Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Hulan / Björkdala

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 9,02" 13° 32' 2,63" (56.819172,13.534064) RT-90 X 6303864 Y 1359713 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Åsen 1:15 Vill du se flygfoto?
Björkdala var från början ett backstuga som kallades Hulan. Dit flyttade Pernilla Johannesdotter (1853-1937) gift Karlsson och hennes barn från Borgholm i Torseryd 1904. Maken Karl Johan hade utvandrat till Chicago 1890 men kom inte tillbaka. Några månader efter Pernillas död 1937 erhöll pastorsämbetet i Odensjö ett intyg från Svenska konsulatet i Chicago om att Karl Johan avlidit där år 1919. Sonen Frans (1888-1970) återvände 1913 till Borgholm, medan Jenny Charlotta (1883-1969) och Hulda Emilia (1891-1907) flyttade till Raus Helsingborg. Dottern Sanna Karolina (1886-1972) flyttade även hon till Raus, men återvände och bosatte sig senare i Traryd (G). Nästa ägare blev Noak Adolf Noaksson (1884-1957) som var född på Vekadal 1884 och flyttade 1902 till Karlskrona, där han tjänsgjorde vid 2:a Minörkompaniet. Han tog avsked och gifte sig 1907 med Ida Eriksson (1879-1975) som redan hade en son före äktenskapet. De flyttade till Helsingborg där Adolf var sockerbruksarbetare. Familjen flyttade 1914 till en lägenhet i Raus. Samma dag inflyttade sömmerskan Maria Josefina Svensson (1878-1949), som var född i Långsele till samma adress. Efter några månader lämnar Ida med sin son Adolf och flyttar till en egen bostad, men de skiljde sig aldrig. Adolf levde nu med sin hushållerska Maria. År 1918 lämnar de båda Helsingborg och blir hyresgäster hos Pernilla i Hulan. Adolf som nu var vägarbetare kallades i Åsen för "Schian" eftersom han varit sjöman, och Maria för "Milda" som en tid var skolstäderska på Åsens skola. Pernilla sålde stugan till Adolf och flyttade 1929 till Helsingborg, men återkom 1930 som hyresgäst hos fjärdingsmannen Henning Petersson och hans fru Emma. När Emma avled 1931 flyttade Pernilla till åldedomshemmet Strandhem där hon avled 1937. I november 1942 köper Adolf marken av Åsagården som avsöndras med namnet Björkdala och fick fastighetsbeteckning Åsen 1:15. Milda bor kvar till sin död 1949 och Adolf avlider här 1957. Adolf och Ida skiljde sig aldrig från varann, så när Adolf avled 1957 så ärvde Ida kvarlåtenskapen. Hon flyttade även till Björkdala, men om det skedde före eller efter Adolfs död är för mig obekant. Hon sålde stugan 25 augusti 1958 till Joel Johansson i Stengårdsnäs och i september flyttade hon till Kallinge. Hon avled 1975 i Ronneby. Joel sålde fastigheten 1983 till en Lennart Nilsson som 1984 sålde till Hans Joachim Elsner. Först 1988 köper Fortifikationsförvaltningen fastigheten och stugan revs vid anläggandet av reservlandningabana till Byholmas flygplats. Landningsbanan är mest känd för att ett Viggen plan av misstag landade och startade utan att vägen var avstängd för trafik 16 november 1994.
Adolf och Ida.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 9,02" 13° 32' 2,63" (56.819172,13.534064) RT-90 X 6303864 Y 1359713 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Åsen 1:15 Vill du se flygfoto?

Hulan / Björkdala

Björkdala var från början ett backstuga som kallades Hulan. Dit flyttade Pernilla Johannesdotter (1853-1937) gift Karlsson och hennes barn från Borgholm i Torseryd 1904. Maken Karl Johan hade utvandrat till Chicago 1890 men kom inte tillbaka. Några månader efter Pernillas död 1937 erhöll pastorsämbetet i Odensjö ett intyg från Svenska konsulatet i Chicago om att Karl Johan avlidit där år 1919. Sonen Frans (1888-1970) återvände 1913 till Borgholm, medan Jenny Charlotta (1883-1969) och Hulda Emilia (1891-1907) flyttade till Raus Helsingborg. Dottern Sanna Karolina (1886-1972) flyttade även hon till Raus, men återvände och bosatte sig senare i Traryd (G). Nästa ägare blev Noak Adolf Noaksson (1884-1957) som var född på Vekadal 1884 och flyttade 1902 till Karlskrona, där han tjänsgjorde vid 2:a Minörkompaniet. Han tog avsked och gifte sig 1907 med Ida Eriksson (1879-1975) som redan hade en son före äktenskapet. De flyttade till Helsingborg där Adolf var sockerbruksarbetare. Familjen flyttade 1914 till en lägenhet i Raus. Samma dag inflyttade sömmerskan Maria Josefina Svensson (1878-1949), som var född i Långsele till samma adress. Efter några månader lämnar Ida med sin son Adolf och flyttar till en egen bostad, men de skiljde sig aldrig. Adolf levde nu med sin hushållerska Maria. År 1918 lämnar de båda Helsingborg och blir hyresgäster hos Pernilla i Hulan. Adolf som nu var vägarbetare kallades i Åsen för "Schian" eftersom han varit sjö- man, och Maria för "Milda" som en tid var skolstäderska på Åsens skola. Pernilla sålde stugan till Adolf och flyttade 1929 till Helsingborg, men återkom 1930 som hyresgäst hos fjärdingsmannen Henning Petersson och hans fru Emma. När Emma avled 1931 flyttade Pernilla till åldedomshemmet Strandhem där hon avled 1937. I november 1942 köper Adolf marken av Åsagården som avsöndras med namnet Björkdala och fick fastighetsbeteckning Åsen 1:15. Milda bor kvar till sin död 1949 och Adolf avlider här 1957. Adolf och Ida skiljde sig aldrig från varann, så när Adolf avled 1957 så ärvde Ida kvarlåtenskapen. Hon flyttade även till Björkdala, men om det skedde före eller efter Adolfs död är för mig obekant. Hon sålde stugan 25 augusti 1958 till Joel Johansson i Stengårdsnäs och i september flyttade hon till Kallinge. Hon avled 1975 i Ronneby. Joel sålde fastigheten 1983 till en Lennart Nilsson som 1984 sålde till Hans Joachim Elsner. Först 1988 köper Fortifikationsförvaltningen fastigheten och stugan revs vid anläggandet av reservlandningabana till Byholmas flygplats. Landningsbanan är mest känd för att ett Viggen plan av misstag landade och start- ade utan att vägen var avstängd för trafik 16 november 1994.
Adolf och Ida.