Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-03-20

Johanneberg / Johanstorp (Stönja torp)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 47' 29,20" E 13° 29' 40,13" (56.791444,13.494481) RT-90 X 6298442 Y 1358800 Skylt vid torpiventering: 41 Fastighetsbeteckning: Sonhult 3:1 (2019) Vill du se flygfoto?
Torpplatsen sedd från vägen år 2000.
Johanneberg var ett torp under Stenhöga (Stönja), som var komministerboställe i Vrå församling. På grund av läget vid sockengränsen mellan socknarna Vrå, Lidhult och Odensjö har torpet varit beläget i alla tre socknarna i nämnd ordning. Förste torparen jag har hittat var Jöns Persson (f. 1787 i Emmeboda Vrå d. 1847 på Johanneberg) och hans andra hustru Johanna Karlsdotter (f. 1791 i Glamshult Vrå d. 1869 på Johanneberg). Paret flyttar någon gång mellan juli 1829, och januari 1832 från Abbeshults torp till Johan- neberg. Paret födde följande barn: Märta f. 1812 i Glamshult Sven f. 1814 i Glamshult Anna Katrina f. 1816 i Glamshult Katarina f. 1819 i Glamshult Helena f. 1822 i Glamshult Sven Peter f. 1826 i Hästhult Vrå Samuel f. 1829 på Abbeshults torp Karl f. 1832 på Johanneberg. Dottern Anna Katrina, gift med Jonas Peter Jönsson (f. 1818 i Forsheda), flyttade 1848 efter faderns död till Johanneberg från Strömma i Lidhult. Jonas Peter är vid sin död 1871 jordägare i Stenhöga, som fortfarande tillhörde Vrå socken. Paret födde följande barn: Johan Peter f. 1846 i Lidhult d. 1919 Åkerbergshult Vrå. Karl Isak f. 1849 på Stenhöga torp d. 1938 Björkenäs Odensjö. Salomon f. 1853 på Stenhöga torp d. 1937 Sonhult Odensjö. Emelia f. 1856 på Stenhöga torp d. 1904 i Näs Torpa. Axel f. 1859 på Stenhöga torp d. 1881i Ekelid Vrå. Sonen Johan Peter Jonasson gifter sig med Ingrid Maria Andersdotter f. 1851 i Torpa (G) och de bor kvar på Johanneberg. De födde följande barn på torpet: Idof Albin f. 1873 d. 1956 i Vrå Alma Matilda f. 1875 d. 1966 i Spokane WA USA Karl Amandus f. 1877 d. 1954 i Annerstad. Oscar Isidorus f. 1878 d. 1967 i Odensjö Jenny Gustava f. 1880 d. 1960 i Göteborg Axel Willehard f. 1882 d. 1894 Johanneberg (nu i Lidhult socken) Hjalmar Theodor f. 1884 d. 1910 i Annerstad. Sydof Antonius f. 1886 emigrerade till Spokane WA USA. Död 1959 i Spokane WA. Ninne Algot f. 1888 d. 1897 Gustav Adolf f. 1891 d. 1913 under militärtjänstgöring. Frans Elfving f. 1893 d. 1964 i Halmstad Onsdagskvällen 28/8 1895 skurade hustrun Ingrid golven i stugan, och råkar få en trästicka under en nagel i ett finger. Redan tre dagar senare 31/8 avlider hon av stelkrampsförgiftning. Modern Anna Katrina avlider 1906, och Johan Peter flyttar efter en tid till sonen Hjalmar i Bjärseryd i Vrå och när denne avlider till sonen Albin. Familjen Jonasson som varit torpare omnämns i en tidningsartikel av författarinnan Astrid Petersson (1909-1998), om riksdagsmannen och författaren Fabian Månsson som bodde på och drev gården Stenhöga 1924-26. Artikeln är troligen från senhösten 1960 och där intervjuas Karl Björklund i Sonhult. Han var dräng och skötte finanserna åt Fabian som skulle bevisa att det var enkelt att driva jordbruk. "Hustrun på torpet hette Ingrid. De hade elva barn. Nio pojkar och två töser. Maken Jonasson var en mångkunnig man. Gick en klocka sönder så skicka folk bud på´n. Vi gick dit när vi skulle laga skorna. Här finns många hus i bygden, som han har byggt. Han var den förste som tillverkade träskor. Det var fattigt för dem. De fick äta havrebröd för det mesta. Potatis och dålig sill. När det var som värst tog han fram drag- spelet och spelade en stump."
Johan Peter.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-03-20
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 47' 29,20" E 13° 29' 40,13" (56.791444,13.494481) RT-90 X 6298442 Y 1358800 Skylt vid torpiventering: 41 Fastighetsbeteckning: Sonhult 3:1 (2019) Vill du se flygfoto?

Johanneberg / Johanstorp (Stönja torp)

Torpplatsen sedd från vägen år 2000.
Johanneberg var ett torp under Stenhöga (Stönja), som var komministerboställe i Vrå församling. På grund av läget vid sockengränsen mellan socknarna Vrå, Lidhult och Odensjö har torpet varit beläget i alla tre socknarna i nämnd ordning. Förste torparen jag har hittat var Jöns Persson (f. 1787 i Emmeboda Vrå d. 1847 på Johanneberg) och hans andra hustru Johanna Karlsdotter (f. 1791 i Glamshult Vrå d. 1869 på Johanneberg). Paret flyttar någon gång mellan juli 1829, och januari 1832 från Abbeshults torp till Johanneberg. Paret födde följande barn: Märta f. 1812 i Glamshult Sven f. 1814 i Glamshult Anna Katrina f. 1816 i Glamshult Katarina f. 1819 i Glamshult Helena f. 1822 i Glamshult Sven Peter f. 1826 i Hästhult Vrå Samuel f. 1829 på Abbeshults torp Karl f. 1832 på Johanneberg. Dottern Anna Katrina, gift med Jonas Peter Jönsson (f. 1818 i Forsheda), flyttade 1848 efter faderns död till Johanneberg från Strömma i Lidhult. Jonas Peter är vid sin död 1871 jordägare i Stenhöga, som fortfarande tillhörde Vrå socken. Paret födde följande barn: Johan Peter f. 1846 i Lidhult d. 1919 i Åkerbergshult Vrå. Karl Isak f. 1849 på Stenhöga torp d. 1938 i Björkenäs Odensjö. Salomon f. 1853 på Stenhöga torp d. 1937 i Sonhult Odensjö. Emelia f. 1856 på Stenhöga torp d. 1904 i Näs Torpa. Axel f. 1859 på Stenhöga torp d. 1881 i Ekelid Vrå. Sonen Johan Peter Jonasson gifter sig med Ingrid Maria Andersdotter f. 1851 i Torpa (G) och de bor kvar på Johanneberg. De födde följande barn på torpet: Idof Albin f. 1873 d. 1956 i Vrå Alma Matilda f. 1875 d. 1966 i Spokane WA USA Karl Amandus f. 1877 d. 1954 i Annerstad. Oscar Isidorus f. 1878 d. 1967 i Odensjö Jenny Gustava f. 1880 d. 1960 i Göteborg Axel Willehard f. 1882 d. 1894 Johanneberg (nu i Lidhult socken) Hjalmar Theodor f. 1884 d. 1910 i Annerstad. Sydof Antonius f. 1886 emigrerade till Spokane WA USA. Död 1959 i Spokane WA. Ninne Algot f. 1888 d. 1897 Gustav Adolf f. 1891 d. 1913 under militärtjänstgöring. Frans Elfving f. 1893 d. 1964 i Halmstad Onsdagskvällen 28/8 1895 skurade hustrun Ingrid golven i stugan, och råkar få en trästicka under en nagel i ett finger. Redan tre dagar senare 31/8 avlider hon av stelkrampsförgiftning. Modern Anna Katrina avlider 1906, och Johan Peter flyttar efter en tid till sonen Hjalmar i Bjärseryd i Vrå och när denne avlider till sonen Albin. Familjen Jonasson som varit torpare omnämns i en tidningsartikel av författarin- nan Astrid Petersson (1909-1998), om riksdagsmannen och författaren Fabian Månsson som bodde på och drev gården Stenhöga 1924-26. Artikeln är troligen från senhösten 1960 och där intervjuas Karl Björklund i Sonhult. Han var dräng och skötte finanserna åt Fabian som skulle bevisa att det var enkelt att driva jordbruk. "Hustrun på torpet hette Ingrid. De hade elva barn. Nio pojkar och två töser. Maken Jonasson var en mångkunnig man. Gick en klocka sönder så skicka folk bud på´n. Vi gick dit när vi skulle laga skorna. Här finns många hus i bygden, som han har byggt. Han var den förste som tillverkade träskor. Det var fattigt för dem. De fick äta havrebröd för det mesta. Potatis och dålig sill. När det var som värst tog han fram dragspelet och spelade en stump."
Johan Peter.