Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-03-20

Lenebacke

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51.394' E 13° 33.727' (56.85657 13.56211) RT-90 X 6305555 Y 1363170 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Hult 1:4 (2019) Vill du se flygfoto?
Platsen har fått sitt namn efter Lena Kristoffersdotter som var född i Unnaryd 1816. När hon blev med barn var hon inte önskvärd som piga i Övra Röshult utan placerades i backstugan ute vid mossen. Sonen Johan Magnus Johannesson föddes 1853-05-11 under Övra Röshult, och de är sedan upptagna under socknens slut till 1866 då de åter redovisas under Övra Röshult. Lena försörjde sig och sonen som stickerska och även genom att tigga. Varför de var upptagna under Röshult och inte Hult är oklart eftersom området tillhört Hult sedan storskiftet 1818. Möjligen kan det vara samma orsak som att Skrinhults mark väster om Bökesjö, av prosten Wieslander arrenderats på 50 år och därför var upptaget under Övra Röshult. Johan lämnar backstugan 1870 då han flyttar till Skrinhult som dräng. Han återkommer 1872 men lämnar åter stugan efter ett par år och återkommer inte någon mer gång. Han träffar Klara Maria Andersdotter och de gifter sig 1879 och bosätter sig hos svärföräldrarna i Bohult Lidhult socken. Hon hade flera syskon som emigrerat till Amerika, och 1883 flyttar Johan. Klara stannar hemma hos föräldrarna med parets lilla dotter Hulda Elisabet f. 1880. Hennes mor avlider 1885, så 1886 lämnar även hon, dottern och fadern Bohult. Lena stannar kvar på Övra Röshults backstuga till sin död 1889. Axel Andersson som var född på Fällan, och sedan ägare av Hult 1:4, berättade för sitt barnbarn Inge att den lilla stugans skorstensspjäll satt som en hävarm utanför stugan med ett lock över rökgången.
Del av skifteskartan 1873.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-03-20
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51.394' E 13° 33.727' (56.85657 13.56211) RT-90 X 6305555 Y 1363170 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Hult 1:4 (2019) Vill du se flygfoto?

Lenebacke

Platsen har fått sitt namn efter Lena Kristoffersdotter som var född i Unnaryd 1816. När hon blev med barn var hon inte önskvärd som piga i Övra Röshult utan pla- cerades i backstugan ute vid mossen. Sonen Johan Magnus Johannesson föddes 1853-05-11 under Övra Röshult, och de är sedan upptagna under socknens slut till 1866 då de åter redovisas under Övra Röshult. Lena försörjde sig och sonen som stickerska och även genom att tigga. Varför de var upptagna under Röshult och inte Hult är oklart eftersom området till- hört Hult sedan storskiftet 1818. Möjligen kan det vara samma orsak som att Skrinhults mark väster om Bökesjö, av prosten Wieslander arrenderats på 50 år och därför var upptaget under Övra Röshult. Johan lämnar backstugan 1870 då han flyttar till Skrinhult som dräng. Han återkom- mer 1872 men lämnar åter stugan efter ett par år och återkommer inte någon mer gång. Han träffar Klara Maria Andersdotter och de gifter sig 1879 och bosätter sig hos svärföräldrarna i Bohult Lidhult socken. Hon hade flera syskon som emigrerat till Amerika, och 1883 flyttar Johan. Klara stannar hemma hos föräldrarna med parets lilla dotter Hulda Elisabet f. 1880. Hennes mor avlider 1885, så 1886 lämnar även hon, dottern och fadern Bohult. Lena stannar kvar på Övra Röshults backstuga till sin död 1889. Axel Andersson som var född på Fällan, och sedan ägare av Hult 1:4, berättade för sitt barnbarn Inge att den lilla stugans skorstensspjäll satt som en hävarm utanför stugan med ett lock över rökgången.
Del av skifteskartan 1873.