus avlider här 1906. År 1917 begär Carl Svensson i Lidhult, som då var ensam ägare av Ånäs 1:3, att fastigheten skulle delas i fyra delar 1:4 – 1:7. Den delen som låg söder om vägen mellan Strömma - Loshult där torpen Furulund och Lindsberg fanns fick beteckningen Ånäs Nr 1 littera Ad (1:7) och utgjorde 1/25 mantal. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson och hans hustru Karolina från Sälleberg med hemmavarande barn och barnbarn. De har tydligen köpt 1:7 eftersom de är angivna som ägare i församlingsboken. Anna Britta Karisdotter bor kvar på torpet Furulund till sin död 1920 som torpare och dottern Beda Maria flyttar från Furulund 1922. År 1921 gifter sig Karl Johan och Karolinas dotter Anna med Frans Albert Johansson som var född på Björkön, och de bosätter sig på Fur- ulund. På Generalstabskartan från 1870 kan man se att två stugor är markerade. Båda ligger närmare sockengränsen och gränsen till Strömma än nuvarande Furulund. Detta är de enda lantmäteriuppgifter som utmärker Lindsberg före avsöndringen som Karl Johan och Karolina lät göra av Furulund till Ånäs 1:10 år 1935 efter ett köpebrev där Frans och Anna köper denna del enligt köpebrev daterat 9 september. År 1937 efter Karl Johans död köper Odensjö kommun Ånäs 1:7 enligt köpekontrakt daterat 23 augusti. I området finns tre hus och källaregrunder, där 3 med säkerhet varit grund till bostadshus (enligt ortsbefolkning). Positionerna är: 1= 56.841360 13.503070 2= 56.840740 13.502790 3= 56.841130 13.503950 bostadhuset.
Klicka på symbolerna för ytterligare information Klicka på fyrkanten uppe till höger för helbild
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 25,33" E 13° 30' 23,14" (56.84037, 13.50642) RT-90 X 6303864 Y 1359713 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:7 (2019)

Lindsberg/Furulund

Vid torpinventering i Odensjö på 1980-talet har man angivit att Lindsberg och soldattorpet Sångåsen var samma torp, vilket är felaktigt. Lindsberg var inte sam- fäldt utan tillhörde littera A vilket senare blev Ånäs 1:5. Det var ett s.k. förpantning- storp, vilket var omöjligt med soldattorp eftersom soldaten kunde kräva att få tillgång till torpet inom ett år. Troligen blev man lurad av att en korpral bodde på Lindsberg, men han var inte soldat för denna roten. Korpralen nr 29 Johan Magnusson Djerv flyttade omkring 1825 från Blekinge i Odensjö till "Lindesberg" enligt husförhörslängden och på nästa sida i densamma kan man läsa om soldattorpet där soldaten Ström bodde vid den här tiden. När Johan Djerv avlider 1852 lämnar de flesta barnen torpet. Sonen Magnus Djerv återkommer till Ånäs och då till soldattorpet dit även änkan Maria flyttar eftersom det inte bodde någon tjänstgörande soldat på detta torp vid den här tiden. År 1853 inflyttar Sven Peter Karisson f. 1829 i Lidhult, från Snidestorp. Hustrun Marta Nilsdotter var f. 1828 i Vrå och de har barnen Karl Johan Peter f. 1852 och Salomon f. här på Lindsberg 1856. Redan 1858 avlider Maria och i hennes bouppteckning kan man läsa att torpets förpantning värderades till 500 Rdl. Pengarna hade de lånat av Per Knutsson i Ånäs som var med och upprättade bouppteckningen. Änkemannen kunde troligen inte lösa sönernas arv utan att hålla auktion, där bl.a. förpantningsrätten såldes till högstbjudande, varefter arvsskifte kunde ske. Sven Peters föräldrar Karis Bengtsson f. 1802 i Femsjö och Anna Svensdotter f. 1806 i Unnaryd, är de som löser panten, och de flyttade till Lindsberg från Hyhult 1862. I Karis bouppteckning kan man läsa att bland tillgångarna fanns förpant- ningsrätten till torpet enligt kontrakt av den 24 september 1852 som värderades till 500 kronor. Karis hade släktingar i trakten eftersom hans mormor och morfar hade bott i Röshult Yttra. Makarna hade dessutom döttrarna Johanna Kristina f. 1842, Anna Britta f. 1846 och Karolina f. 1851. Sven Peter och hans söner lever nu som inhyses hos föräldrarna. Karis avlider här på Lindsberg 1875 och Anna 1878. Döttrarna hade lämnat torpet för arbete som piga på olika gårdar i socknen. År 1873 flyttar Anna Britta åter till torpet och 1877 gifter hon sig med Sven Magnus Andersson som var född 1841 på Danielsborg under Vret. Makarna är nu torpare och Sven Peter är fortfarande inhyses till sin död 1905. Här föds nu följande barn: Amanda Charlotta f. 1879. Alma Linnea f. 1881. Johan Albin f. 1886. Beda Maria f. 1889. Första gången jag funnit namnet Furulund, är när Sven Magnus avlider här 1906. År 1917 begär Carl Svensson i Lidhult, som då var ensam ägare av Ånäs 1:3, att fastigheten skulle delas i fyra delar 1:4 – 1:7. Den delen som låg söder om vägen mellan Strömma - Loshult där torpen Furulund och Lindsberg fanns fick beteck- ningen Ånäs Nr 1 littera Ad (1:7) och utgjorde 1/25 mantal. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson och hans hustru Karolina från Sälleberg med hemmavarande barn och barnbarn. De har tydligen köpt 1:7 eftersom de är angivna som ägare i för- samlingsboken. Anna Britta Karisdotter bor kvar på torpet Furulund till sin död 1920 som torpare och dottern Beda Maria flyttar från Furulund 1922. År 1921 gifter sig Karl Johan och Karolinas dotter Anna med Frans Albert Johans- son som var född på Björkön, och de bosätter sig på Furulund. På Generalstabskartan från 1870 kan man se att två stugor är markerade. Båda ligger närmare sockengränsen och gränsen till Strömma än nuvarande Furulund. Detta är de enda lantmäteriuppgifter som utmärker Lindsberg före avsöndringen som Karl Johan och Karolina lät göra av Furulund till Ånäs 1:10 år 1935 efter ett köpebrev där Frans och Anna köper denna del enligt köpebrev daterat 9 septem- ber. År 1937 efter Karl Johans död köper Odensjö kommun Ånäs 1:7 enligt köpekon- trakt daterat 23 augusti. I området finns tre hus och källaregrunder, där 3 med säkerhet varit grund till bostadshus (enligt ortsbefolkning). Positionerna är: 1= 56.841360 13.503070 2= 56.840740 13.502790 3= 56.841130 13.503950 bostadhuset.
Klicka på symbolerna för ytterligare information Klicka på fyrkanten uppe till höger för helbild