Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Blomslund / Skogsholm

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 25,00" E 13° 34' 36,50" (56.806944,13.576806) RT-90 X 6300001 Y 1363886 Skylt vid torpiventering: 30 Fastighetsbeteckning: Torarp 2:27 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte i Torarp fastställt 1840 med en karta ritad 1838 – 1839 bestod området där torpet senare kom att ligga av gemensam skogsmark. Hit flyttar 1841 Samuel Johannesson f. 1819 på Källekull och hans hustru Kerstin Jönsdotter f. 1813 i Unnaryd. Namnet Skogsholm i Torarp förekom- mer första gången i husförhörslängden 1851 - 1856 och då under Västergård. Här föds följande barn: Johan född 1841 och död samma år. Johan född 1842 som senare blev mycket känd under namnet "Löparn". Flera gånger reser han till Tyskland men återkommer till Sverige. Om Löparn berättas mycket i boken "Angelstad genom sekler". Han var ofta med i jakt på Bolmstads säteri. I stugan hade han en liten snickarverkstad, där han tillverkade allt från räfsor till lieskaft. Han var även i unga år en riktig fruntimmerskarl och första kvinnan som han bodde ihop med hette Inga Gadolin som i yngre år var småskollärarinna. Hon fick dela Löparn även med andra kvinnor som tidvis bodde i samma stuga. Blev de med barn, så kunde Löparn abortera. En verksamhet som han på ålderns höst ville överlåta till en annan man i bygden som dock avböjde. Efter Ingas död 1901 och Lamech Fries tillträde som kyrkoherde 1905, så bestämdes det att han skulle gifta sig med Tilda Johansdotter. Om Löparn har det refererats både i böcker och tidningar (Angelstad genom sekler). Han avled 1927 i Angelstad. Christina född 1845 död 1926 i Frillestad (M). Även hon beger sig till Tyskland och Mecklenburg där hon gifter sig och får barn med vilka hon senare återkommer till Sverige. Maria född 1848 död 1942 Femsjö (N). Anna Katrina född 1853 död 1858. Salomon född 1857, emigrerade till Amerika. Noak född 1862 är den enda som stannar i Torarp. Samuel och Kerstin blir ägare av en gård om 1/16 mtl som tillkom genom hemmansklyvning vilken fastställdes 1868. Fastighetsbeteckningen blev Torarp Västergård 3:7 med namnet Norlid och namnet Skogsholm försvinner från Västergård. År 1854 flyttar Anders Larsson f. 1810 till Torarp östergård till sin yngre bror Magnus som dräng. I husförhörslängden 1866 - 1870 är dräng över- struket och namnet Skogsholm har tillkommit. Anders tycks därmed vara den förste som lever på detta torp. År 1886 avlider Anders av svaghet 76 år gammal här på Skogsholm och redan samma år inflyttar en ny familj. Det är Johan August Petersson f. 1855 i Skäckarp, hustrun Albertina Karlsdotter f. 1863 i Unnaryd. De var nygifta och hade några månader bott hos Johans föräldrar på Rydala under Torarp mellangård. Här på Skogsholm föds sonen Karl August Pejson 1886 och de återvänder redan 1887 till Rydala. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson f. 1858 i Lenhovda och som gift sig 1883 med Karolina Andersdotter f. 1855 i Torarp västergård. Deras första barn Johan Adolf avled redan efter ett par veckor 1884, och dotter Anna Linnea f. 1885 hade avlidit i januari 1887 före flytten till Skogsholm. Här föds Frans Adolf 1887 och Anna Elisabet 1890, före familjens flyttning 1892 till Sälleberg under Björkenäs. Johan August Petersson och Albertina som tidigare bott på torpet återvänder nu 1892 med sonen och dotter Karin Elisabet som fötts på Rydala 1890. Familjen bor på Skogsholm till december 1894 då de flyttar till Jälluntofta numera i Hallands län. Nästa invånare kommer att bo här betydligt längre än tidigare familjer. Det är "Bloms Trina" eller Anna Katarina Jacobsdotter som hon egentligen hette. Hon var född på Blomslund under Hylte där morfar Nils Blom bodde år 1854. Hennes föräldrar var Jakob Andersson f. 1831 i Hallarp och modern Maria Nilsdotter eller “Bloms Maria” som hon kallades i dagligt tal var född på Blomslund under Hylte 1830. De flyttade till Ryd 1861 till ett torp som också fick namnet Blomslund vilket har givit upphov till förväxlingar. Var detta torp under Ryd har legat kan man inte få fram av de lantmäterihandlingar som finns eftersom tomtplanerna inte är namngivna i protokollen utan bara angivits som tomtplan. Möjligen kan det vara det torp som låg vid rågången mot Hylte där Hyltes Blomslund låg på andra sidan rågången. När Anna Katarina flyttade hit 1895 bodde hon hos modern och fött 5 utomäktenskapliga barn Svante Ferdinand f. 1880, Frans Vilhelm f. 1884, Emma Kristina f. 1887 d. 1890, Anders Johan f. 1892 och nyfödda Emma Karolina som var f. 1895. Anna Katarina var som sin mor Maria väverska, och anlitades ofta av invånare i Annerstad enligt boken "Annerstad Förr och Nu" sidan 239. Hur länge hon bodde kvar på torpet är för mig okänt, men hon firade här sin 80 års dag 1934 då hon blev fotograferad framför stugan. Vid sin död 1939 vistades Anna Katarina hos sonen Frans Vilhelm i Amnehärad (R) [Gullspång], där hon också begravdes. År 1912 avlider sågaren Sven Gustaf Andersson på Skogsholm. Han var född i Gällaryd (F) 1843. Det märkliga med honom var att han inte var skriven i någon församling. Han flyttade till Skogaryd Södergård i Annerstad 1877 men i alla husförhörslängder är angivet att han bor i Odensjö. År 1895 utfärdas en flyttattest i Annerstad, men Sven blev inte inskriven i Odensjö församling vilket är mycket ovanligt. Att vara skriven i en församling och vara verksam i grannförsamlingen hade han tidigare tillämpat, då han var skriven i Berga (G) men arbetade Rydaholm (F). Alla Anna Katarinas barn fick familjenamnet Svensson, så denna Sven var säkerligen far till barnen. Vid hemmansklyvning av littera Cb under östergård kom torpet Skogsholm byggnader att tillfalla Tekla Karlsson född Pettersson, som var gift med Alfred Karlsson. I skifteshandlingen bilaga E kan man läsa följande. Att boningshuset var 8,5 meter långt, 4,1 meter brett och 1,7 meter högt och bestod av timmer, brädfordrat, ribbat och rödfärgat, under tak av bräder och torv med sticktak över. Inrett till 2 rum, kök och förstuga försett med 5 fönster, 2 ytterdörrar och fyra inre dörrar. Tapetsering, målning, ett murverk med två öppna spisar och bakugn; inunder källare. I försvarligt skick, brunnen god. Boningshuset värderades till 275 kronor och brunnen till 25 kr vilket Tekla Karlsson skulle lösa. Fastighetsbeteckning blev Torarp 2:8.
Del av kartan från hemmansklyvning fastställt 1928.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 25,00" E 13° 34' 36,50" (56.806944,13.576806) RT-90 X 6300001 Y 1363886 Skylt vid torpiventering: 30 Fastighetsbeteckning: Torarp 2:2 (2019) Vill du se flygfoto?

Blomslund / Skogsholm

Vid laga skifte i Torarp fastställt 1840 med en karta ritad 1838 – 1839 bestod områ- det där torpet senare kom att ligga av gemensam skogsmark. Hit flyttar 1841 Samuel Johannesson f. 1819 på Källekull och hans hustru Kerstin Jönsdotter f. 1813 i Unnaryd. Namnet Skogsholm i Torarp förekommer första gången i husförhörsläng- den 1851 - 1856 och då under Västergård. Här föds följande barn: Johan född 1841 och död samma år. Johan född 1842 som senare blev mycket känd under namnet "Löparn". Flera gånger reser han till Tyskland men återkommer till Sverige. Om Löparn berättas mycket i boken "Angelstad genom sekler". Han var ofta med i jakt på Bolmstads säteri. I stugan hade han en liten snickarverkstad, där han tillverkade allt från räfsor till lieskaft. Han var även i unga år en riktig fruntimmerskarl och första kvinnan som han bodde ihop med hette Inga Gadolin som i yngre år var småskollärarinna. Hon fick dela Löparn även med andra kvinnor som tidvis bodde i samma stuga. Blev de med barn, så kunde Löparn abortera. En verksamhet som han på ålderns höst ville överlåta till en annan man i bygden som dock avböjde. Efter Ingas död 1901 och Lamech Fries tillträde som kyrkoherde 1905, så bestämdes det att han skulle gifta sig med Tilda Johansdotter. Om Löparn har det refererats både i böcker och tid- ningar (Angelstad genom sekler). Han avled 1927 i Angelstad. Christina född 1845 död 1926 i Frillestad (M). Även hon beger sig till Tyskland och Mecklenburg där hon gifter sig och får barn med vilka hon senare återkommer till Sverige. Maria född 1848 död 1942 Femsjö (N). Anna Katrina född 1853 död 1858. Salomon född 1857, emigrerade till Amerika. Noak född 1862 är den enda som stannar i Torarp. Samuel och Kerstin blir ägare av en gård om 1/16 mtl som tillkom genom hem- mansklyvning vilken fastställdes 1868. Fastighetsbeteckningen blev Torarp Västergård 3:7 med namnet Norlid och namnet Skogsholm försvinner från Väster- gård. År 1854 flyttar Anders Larsson f. 1810 till Torarp östergård till sin yngre bror Mag- nus som dräng. I husförhörslängden 1866 - 1870 är dräng överstruket och namnet Skogsholm har tillkommit. Anders tycks därmed vara den förste som lever på detta torp. År 1886 avlider Anders av svaghet 76 år gammal här på Skogsholm och redan samma år inflyttar en ny familj. Det är Johan August Petersson f. 1855 i Skäckarp, hustrun Albertina Karlsdotter f. 1863 i Unnaryd. De var nygifta och hade några månader bott hos Johans föräldrar på Rydala under Torarp mellangård. Här på Skogsholm föds sonen Karl August Pejson 1886 och de återvänder redan 1887 till Rydala. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson f. 1858 i Lenhovda och som gift sig 1883 med Karolina Andersdotter f. 1855 i Torarp västergård. Deras första barn Johan Adolf avled redan efter ett par veckor 1884, och dotter Anna Linnea f. 1885 hade avlidit i januari 1887 före flytten till Skogsholm. Här föds Frans Adolf 1887 och Anna Elisabet 1890, före familjens flyttning 1892 till Sälleberg under Björkenäs. Johan August Petersson och Albertina som tidigare bott på torpet återvänder nu 1892 med sonen och dotter Karin Elisabet som fötts på Rydala 1890. Familjen bor på Skogsholm till december 1894 då de flyttar till Jälluntofta numera i Hallands län. Nästa invånare kommer att bo här betydligt längre än tidigare familjer. Det är "Bloms Trina" eller Anna Katarina Jacobsdotter som hon egentligen hette. Hon var född på Blomslund under Hylte där morfar Nils Blom bodde år 1854. Hennes föräldrar var Jakob Andersson f. 1831 i Hallarp och modern Maria Nilsdotter eller Bloms Maria” som hon kallades i dagligt tal var född på Blomslund under Hylte 1830. De flyttade till Ryd 1861 till ett torp som också fick namnet Blomslund vilket har givit upphov till förväxlingar. Var detta torp under Ryd har legat kan man inte få fram av de lantmäterihandlingar som finns eftersom tomtplanerna inte är namngivna i protokollen utan bara angivits som tomtplan. Möjligen kan det vara det torp som låg vid rågången mot Hylte där Hyltes Blomslund låg på andra sidan rågången. När Anna Katarina flyttade hit 1895 bodde hon hos modern och fött 5 utomäk- tenskapliga barn Svante Ferdinand f. 1880, Frans Vilhelm f. 1884, Emma Kristina f. 1887 d. 1890, Anders Johan f. 1892 och nyfödda Emma Karolina som var f. 1895. Anna Katarina var som sin mor Maria väverska, och anlitades ofta av invånare i Annerstad enligt boken "Annerstad Förr och Nu" sidan 239. Hur länge hon bodde kvar på torpet är för mig okänt, men hon firade här sin 80 års dag 1934 då hon blev fotograferad framför stugan. Vid sin död 1939 vistades Anna Katarina hos sonen Frans Vilhelm i Amnehärad (R) [Gullspång], där hon också begravdes. År 1912 avlider sågaren Sven Gustaf Andersson på Skogsholm. Han var född i Gäl- laryd (F) 1843. Det märkliga med honom var att han inte var skriven i någon församling. Han flyttade till Skogaryd Södergård i Annerstad 1877 men i alla hus- förhörslängder är angivet att han bor i Odensjö. År 1895 utfärdas en flyttattest i Annerstad, men Sven blev inte inskriven i Odensjö församling vilket är mycket ovan- ligt. Att vara skriven i en församling och vara verksam i grannförsamlingen hade han tidigare tillämpat, då han var skriven i Berga (G) men arbetade Rydaholm (F). Alla Anna Katarinas barn fick familjenamnet Svensson, så denna Sven var säkerligen far till barnen. Vid hemmansklyvning av littera Cb under östergård kom torpet Skogsholm bygg- nader att tillfalla Tekla Karlsson född Pettersson, som var gift med Alfred Karlsson. I skifteshandlingen bilaga E kan man läsa följande. Att boningshuset var 8,5 meter långt, 4,1 meter brett och 1,7 meter högt och bestod av timmer, brädfordrat, ribbat och rödfärgat, under tak av bräder och torv med sticktak över. Inrett till 2 rum, kök och förstuga försett med 5 fönster, 2 ytterdörrar och fyra inre dörrar. Tapetsering, målning, ett murverk med två öppna spisar och bakugn; inunder källare. I försvarligt skick, brunnen god. Boningshuset värderades till 275 kronor och brunnen till 25 kr vilket Tekla Karlsson skulle lösa. Fastighets- beteckning blev Torarp 2:8.
Del av kartan från hemmansklyvning fastställt 1928.