Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 80 (630) Skrinhult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 9" E 13º 35' 34" (56.836100,13.593000) RT-90 X 6303210 Y 1364982 Skylt vid torpiventering: 15, 16 och 46 Fastighetsbeteckning: Skrinhult 2:1 Vill du se flygfoto?
Före laga skifte fastställt 1865 låg soldattorpet i Skrinhults by och är vid torpinventering utmärkt med skylt nr 15 och 16. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 9" E 13º 35' 34" (56.836100,13.593000) RT-90 X= 6303210 Y= 1364982.
Vid skiftet beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan i Dyhult, som på skifteskartan utmärktes med littera D. Större delen av området mellan Böke sjö och Unnen hade genom ett kontrakt från 1819 sålts på 49 år till prosten Wieslander som då var ägare av Övra Röshult. På kartan kan man se att det fanns hus när den ritades, och tittar man i husförhörslängden så finner man Dyhult under Övra Röshult. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 14.30" E 13º 33' 2.20" (56.853972,13.550611) RT-90 X= 6305290 Y= 1362460. Soldattorpet blev vid torpinventeringen utmärkt med skylt nr 46.
Soldattorpet utmärkt på kartan från Storskiftet 1818.
Vid laga skifte 1863 flyttades soldattorpet till Dyhult och littera D.
Roten som bestod av Skrinhult och Loftsgårds byar, sålde torpet enligt köpebrev 1904-10-25 till systrarna Nanny (Nanna) och Hulda Nilsdotter. Köpeskillingen var 800 kr och arealen var 8,7043 hektar. Fastighetsbeteckning blev Skrinhult 1:9 och är numera 2:1. Deras systers svärfar Johan August Falk var tidigare soldat på roten. Systrarna hade arbetat i Amerika, och Nanny flyttade åter till Sverige.
David och Nanny Lorentzsons bröllopskort.
Hon gifter sig 1907 med sonen i granngården David Lorentzson. Hulda gifter sig med Nils Larsson och stannar kvar i USA, och 1939-05-09 skriver man ett köpbrev med hjälp av vicekonsuln i Minneapolis, där David får köpa halva fastigheten för 450 kr. David och Nanny fick aldrig några egna barn, så man adopterar Nannys systerson Nils Falk, som övertar gården efter föräldrarna.
Foto från 2007.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 9" E 13º 35' 34" (56.836100,13.593000) RT-90 X 6303210 Y 1364982 Skylt vid torpiventering: 15, 16 och 46 Fastighetsbeteckning: Skrinhult 2:1 Vill du se flygfoto?

Soldattorp Nr 80 (630) Skrinhult

Före laga skifte fastställt 1865 låg soldattorpet i Skrinhults by och är vid torpinven- tering utmärkt med skylt nr 15 och 16. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 9" E 13º 35' 34" (56.836100,13.593000) RT-90 X= 6303210 Y= 1364982.
Soldattorpet utmärkt på kartan från Storskiftet 1818.
Vid skiftet beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan i Dyhult, som på skifteskartan utmärktes med littera D. Större delen av området mellan Böke sjö och Unnen hade genom ett kontrakt från 1819 sålts på 49 år till prosten Wieslander som då var ägare av Övra Röshult. På kartan kan man se att det fanns hus när den ritades, och tittar man i hus- förhörslängden så finner man Dyhult under Övra Röshult. Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 14.30" E 13º 33' 2.20" (56.853972,13.550611) RT-90 X= 6305290 Y= 1362460. Soldattorpet blev vid torpinventeringen utmärkt med skylt nr 46.
Vid laga skifte 1863 flyttades soldattorpet till Dyhult och littera D.
Roten som bestod av Skrinhult och Loftsgårds byar, sålde torpet enligt köpebrev 1904-10-25 till systrarna Nanny (Nanna) och Hulda Nilsdotter. Köpeskillingen var 800 kr och arealen var 8,7043 hektar. Fastighetsbeteckning blev Skrinhult 1:9 och är numera 2:1. Deras systers svärfar Johan August Falk var tidigare soldat på roten. Systrarna hade arbetat i Amerika, och Nanny flyttade åter till Sverige.
David och Nanny Lorentzsons bröllopskort.
Hon gifter sig 1907 med sonen i granngården David Lorentzson. Hulda gifter sig med Nils Larsson och stannar kvar i USA, och 1939-05-09 skriver man ett köpbrev med hjälp av vicekonsuln i Minneapolis, där David får köpa halva fastigheten för 450 kr. David och Nanny fick aldrig några egna barn, så man adopterar Nannys systerson Nils Falk, som övertar gården efter föräldrarna.
Foto från 2007.