Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Granelund

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 53,30" E 13° 31' 28,20" (56.864806,13.524500) RT-90 X 6306548 Y 1360906 Skylt vid torpiventering: 32 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Moanäs 1:5 (2019) Vill du se flygfoto?
Första gången torpet Granelund omnämns i husförhörslängden är i AI:7 (1866-1870). Då bor Jonas Carlsson f.1807 i Vrå och hans hustru Britta Bengtsdotter f.1802 i Moanäs.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 53,30" E 13° 31' 28,20" (56.864806,13.524500) RT-90 X 6306548 Y 1360906 Skylt vid torpiventering: 32 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Moanäs 1:5 (2019) Vill du se flygfoto?

Granelund

Första gången torpet Granelund omnämns i husförhörslängden är i AI:7 (1866- 1870). Då bor Jonas Carlsson f.1807 i Vrå och hans hustru Britta Bengtsdotter f.1802 i Moanäs.