Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Lockamoss / Locka mås

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 36,86" E 13° 36' 53,36" (56.893572,13.614822) RT-90 X 6309570 Y 1366517 Skylt vid torpiventering: 43 uppsatt 1983-05-12 Fastighetsbeteckning: Vret Östergård 1:8 Vill du se flygfoto?
Arvid Persson f. 1824 i Skärvö Torpa (G) gifter sig 1849 med Sara Jönsdotter född samma år i Bohult Odensjö. Paret bosätter sig hos svär- föräldrarna i Bohult och här föds barnen: Carolina f. 1852. Noak f. 1855 och död samma år. Severina f. 1856 d. 1857. Johanna Maria f.1856 d. 1948 i Löckna. Johan Peter f. 1858. Familjen flyttar till Vret Östergårds backstuga 1860 enligt husförgörslängden. Vid laga skifte i Östra Vret 1850 fanns vid Lockamoss en lada som är inritad på skifteskartan, så stugan var vid inflyttningen ganska nybygd. Carolina gifter sig 1882 med Carl Magnus Carlsson f. 1857 på Kornelilund under Hylte. Här på Lockamoss föds dottern Blenda Maria samma år och familjen flyttar till Lidhult 1884. Johan Peter gör sitt första beväringsmöte år 1879 på Frösön i Jämtland. År 1882 lämnar han hemmet och flyttar Bodsjö (Z) där han tar namnet Björklund. Han gifter sig 1884 med Ingeborg Katarina Nilsdotter f. 1860 i Bodsjö. Hon hade tidigare en son, och paret föder nu ytterligare tre barn. Hustrun avlider efter barnfödsel 1889 i Oviken (Z), och efter några år emigrerar Johan Peter med alla barnen till Amerika. Johanna Maria, som var konstväverska bor kvar hemma hos föräldrarna till 1902 då hon gifter sig med änkemannen Nils Johan Persson f. 1844 i Löckna, hon flyttar till Löjudden i Löckna. Föräldrarna bor kvar på Lockamoss där Sara avlider 1904. Arvid flyttar senare till dottern Johanna Maria på Löjudden där han avlider 1913. År 1968 avsöndrades torpet från stamfastigheten och fick beteckningen Vret Östergård 1:14. I samband med avsöndringen är namnet angivet till Locka mås vilket numera är angivet på senare kartor. Längre österut efter vägen ligger en gammal källare som tidigare tillhört torpet, på positionen: WGS-84 N 56.89461 E 13.61523 RT-90 X 6309685 Y 1366545
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 36,86" E 13° 36' 53,36" (56.893572,13.614822) RT-90 X 6309570 Y 1366517 Skylt vid torpiventering: 43 uppsatt 1983-05-12 Fastighetsbeteckning: Vret Östergård 1:8 Vill du se flygfoto?

Lockamoss / Locka mås

Arvid Persson f. 1824 i Skärvö Torpa (G) gifter sig 1849 med Sara Jönsdotter född samma år i Bohult Odensjö. Paret bosätter sig hos svärföräldrarna i Bohult och här föds barnen: Carolina f. 1852. Noak f. 1855 och död samma år. Severina f. 1856 d. 1857. Johanna Maria f.1856 d. 1948 i Löckna. Johan Peter f. 1858. Familjen flyttar till Vret Östergårds backstuga 1860 enligt husförgörslängden. Vid laga skifte i Östra Vret 1850 fanns vid Lockamoss en lada som är inritad på skiftes- kartan, så stugan var vid inflyttningen ganska nybygd. Carolina gifter sig 1882 med Carl Magnus Carlsson f. 1857 på Kornelilund under Hylte. Här på Lockamoss föds dottern Blenda Maria samma år och familjen flyttar till Lidhult 1884. Johan Peter gör sitt första beväringsmöte år 1879 på Frösön i Jämtland. År 1882 lämnar han hemmet och flyttar Bodsjö (Z) där han tar namnet Björklund. Han gifter sig 1884 med Ingeborg Katarina Nilsdotter f. 1860 i Bodsjö. Hon hade tid- igare en son, och paret föder nu ytterligare tre barn. Hustrun avlider efter barnfödsel 1889 i Oviken (Z), och efter några år emigrerar Johan Peter med alla barnen till Amerika. Johanna Maria, som var konstväverska bor kvar hemma hos föräldrarna till 1902 då hon gifter sig med änkemannen Nils Johan Persson f. 1844 i Löckna, hon flyttar till Löjudden i Löckna. Föräldrarna bor kvar på Lockamoss där Sara avlider 1904. Arvid flyttar senare till dottern Johanna Maria på Löjudden där han avlider 1913. År 1968 avsöndrades torpet från stamfastigheten och fick beteckningen Vret Öster- gård 1:14. I samband med avsöndringen är namnet angivet till Locka mås vilket numera är angivet på senare kartor. Längre österut efter vägen ligger en gammal källare som tidigare tillhört torpet, på positionen: WGS-84 N 56.89461 E 13.61523 RT-90 X 6309685 Y 1366545