Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-11-14

Fällan / Bullerbo

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 5,80" E 13° 31' 54,10" (56.868278,13.531694) RT-90 X 6306919 Y 1361358 Skylt vid torpiventering: 26 uppsatt 1980-07-01. Skylten saknas men stolpen står kvar. Fastighetsbeteckning: Bohult (numera Björkön 1:12 (2019)) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte mellan byarna väster sjön Unnen, som påbörjades 1842 och fastställdes 1846, upptas torpet Fällan med nr 310. År 1863 flyttar skräddaren Lars Magnus Björkman med familj från Loftsgård till Fällan. Han var född i Loshult Odensjö 1829-03-22 och hade vandrat runt som skräddare under flera år i Sverige och Danmark innan han återkom till Odensjö och gifter sig med Sanna Svensdotter, som var född på Fällan under Björkenäs 1834-11-21. De hade följande barn: Tilda Kristina f.1860-02-23 på Mörkakärr Odensjö d.1862-06-02 Loftsgård. Sven Magnus f. 1861-11-16 Loftsgård. Tilda Kristina f.1863-10-31 på Fällan d. 1918-04-02 Karsagård. Lorents f.1867-01-25 d.1870-08-12 på Remmarna Prästgården. Lars Magnus drunknade i Bolmen 1866-05-30 och Sanna flyttar med barnen till backstugan Remmarna under Prästgården. År 1863 flyttar Erik Johannesson från S.Unnaryd till Bohult som dräng. Han var f.1838-03-06 i Unnaryd och gifter sig 1864-03-28 med Ingegerd Jönsdotter f.1826-10-27 i Bolmsö socken. Hon levde under Björkön tills de flyttar till Fällan under Bohult 1864. Ingegerd hade en dotter Sanna f.1855-06-22 på Björkön, och dessutom föddes parets första dotter Carolina 1864-07-10 före flytten till Fällan. På Fällan föds dottern Emma Christina 1866-09-21 innan de samma år flyttar till en backstuga under Björkön. Nästa familj på Fällan var Johannes Svensson som gift sig 1865-12-24 med Anna Laurina Knutsdotter. De flyttar till Fällan från Yttra Röshult efter sonen Johan Manne fötts 1866-07-02. Anna Laurina hade tidigare en son Sven Aron f.1863-09-21 i Hult Odensjö. Familjen flyttar till Moanäs 1867-10-12 och torpet brukades därefter under gården. Familjen hade svårt med försörjningen och var 1869 skrivna under socknen men bor kvar i Moanäs. I Moanäs föds Emma Christina 1869-01-23 d.1870-04-18. Carl Elof född 1871-04-02. Frans Idof född 1873-10-21. Noak Albin född 1876-06-15. När Nock Albin föds är familjen skriven som torpare i Bohult, men flyttning tillbaka till Fällan skedde först 1878-11-27 då kallad backstuga i husförhörslängden. Här föds dottern Emma Josefina 1880-11-05. Emma kallades för Bullrans-Emma. Villkoren för familjen blir bättre, och 1898-11-14 flyttat till Torseryd där man 1901-01-22 köper soldattorpet Lövdala av roten för 250 kronor.
Del av kartan från Laga skifte 1846.
Foto av husgrunden 2007-12-31.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-11-14
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 5,80" E 13° 31' 54,10" (56.868278,13.531694) RT-90 X 6306919 Y 1361358 Skylt vid torpiventering: 26 uppsatt 1980-07-01. Skylten saknas men stolpen står kvar. Fastighetsbeteckning: Bohult (numera Björkön 1:9 (2019)) Vill du se flygfoto?

Fällan / Bullerbo

Del av kartan från Laga skifte 1846.
Vid laga skifte mellan byarna väster sjön Unnen, som påbörjades 1842 och fast- ställdes 1846, upptas torpet Fällan med nr 310. År 1863 flyttar skräddaren Lars Magnus Björkman med familj från Loftsgård till Fällan. Han var född i Loshult Odensjö 1829-03-22 och hade vandrat runt som skräddare under flera år i Sverige och Danmark innan han återkom till Odensjö och gifter sig med Sanna Svensdotter, som var född på Fällan under Björkenäs 1834-11-21. De hade följande barn: Tilda Kristina f.1860-02-23 på Mörkakärr Odensjö d.1862-06-02 Loftsgård. Sven Magnus f. 1861-11-16 Loftsgård. Tilda Kristina f.1863-10-31 på Fällan d. 1918-04-02 Karsagård. Lorents f.1867-01-25 d.1870-08-12 på Remmarna Prästgården. Lars Magnus drunknade i Bolmen 1866-05-30 och Sanna flyttar med barnen till backstugan Remmarna under Prästgården. År 1863 flyttar Erik Johannesson från S.Unnaryd till Bohult som dräng. Han var f.1838-03-06 i Unnaryd och gifter sig 1864-03-28 med Ingegerd Jönsdotter f.1826- 10-27 i Bolmsö socken. Hon levde under Björkön tills de flyttar till Fällan under Bohult 1864. Ingegerd hade en dotter Sanna f.1855-06-22 på Björkön, och dessutom föddes parets första dotter Carolina 1864-07-10 före flytten till Fällan. På Fällan föds dottern Emma Christina 1866-09-21 innan de samma år flyttar till en backstuga under Björkön. Nästa familj på Fällan var Johannes Svensson som gift sig 1865-12-24 med Anna Laurina Knutsdotter. De flyttar till Fällan från Yttra Röshult efter sonen Johan Manne fötts 1866-07-02. Anna Laurina hade tidigare en son Sven Aron f.1863-09-21 i Hult Odensjö. Familjen flyttar till Moanäs 1867-10-12 och torpet brukades därefter under gården. Familjen hade svårt med försörjningen och var 1869 skrivna under socknen men bor kvar i Moanäs. I Moanäs föds Emma Christina 1869-01-23 d.1870-04-18. Carl Elof född 1871-04-02. Frans Idof född 1873-10-21. Noak Albin född 1876-06-15. När Nock Albin föds är familjen skriven som torpare i Bohult, men flyttning tillbaka till Fällan skedde först 1878-11-27 då kallad backstuga i husförhörslängden. Här föds dottern Emma Josefina 1880-11-05. Emma kallades för Bullrans-Emma. Villkoren för familjen blir bättre, och 1898-11-14 flyttat till Torseryd där man 1901- 01-22 köper soldattorpet Lövdala av roten för 250 kronor.
Foto av husgrunden 2007-12-31.