Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Hylterna

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 33,90" E 13° 35' 56,30" (56.876083,13.598972) (brunnens position) RT-90 X 6307654 Y 1365488 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö 2:29 (2019) Vill du se flygfoto?
Före storskiftet 1819 låg torpet Hylterna på Vrets utägor. År 1805 - 1806 bor här änkan Anna Nilsdotter f. 1774 i Unnaryd. Efter maken Bengt Jonassons död på Bolmsö, flyttar hon med sina barn Kerstin f. 1796, Sven f. 1798, som senare blir soldaten Ros, och Johanna f.1802. De flyttar till det närliggande Vrets soldattorp där hon gifter om sig med soldaten Jöns Sabel. År 1807 inflyttar avskedade soldaten Olof Kortom med sin familj från Saxnäs. Han och hustrun bor kvar här till Olofs död 1824 och då till- hörde torpet Bosagård.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 33,90" E 13° 35' 56,30" (56.876083,13.598972) (brunnens position) RT-90 X 6307654 Y 1365488 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö 2:29 (2019) Vill du se flygfoto?

Hylterna

Före storskiftet 1819 låg torpet Hylterna på Vrets utägor. År 1805 - 1806 bor här änkan Anna Nilsdotter f. 1774 i Unnaryd. Efter maken Bengt Jonassons död på Bolmsö, flyttar hon med sina barn Kerstin f. 1796, Sven f. 1798, som senare blir soldaten Ros, och Johanna f.1802. De flyttar till det närliggande Vrets soldattorp där hon gifter om sig med soldaten Jöns Sabel. År 1807 inflyttar avskedade soldaten Olof Kortom med sin familj från Saxnäs. Han och hustrun bor kvar här till Olofs död 1824 och då tillhörde torpet Bosagård.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.