Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-06-06

Grönaslätt / Medelbergsstugan

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 56.2" E 13° 37' 7.5” (56.865607 13.618755) RT-90 X 6306449 Y 1366657 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö 3:13 (2019) Vill du se flygfoto?
Stugan som numera finns i Odensjö hembygdspark med ovanstående position, flyttades på 1950-talet från Grönaslätt Grimshult i Anner- stad socken. Position 56.7826 13.570661. Första gången stugan omtalas vid namn i kyrkböckerna är 1883 och har då benämningen backstugan Gröneslätt. Det är gratialisten Jonas Extor och hustrun Anna Stina Svensdotter som flyttar från Grönelid Skogaryd Norregård1883 till Grönaslätt. Med vid flytten var även Anna Stinas son i första äktenskapet Johan Magnus Samuelsson som 1884 blir artilleristen Granqvist. Jonas avled här 1886 och Anna Stina bor kvar ensam till sin död 30 januari 1899. Samma år flyttade bröderna Klaes Evald Larsson f.1865 och Vilhelm Martin f.1871 i Äspenäs Annerstad. Bröderna lämnade stugan och flyttade till Byholma 1901 där Vilhelm Martin var åkare och han arrenderade nu ett hus där. Klaes Evald var stationslastare och blev nu inneboende hos sin bror. Stugan säljs nu till Charlotta Medelberg som flyttar hit med tre av sina söner från Abbeshult i Vrå. Det blev således trångt i stugan med fyra vuxna i en så liten stuga. Vem var Charlotta? Charlotta föddes föddes 21 februari 1848 i Mölltorp Skaraborgs län i närheten av Karlsborgs fästning där hennes far Anders Olsson arbetade som betjänt. Anders var född 1819 i Kärringe Angelstad. Modern Britta Sara* Larsdotter Östman var född 10 januari 1821 i Grevbäck i Skaraborgs län. År 1850 lämnar familjen Skaraborg och flyttar till Gästgiveriet i Traryd som arrendatorer. Redan 1855 flyttar man vidare till Skeen i Anner- stad och 1871 till Abbeshult i Vrå där pappa Anders blivit ägare av en gård. Redan efter ett år i Abbeshult avlider mamma Sara. Charlotta hade troligen redan i Annerstad lärt känna arbetförmannen och flottningschefen Nils Medelberg som flyttat från Ljusdal till Skeens Norregård 1868. Redan en månad efter mamma Saras död flyttar Nils till Abbeshult. Vid vigseln 24 juni 1873 i Vrå kallades paret "arbetschefen för Laholms sågverk herr Nils Medelberg och mamsell Charlotta Ohlson". På gården föds nu 9 barn i rask takt. Britta Lovis 1874-07-20 – 1891-12-14. Nils Olof* 1875-07-25 – 1951-01-29. Anna Charlotta 1876-11-10 – 1962-08-31. Marta Sofia 1878-01-03 – 1950-05-10. Anders Erik 1879-01-07 – 1880-01-30. Sigrid Ingeborg 1881-10-07 – 1950-05-24. Vilhelm Ferdinand 1883-04-03 – 1945-03-20. Adolf Teodor 1884-07-01 – 1964-02-21. Gertrud Elisabet 1886-02-01 – 1886-12-01. Nils och Charlotta blev i samband med vigseln ägare av gården i Abbeshult även om Charlottas far Anders inte avled förrän 1896. Nils var född 27 september 1840 i Tuna socken i Västernorrlands län vid Ljungan där man flottat timmer sedan början av 1800-talet. Han och föräldrarna flyttade till Ljusdal där hans far blev flottningsföreståndare och sönerna arbetsförmän. Nils lämnade Ljusdal 1868 för att flytta till Laholms sågverk. Bolaget var även ägare av Skeens Norregårds sågverk i Annerstad där han stationerades.
Jönköpings Tidning 1877-02-20
År 1877 köper Nils och August Andrén i Södra Unnaryd 2/3 av Önne kvarn och övriga delar enligt artikeln ovan. De blir således delägare av kvarnen strömen med kringliggande mark. Nils hade finansierat köpet genom lån med revers hos makarna Palm. När Ingrid Palm avlider 1884 upprättas en bouppteckning där 1/3 av vattenfall, kvarn och färgeri vid Önne värderades till 1 000 kr och 1/3 av sågen vid Önne jämte 1/3 i dertill hörande arbetarbostad och förpantningslägenhet från Vret i Odensjö socken värderades till 1 666 kr 67 öre således 2 666 kr 67 öre. För motsvarande del hade Nils betalat 6 000 kr när han blev delägare, men den totala skuldsumman hade nu genom ytterligare reverser och ränta stigit till hela 14 867 kr 63 öre. Bolaget hade vid bokslut 31 januari 1885 i tillgångar 25 948 kr 62 öre och skulderna var 18 345 kr 8 öre.
Nya Växjöbladet 1885-12-29
Nils försöker nu få fram pengar genom att sälja gården i Abbeshult. Detta gav tydligen inte önskat resultat för den 7 juli 1886 kl 12.30 skulle det hållas borgenärssammanträde vid Bolmens station.
Karlskrona Weckoblad 1887-03-26
År 1887 har Nils fått i uppdrag att göra upprensning av Nättrabyån. Ån rensades och muddrades åren 1885-87. Nils beslutar sig nu för att emigrera till Amerika, och lämnar ensam familjen i Lunden Abbeshult 31 januari 1888 och begav sig till Köpen- hamn. Överfarten via England skedde med Allan-linjens fartyg Samatian från Liverpool till Halifax dit han anlände 1888-02-16 för vidare resa St Paul i Minnesota. Redan 8 januari 1890 kan man läsa om Nils i ett resereportage i tidningen Skaffaren som utgavs på svenska. Minnen från en färd genom Amerika. Af Axel E. Lindwall (Han var riksdagsman för Lantmannapartiet 1900-1921). På Återfärd. Innan jag nu för sista gången lemnade Minneapolis gjorde jag en runda kring staden, kring dess lummiga parker, och boulevarder samt besåg de vackra vattenfallen. Under denna promenad observerade Jag att vid de mest trafikerade gatorna just i krogarnas omedelbara närhet hade andliga sällskap lokaler med stora portar åt gatan. I portarna stodo qvinnor, som pft det vänligaste inbjödo förbigående att åhöra och deltaga 1 de andakt- söfnlngar, som derinne höllos och hvilka bestodo i korta andliga föredrag samt musik och sång. Tiden var nu inne att skiljas från mitt angenäma ressällskap, redaktör Lundeberg. Efter att hafva något hvilat ut efter de ansträngannde färderna, ämnade han begifva sig till Gelesburg i Illinois för att ingå såsom lärare vid ett läroverk. Vi hade nu färdats tillsammans bortåt 7,000 eng. mil. Som jag beslutit mig för att taga en annan väg mot Chicago, köpte jag biljett å The Burlington railway, hviiken bana följer Mississippi-floden bortåt 500 mil mot Savannah. I St. Paul gjorde jag ett af skedsbesök hos den, som bevisat mig så mycken välvilja redaktören för tidn. Skaffaren, mr. Berndt Andersson, hviiken äfven nu visade sig samme rättframme, enkle och tillmötesgående gentleman. Af honom och den vänliga värdinnan erhöll jag det angenäma uppdraget att framföra helsningar till deras slägtingar i Karlstad, och sade så mitt tack och mitt farväl. I sista stund fick jag af en händelse spörja, att en bekant, förmannen vid arbetet med Nettrabyåns upprensning, mr. Medelberg från Wrå församling i Kronobergs län befann sig här i staden. Jag beslöt öfverraska honom. Icke utan rätt mycket besvär fann jag det "boardinghouse", der han hade sitt logis. Jag ingick der med värdfolket den komplotten, att jag vid "dit nei"-bordet skulle öfverraska vännen Medelberg. En stol! lemnades ledig invid hans plats vid det långa bordet. Så snart spisgästerna intagit sina platser trädde jag stilla in genom en sidodörr, slog mig tyst ner och deltog lugnt i måltiden. På en god stund märkte Medelberg ingenting, men hvad det led, började han att iaktaga sin tyste sidokamrat. Och så ett, tu, tre ett slag på axeln och ett förvånadt utrop: "hvad, är det möjligt?" Vi sprungo upp från bordet och gåfvo hvarandra ett kraftigt handslag. Medelberg arbetade nu vid husbyggnader. Ovanstående är den del där Nils Medelberg omtalas. Nils återvänder aldrig till Sverige utan avlider i Minneapolis MN 6 juli 1907 och begravdes på kyrkogården Minneapolis Pioneers and Sol- diers Memorial Cemetery, Minneapolis , Hennepin County , Minnesota , USA. Efter fadern Anders död 1896 lämnar Charlotta och de hemmavarande tonåringarna Abbeshult och flyttar till Grönaslätt 1901 som omtal- ats tidigare. Charlotta bor kvar här i stugan till sin död 1935. Hon bodde här i 34 år. Sonen Olof flyttar hit i december 1903 och bor här till sin död 1951 således 49 år och är därmed den som bott längst tid i stugan. Vill du se Charlottas ansedel klicka här. Vill du se Nils ansedel klicka här. Vill du se en gammal bild på stugan klicka här. Vill du lyssna på en podd om stugan gå till Hembygdspodden.
Stugan 2019.
Post -Och Inrikes Tidningar 1886-06-28
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-06-06
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 56.2" E 13° 37' 7.5” (56.865607 13.618755) RT-90 X 6306449 Y 1366657 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö 3:13 (2019) Vill du se flygfoto?

Grönaslätt / Medelbergsstugan

Stugan 2019.
Stugan som numera finns i Odensjö hembygdspark med ovanstående position, flyt- tades på 1950-talet från Grönaslätt Grimshult i Annerstad socken. Position 56.7826 13.570661. Första gången stugan omtalas vid namn i kyrkböckerna är 1883 och har då benämningen backstugan Gröneslätt. Det är gratialisten Jonas Extor och hustrun Anna Stina Svensdotter som flyttar från Grönelid Skogaryd Norregård1883 till Grönaslätt. Med vid flytten var även Anna Stinas son i första äktenskapet Johan Magnus Samuelsson som 1884 blir artilleristen Granqvist. Jonas avled här 1886 och Anna Stina bor kvar ensam till sin död 30 januari 1899. Samma år flyttade bröderna Klaes Evald Larsson f.1865 och Vilhelm Martin f.1871 i Äspenäs Annerstad. Bröderna lämnade stugan och flyttade till Byholma 1901 där Vilhelm Martin var åkare och han arrenderade nu ett hus där. Klaes Evald var sta- tionslastare och blev nu inneboende hos sin bror. Stugan säljs nu till Charlotta Medelberg som flyttar hit med tre av sina söner från Abbeshult i Vrå. Det blev således trångt i stugan med fyra vuxna i en så liten stuga. Vem var Charlotta? Charlotta föddes föddes 21 februari 1848 i Mölltorp Skaraborgs län i närheten av Karlsborgs fästning där hennes far Anders Olsson arbetade som betjänt. Anders var född 1819 i Kärringe Angelstad. Modern Britta Sara* Larsdotter Östman var född 10 januari 1821 i Grevbäck i Skaraborgs län. År 1850 lämnar familjen Skaraborg och flyttar till Gästgiveriet i Traryd som arrend- atorer. Redan 1855 flyttar man vidare till Skeen i Annerstad och 1871 till Abbeshult i Vrå där pappa Anders blivit ägare av en gård. Redan efter ett år i Abbeshult avlider mamma Sara. Charlotta hade troligen redan i Annerstad lärt känna arbetförmannen Nils Medel- berg som flyttat från Ljusdal till Skeens Norregård 1868. Redan en månad efter mamma Saras död flyttar Nils till Abbeshult. Vid vigseln 24 juni 1873 i Vrå kallades paret "arbetschefen för Laholms sågverk herr Nils Medelberg och mamsell Char- lotta Ohlson". På gården föds nu 9 barn i rask takt. Britta Lovis 1874-07-20 – 1891-12-14. Nils Olof* 1875-07-25 – 1951-01-29. Anna Charlotta 1876-11-10 – 1962-08-31. Marta Sofia 1878-01-03 – 1950-05-10. Anders Erik 1879-01-07 – 1880-01-30. Sigrid Ingeborg 1881-10-07 – 1950-05-24. Vilhelm Ferdinand 1883-04-03 – 1945-03-20. Adolf Teodor 1884-07-01 – 1964-02-21. Gertrud Elisabet 1886-02-01 – 1886-12-01. Nils och Charlotta blev i samband med vigseln ägare av gården i Abbeshult även om Charlottas far Anders inte avled förrän 1896. Nils var född 27 september 1840 i Tuna socken i Västernorrlands län vid Ljungan där man flottat timmer sedan början av 1800-talet. Han och föräldrarna flyttade till Ljusdal där hans far blev flottningsföreståndare och sönerna arbetsförmän. Nils lämnade Ljusdal 1868 för att flytta till Laholms sågverk. Bolaget var även ägare av Skeens Norregårds sågverk i Annerstad där han stationerades.
Jönköpings Tidning 1877-02-20
År 1877 köper Nils och August Andrén i Södra Unnaryd 2/3 av Önne kvarn och övriga delar enligt artikeln ovan. De blir således delägare av kvarnen strömen med kringliggande mark. Nils hade finansierat köpet genom lån med revers hos makarna Palm. När Ingrid Palm avlider 1884 upprättas en bouppteckning där 1/3 av vattenfall, kvarn och färgeri vid Önne värderades till 1 000 kr och 1/3 av sågen vid Önne jämte 1/3 i dertill hörande arbetarbostad och förpantningslägenhet från Vret i Odensjö socken värderades till 1 666 kr 67 öre således 2 666 kr 67 öre. För mots- varande del hade Nils betalat 6 000 kr när han blev delägare, men den totala skuldsumman hade nu genom ytterligare reverser och ränta stigit till hela 14 867 kr 63 öre. Bolaget hade vid bokslut 31 januari 1885 i tillgångar 25 948 kr 62 öre och skulderna var 18 345 kr 8 öre.
Nya Växjöbladet 1885-12-29
Nils försöker nu få fram pengar genom att sälja gården i Abbeshult. Detta gav tydligen inte önskat resultat för den 7 juli 1886 kl 12.30 skulle det hållas bor- genärssammanträde vid Bolmens station.
Karlskrona Weckoblad 1887-03-26
År 1887 har Nils fått i uppdrag att göra upprensning av Nättrabyån. Ån rensades och muddrades åren 1885-87. Nils beslutar sig nu för att emigrera till Amerika, och lämnar ensam familjen i Lun- den Abbeshult 31 januari 1888 och begav sig till Köpenhamn. Överfarten via England skedde med Allan-linjens fartyg Samatian från Liverpool till Halifax dit han anlände 1888-02-16 för vidare resa St Paul i Minnesota. Redan 8 januari 1890 kan man läsa om Nils i ett resereportage i tidningen Skaf- faren som utgavs på svenska. Minnen från en färd genom Amerika. Af Axel E. Lindwall (Han var riksdagsman för Lantmannapartiet 1900-1921). På Återfärd. Innan jag nu för sista gången lemnade Minneapolis gjorde jag en runda kring staden, kring dess lummiga parker, och boulevarder samt besåg de vackra vatten- fallen. Under denna promenad observerade Jag att vid de mest trafikerade gatorna just i krogarnas omedelbara närhet hade andliga sällskap lokaler med stora portar åt gatan. I portarna stodo qvinnor, som pft det vänligaste inbjödo förbigående att åhöra och deltaga 1 de andaktsöfnlngar, som derinne höllos och hvilka bestodo i korta andliga föredrag samt musik och sång. Tiden var nu inne att skiljas från mitt angenäma ressällskap, redaktör Lundeberg. Efter att hafva något hvilat ut efter de ansträngannde färderna, ämnade han begi- fva sig till Gelesburg i Illinois för att ingå såsom lärare vid ett läroverk. Vi hade nu färdats tillsammans bortåt 7,000 eng. mil. Som jag beslutit mig för att taga en annan väg mot Chicago, köpte jag biljett å The Burlington railway, hviiken bana följer Mississippi-floden bortåt 500 mil mot Savannah. I St. Paul gjorde jag ett af skedsbesök hos den, som bevisat mig så mycken välvilja redaktören för tidn. Skaffaren, mr. Berndt Andersson, hviiken äfven nu visade sig samme rättframme, enkle och tillmötesgående gentleman. Af honom och den vän- liga värdinnan erhöll jag det angenäma uppdraget att framföra helsningar till deras slägtingar i Karlstad, och sade så mitt tack och mitt farväl. I sista stund fick jag af en händelse spörja, att en bekant, förmannen vid arbetet med Nettrabyåns upprensning, mr. Medelberg från Wrå församling i Kronobergs län befann sig här i staden. Jag beslöt öfverraska honom. Icke utan rätt mycket besvär fann jag det "boardinghouse", der han hade sitt logis. Jag ingick der med värdfolket den kom- plotten, att jag vid "dit nei"-bordet skulle öfverraska vännen Medelberg. En stol! lemnades ledig invid hans plats vid det långa bordet. Så snart spisgästerna intagit sina platser trädde jag stilla in genom en sidodörr, slog mig tyst ner och deltog lugnt i måltiden. På en god stund märkte Medelberg ingenting, men hvad det led, började han att iaktaga sin tyste sidokamrat. Och så ett, tu, tre ett slag på axeln och ett förvånadt utrop: "hvad, är det möjligt?" Vi sprungo upp från bordet och gåfvo hvarandra ett kraftigt handslag. Medelberg arbetade nu vid husbyggnader. Ovanstående är den del där Nils Medelberg omtalas. Nils återvänder aldrig till Sverige utan avlider i Minneapolis MN 6 juli 1907 och begravdes på kyrkogården Minneapolis Pioneers and Soldiers Memorial Cemetery, Minneapolis , Hennepin County , Minnesota , USA. Efter fadern Anders död 1896 lämnar Charlotta och de hemmavarande tonåringarna Abbeshult och flyttar till Grönaslätt 1901 som omtalats tidigare. Charlotta bor kvar här i stugan till sin död 1935. Hon bodde här i 34 år. Sonen Olof flyttar hit i december 1903 och bor här till sin död 1951 således 49 år och är därmed den som bott längst tid i stugan. Vill du se Charlottas ansedel klicka här. Vill du se Nils ansedel klicka här. Vill du se en gammal bild på stugan klicka här. Vill du lyssna på en podd om stugan gå till Hembygdspodden.
Post -Och Inrikes Tidningar 1886-06-28