Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Fällestorp / Fältstorp

GPS-koordinat: WGS-84 RT-90 Skylt vid torpiventering: 25 uppsatt 1980-07-01 (inte hittad) Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019)
I husförhörslängden 1788 kallades detta torp Nybygget och uppfördes troligen detta år av soldaten Erik Andersson (Olander Holm) Fält som fått avsked detta år från rote nr 59 Öxnalt norregård. Svag syn och bråck var anledning till avsked och därför sändes han inte till kriget i Fin- land. Han hade tidigare varit soldat nr 118 Sjö och Majorens kompani vid Jönköpings regemente. Familjen hade tillstånd att få nådemedlen i Lidhult, där fadern Anders Olander var kyrkvärd, även barnens födelse är angivna här men man deltog i husförhör i Björkön från och med 1788. Familjen bestod av: Andra hustrun Ingegerd f. 1750-09-17. Maria f. 1778 (från Eriks första äktenskap). Ingegerd f. 1787-08-22. Maria f. 1789-04-01 som senare gifter sig med korpralen David Schön. Anna f. 1795-06-23 År 1802 flyttar även Eriks son i första äktenskapet Sven Olander, med sin familj till torpet. Familjen hade tidigare bott i Norra Karsnäs Unnaryd. Sven flyttar ensam till Jönköping 1817 till en tjänst som gevaldiger (polis), medan hustrun Karin Nilsdotter stannar kvar på torpet med barnen. I husförhörslängden AI:2 är de inskrivna som boende i backstuga under det närliggande torpet Perstorp, och Sven återkom 1828 efter avsked. Karin avlider här 1833 och Sven 1834. I deras gemensamma bouppteckning kan man läsa att enda arvinge är dottern Maria, som bor kvar här bland sina släktingar till sin död 1861. Namnet Nybygget är angivet i husförhörslängden ända till 1818 då namnet är ändrat till Fälts torp eftersom Perstorp nu blivit nybygge. Dottern Maria och hennes man korpralen David Schön som blivit utan torp i Svenshult på grund av Storskifte bor några år hos svärföräldrar där barn föds 1817, 1818 och 1822 innan de återvänder till Svenshult. Troligen bodde Schöns familj söder om Fällestorp och vägen mellan Saxnäs och Björkön, eftersom alla områden som är betecknade med nummer 290 och a-g på nedanstående karta kallades Skönshult vid skiftet 1849. Erik avlider här av ålder 1819-02-15 och hustrun Ingegerd av nervfeber 1822-04-01. Dottern Anna bor kvar efter föräldrarnas död och gifter sig 1819-12-31 här med soldaten Erik Andersson Hurtig som 1818 blivit antagen som soldat nr 105 Fägerhults rote i Unnaryd. Erik flyttar från Yås till Fältstorp och här föds följande barn: Anna Britta f. 1821-08-29 som senare gifter sig med Anders Färdig. Johannes f. 1827-01-31 som senare blir soldat nr 113 i Yås med namnet Brant. Eva Stina f.1833-06-01. År 1859 flyttar Sven Magnus Lorentsson från Lida i Unnaryd till trumslagarbostället som dräng. Han flyttar 1860 till Fältstorp och gifter sig 1861-11-04 med Eva Stina som bodde hemma hos föräldrarna. De får följande barn på detta torp: Anders Johan f. 1861-07-26 d. 1876-06-26 på Fälleshult. Peter Magnus f. 1863-08-20 d. 1932-04-21 på Dalshäll. Var soldat nr 72 Ros. Leander f. 1867-07-22 d. 1882-02-17 på Fälleshult. På 1860-talet har prästen börjat ändra namnet till Fällestorp i kyrkböckerna vilket inte skett tidigare. Anna avlider här 1865-10-23 och Erik Hurtig flyttar till änkan Johanna Christina Johannesdotter på torpet Perstorp där det troligen fanns någon extra stuga där de kunde bo. Johanna Christina avlider 1867-06-06 och då flyttar Erik tillbaka till familjen på Fällestorp som nu kallas back- stuga. Hurtig och dotterns familj är 1869 skrivna på torpet Fälleshult. Vid denna tid har det tillkommit ytterligare en stuga på Fällestorp och där inflyttar 1864 mjölnaren Josef Andersson f. 1840-08-29 i Reftele (F), och hustrun Kajsa Petersdotter f. 1836-05-18 Anderstorp (F). De har följande barn: Johan Albert f. 1863-05-18 i Båraryd. Peter August Amandus f. 1865-12-21 d. 1869-07-25 i Veinge (N). Emma Christina f. 1867-10-26. Familjen flyttar 1869 till Lossbygget i Veinge (N). Samma år inflyttar soldaten nr 71 Anders Larsson Munter f. 1824-06-22 i Sonhult och hustrun Lisa Chistina Karlsdotter f. 1824-01-01 i Ekenäs Färgaryd (N). De hade följande barn: Lars Johan f. 1848-06-06 i Torpa (G). Anders Magnus f. 1850-11-19 d. 1851 i Bökö Lidhult. Johannes f. 1852-03-20 Moanäs soldattorp. Maria Lena f. 1855-05-12 d. 1858-04-? Moanäs soldattorp. Severina f. 1858-01-28 Moanäs soldattorp. August f. 1860-04-05 Moanäs soldattorp. Salomon f. 1863-03-11 Moanäs soldattorp och kallade sig senare Lundsten. Karl Alfred f. 1865-12-14 Moanäs soldattorp och kallade sig senare Lundsten. Munter avlider 1876-06-23 av förkylning och familjen bor inte kvar i nästa husförhörslängd. Nils Peter Andersson med familj som en kort tid bott på Dalshäll inflyttar efter familjen Munter. Hans hustru Anna Stina Carlsdotter f. 1848-04-10 i Saxnäs och de har följande barn: Carl Linus f. 1874-04-10 på Piparbostället. Inga Alvida f. 1876-07-22 d. 1909-11-10. David Wilhelm f. 1879-10-10. Anna Stina avlider 1881-02-16 av tärsot, men Nils Peter bor kvar med barnen på Fällestorp. Enligt Anna Stinas bouppteckning bodde familjen i en sämre stugbyggnad som värderades till 25 kr och det fanns en vedbod värderad till 3 kr. År 1897-11-17 inflyttar Klara Karlsdotter f. 1871-11-27 i Torpa, från Unnaryd. Hon gifter sig 1900-12-31 med sonen Carl Linus och de får en son Gustav Agaton. År 1910 är Nils Peter ensam på Fällestorp där han avlider 1911-01-27 av kräfta i magsäcken. Det är sista uppgiften jag lyckats få fram om detta torp.
Del av kartan från Laga skifte 1849.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
GPS-koordinat: WGS-84 RT-90 Skylt vid torpiventering: 25 uppsatt 1980-07-01 (inte hittad) Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019)

Fällestorp / Fältstorp

I husförhörslängden 1788 kallades detta torp Nybygget och uppfördes troligen detta år av soldaten Erik Andersson (Olander Holm) Fält som fått avsked detta år från rote nr 59 Öxnalt norregård. Svag syn och bråck var anledning till avsked och därför sändes han inte till kriget i Finland. Han hade tidigare varit soldat nr 118 Sjö och Majorens kompani vid Jönköpings regemente. Familjen hade tillstånd att få nådemedlen i Lidhult, där fadern Anders Olander var kyrkvärd, även barnens födelse är angivna här men man deltog i husförhör i Björkön från och med 1788. Familjen bestod av: Andra hustrun Ingegerd f. 1750-09-17. Maria f. 1778 (från Eriks första äktenskap). Ingegerd f. 1787-08-22. Maria f. 1789-04-01 som senare gifter sig med korpralen David Schön. Anna f. 1795-06-23 År 1802 flyttar även Eriks son i första äktenskapet Sven Olander, med sin familj till torpet. Familjen hade tidigare bott i Norra Karsnäs Unnaryd. Sven flyttar ensam till Jönköping 1817 till en tjänst som gevaldiger (polis), medan hustrun Karin Nilsdotter stannar kvar på torpet med barnen. I husförhörslängden AI:2 är de inskrivna som boende i backstuga under det närliggande torpet Perstorp, och Sven återkom 1828 efter avsked. Karin avlider här 1833 och Sven 1834. I deras gemensamma bouppteckning kan man läsa att enda arvinge är dottern Maria, som bor kvar här bland sina släktingar till sin död 1861. Namnet Nybygget är angivet i husförhörslängden ända till 1818 då namnet är ändrat till Fälts torp eftersom Perstorp nu blivit nybygge. Dottern Maria och hennes man korpralen David Schön som blivit utan torp i Svenshult på grund av Storskifte bor några år hos svärföräldrar där barn föds 1817, 1818 och 1822 innan de återvänder till Svenshult. Troligen bodde Schöns familj söder om Fällestorp och vägen mellan Saxnäs och Björkön, eftersom alla områden som är betecknade med nummer 290 och a-g på nedanstående karta kallades Skönshult vid skiftet 1849. Erik avlider här av ålder 1819-02-15 och hustrun Ingegerd av nervfeber 1822-04-01. Dottern Anna bor kvar efter föräldrarnas död och gifter sig 1819-12-31 här med soldaten Erik Andersson Hurtig som 1818 blivit antagen som soldat nr 105 Fäger- hults rote i Unnaryd. Erik flyttar från Yås till Fältstorp och här föds följande barn: Anna Britta f. 1821-08-29 som senare gifter sig med Anders Färdig. Johannes f. 1827-01-31 som senare blir soldat nr 113 i Yås med namnet Brant. Eva Stina f.1833-06-01. År 1859 flyttar Sven Magnus Lorentsson från Lida i Unnaryd till trumslagarbostället som dräng. Han flyttar 1860 till Fältstorp och gifter sig 1861-11-04 med Eva Stina som bodde hemma hos föräldrarna. De får följande barn på detta torp: Anders Johan f. 1861-07-26 d. 1876-06-26 på Fälleshult. Peter Magnus f. 1863-08-20 d. 1932-04-21 på Dalshäll. Var soldat nr 72 Ros. Leander f. 1867-07-22 d. 1882-02-17 på Fälleshult. På 1860-talet har prästen börjat ändra namnet till Fällestorp i kyrkböckerna vilket inte skett tidigare. Anna avlider här 1865-10-23 och Erik Hurtig flyttar till änkan Johanna Christina Johannesdotter på torpet Perstorp där det troligen fanns någon extra stuga där de kunde bo. Johanna Christina avlider 1867-06-06 och då flyttar Erik tillbaka till familjen på Fällestorp som nu kallas backstuga. Hurtig och dotterns familj är 1869 skrivna på torpet Fälleshult. Vid denna tid har det tillkommit ytterligare en stuga på Fällestorp och där inflyttar 1864 mjölnaren Josef Andersson f. 1840-08-29 i Reftele (F), och hustrun Kajsa Petersdotter f. 1836-05-18 Anderstorp (F). De har följande barn: Johan Albert f. 1863-05-18 i Båraryd. Peter August Amandus f. 1865-12-21 d. 1869-07-25 i Veinge (N). Emma Christina f. 1867-10-26. Familjen flyttar 1869 till Lossbygget i Veinge (N). Samma år inflyttar soldaten nr 71 Anders Larsson Munter f. 1824-06-22 i Sonhult och hustrun Lisa Chistina Karlsdotter f. 1824-01-01 i Ekenäs Färgaryd (N). De hade följande barn: Lars Johan f. 1848-06-06 i Torpa (G). Anders Magnus f. 1850-11-19 d. 1851 i Bökö Lidhult. Johannes f. 1852-03-20 Moanäs soldattorp. Maria Lena f. 1855-05-12 d. 1858-04-? Moanäs soldattorp. Severina f. 1858-01-28 Moanäs soldattorp. August f. 1860-04-05 Moanäs soldattorp. Salomon f. 1863-03-11 Moanäs soldattorp och kallade sig senare Lundsten. Karl Alfred f. 1865-12-14 Moanäs soldattorp och kallade sig senare Lundsten. Munter avlider 1876-06-23 av förkylning och familjen bor inte kvar i nästa hus- förhörslängd. Nils Peter Andersson med familj som en kort tid bott på Dalshäll inflyttar efter familjen Munter. Hans hustru Anna Stina Carlsdotter f. 1848-04-10 i Saxnäs och de har följande barn: Carl Linus f. 1874-04-10 på Piparbostället. Inga Alvida f. 1876-07-22 d. 1909-11-10. David Wilhelm f. 1879-10-10. Anna Stina avlider 1881-02-16 av tärsot, men Nils Peter bor kvar med barnen på Fällestorp. Enligt Anna Stinas bouppteckning bodde familjen i en sämre stugbygg- nad som värderades till 25 kr och det fanns en vedbod värderad till 3 kr. År 1897-11-17 inflyttar Klara Karlsdotter f. 1871-11-27 i Torpa, från Unnaryd. Hon gifter sig 1900-12-31 med sonen Carl Linus och de får en son Gustav Agaton. År 1910 är Nils Peter ensam på Fällestorp där han avlider 1911-01-27 av kräfta i magsäcken. Det är sista uppgiften jag lyckats få fram om detta torp.
Del av kartan från Laga skifte 1849.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30