Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-05-11

Björkön Näset

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 1,80" E 13° 31' 58,40" (56.883833,13.532889) RT-90 X 6308648 Y 1361488 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?
Foto av husgrunden 2007-12-31.
År 1863 flyttade Erik Johannesson från S.Unnaryd till Bohult som dräng. Han var f.1838-03-06 i Unnaryd och gifter sig 1864-03-28 med Ingegerd Jönsdotter f.1826-10-27 i Bolmsö socken. Hon levde under Björkön tills de flyttar till Fällan (Bullerbo) under Bohult 1864.Ingegerd hade en dotter Sanna f.1855-06-22 i Björkön, och dessutom föddes parets första dotter Carolina 1864-07-10 före flytten till Fällan. På Fällan föddes dottern Emma Christina 1866-09-21 innan de samma år flyttade till en backstuga under Björkön. I senare husförhörslängder har namnet ändrats till Näset. Ingegerd avled här 1910-05-12 och i hennes bouppteckning kan man läsa att makarna hade en stuga och en ladugård på ofri grund som tillsammans värderades till 60 kr. Erik bor kvar till sin död 1925-12-21.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 1,80" E 13° 31' 58,40" (56.883833,13.532889) RT-90 X 6308648 Y 1361488 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:12 (2019) Vill du se flygfoto?

Björkön Nabben

Foto av husgrunden 2007-12-31.