Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Borgs

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52.908' E 13° 33.051' (56.88180,13.55085) RT-90 X 6308386 Y 1362576 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:45 (2019) Vill du se flygfoto? Ovanstående ungefärliga position uppmätt på kartan från laga skifte.
Anders Danielsson Borg var född på Danielsborg (Borgen) under Vret västergård 1793. Han hade på sin mors sida anor i Vret sedan åtmin- stone första hälften av 1600-talet. Han gifter sig 1815 med Annika Samuelsdotter född på Prästgårdens torp 1788. Första barnet Anna Stina föds på Danielsborg hos farmor och farfar år 1815 och hon bor som gift på Topparna (Erlandstorp). År 1816 blir Anders antagen som soldat nr 72 för Torarp västergårds rote, men flyttar inte omedelbart till soldattorpet utan bor på en rad andra torp i socknen.
Del av skifteskartan från 1855.
Den 5 april 1825 erhöll Anders ett torpkontrakt för sig och hustrun under deras livstid, där torpet var beläget sydväst om Danielsborg. Kon- traktet blev intaget i Häradets Inteckningsprotokoll 21 oktober 1845 under nr 386. Familjen bor mestadels kvar på soldattorpet utom några år i slutet av 1820-talet då modern blivit änka. Vid mönstringen 1849 begär Anders avsked och 1850 flyttar han och hustrun till torpet som då kallades Borgs. Vid skiftet 1855 var torpet till hinder för skiftet, eftersom Jöns Matsson nu skulle ha sina byggnader vid Borgen (Danielsborg) och markerna i ett skifte under littera E. Ett antal torp kom att utskiftas i samband med skiftet och en lista med dessa omnämns i protokollet, men saknas bland handlingarna. Borgs blev flyttat till den plats vi idag känner från de ekonomiska kartorna över området och som kallas Borgs och var beläget på nuvarande Vret Västergård 2:46. Ungefärlig position: WGS 84 N 56° 53.494', E 13° 33.298' (56.891566 13.554968) RT-90 X 6309465 Y 1362863 Om någon bott där efter den gamle knekten är för mig okänt.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52.908' E 13° 33.051' (56.88180,13.55085) RT-90 X 6308386 Y 1362576 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:45 (2019) Vill du se flygfoto? Ovanstående ungefärliga position uppmätt på kartan från laga skifte.

Borgs

Anders Danielsson Borg var född på Danielsborg (Borgen) under Vret västergård 1793. Han hade på sin mors sida anor i Vret sedan åtminstone första hälften av 1600-talet. Han gifter sig 1815 med Annika Samuelsdotter född på Prästgårdens torp 1788. Första barnet Anna Stina föds på Danielsborg hos farmor och farfar år 1815 och hon bor som gift på Topparna (Erlandstorp). År 1816 blir Anders antagen som soldat nr 72 för Torarp västergårds rote, men flyt- tar inte omedelbart till soldattorpet utan bor på en rad andra torp i socknen.
Del av skifteskartan från 1855.
Den 5 april 1825 erhöll Anders ett torpkontrakt för sig och hustrun under deras livstid, där torpet var beläget sydväst om Danielsborg. Kontraktet blev intaget i Häradets Inteckningsprotokoll 21 oktober 1845 under nr 386. Familjen bor mestadels kvar på soldattorpet utom några år i slutet av 1820-talet då modern blivit änka. Vid mönstringen 1849 begär Anders avsked och 1850 flyttar han och hustrun till tor- pet som då kallades Borgs. Vid skiftet 1855 var torpet till hinder för skiftet, eftersom Jöns Matsson nu skulle ha sina byggnader vid Borgen (Danielsborg) och markerna i ett skifte under littera E. Ett antal torp kom att utskiftas i samband med skiftet och en lista med dessa omnämns i protokollet, men saknas bland handlingarna. Borgs blev flyttat till den plats vi idag känner från de ekonomiska kartorna över området och som kallas Borgs och var beläget på nuvarande Vret Västergård 2:46. Ungefärlig position: WGS 84 N 56° 53.494', E 13° 33.298' (56.891566 13.554968) RT-90 X 6309465 Y 1362863 Om någon bott där efter den gamle knekten är för mig okänt.