Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Gustavslund

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.041' E 13° 33.375 (56.88401,13.55625) RT-90 X 6308621 Y 1362913 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:10 (2019) Vill du se flygfoto? Ovanstående ungefärliga position uppmätt på kartan vid laga skifte.
Del av skifteskartan från 1855.
Namnet "Gustafslund" finns med i skifteshandlingarna vid storskiftet redan 1818. Torpet omnämns däremot inte i husförhörslängden förrän 1838 då änkan, efter soldaten nr 80 Gustav Stussare, Britta Gustavsdotter flyttar till torpet med barnbarnet Christina f.1830. I skiftesprotokollet från 1855-08-28 och §7 kan man läsa att Britta Gustavsdotter "framlämnade ett kontrakt, varigenom hon och hennes nu mera avlidne man soldaten [Gustav] Studsare betingat sig rätt att i deras livstid besitta en på Västra Vrets utmark befintlig plan, tillhörig Johannes Göranssons hemmanslott mot i kontraktet bestämda villkor". Kontraktet var intaget i Häradets Inteckningsprotokoll 21 oktober 1845 och 25 maj detta år [1855]. Gustav var född på Norret i Annerstad år 1779 och blev antagen som soldat nr 80 1802 för Skrinhults rote. Troligen brukade man båda torpen, men var skrivna på soldattorpet ända till Gustavs död 1838. Bouppteckningen är utförd på Gustavslund och visar att familjen har ovanligt stora tillgångar för att vara en soldatfamilj. Britta var född på Hagen 1785 och var dotter till Gustav Ågren och hans hustru Ingegerd Andersdotter. Barnbarnet Christina flyttar 1857 till Skrinhult där hon gifter sig med soldat nr 80 Jonas Nilsson Ström. Britta fick bo kvar på Gustavslund efter skiftet, men vistades i Torpa [G] vid sin död 1860 hos någon av döttrarna, även om hon var skriven på torpet och är upptagen i dödboken för Odensjö men begravdes i Torpa. Fortfarande kan man på dagens ekonomiska karta 05D 1c Moanäs se namnet Stussaregärdet som påminner om denna familj och detta torp.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.041' E 13° 33.375 (56.88401,13.55625) RT-90 X 6308621 Y 1362913 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:10 (2019) Vill du se flygfoto? Ovanstående ungefärliga position uppmätt på kartan från laga skifte.

Gustavslund

Del av skifteskartan från 1855.
Namnet "Gustafslund" finns med i skifteshandlingarna vid storskiftet redan 1818. Torpet omnämns däremot inte i husförhörslängden förrän 1838 då änkan, efter soldaten nr 80 Gustav Stussare, Britta Gustavsdotter flyttar till torpet med barn- barnet Christina f.1830. I skiftesprotokollet från 1855-08-28 och §7 kan man läsa att Britta Gustavsdotter "framlämnade ett kontrakt, varigenom hon och hennes nu mera avlidne man sold- aten [Gustav] Studsare betingat sig rätt att i deras livstid besitta en på Västra Vrets utmark befintlig plan, tillhörig Johannes Göranssons hemmanslott mot i kontraktet bestämda villkor". Kontraktet var intaget i Häradets Inteckningsprotokoll 21 oktober 1845 och 25 maj detta år [1855]. Gustav var född på Norret i Annerstad år 1779 och blev antagen som soldat nr 80 1802 för Skrinhults rote. Troligen brukade man båda torpen, men var skrivna på soldattorpet ända till Gust- avs död 1838. Bouppteckningen är utförd på Gustavslund och visar att familjen har ovanligt stora tillgångar för att vara en soldatfamilj. Britta var född på Hagen 1785 och var dotter till Gustav Ågren och hans hustru Ingegerd Andersdotter. Barnbarnet Christina flyttar 1857 till Skrinhult där hon gifter sig med soldat nr 80 Jonas Nilsson Ström. Britta fick bo kvar på Gustavslund efter skiftet, men vistades i Torpa [G] vid sin död 1860 hos någon av döttrarna, även om hon var skriven på torpet och är upptagen i dödboken för Odensjö men begravdes i Torpa. Fortfarande kan man på dagens ekonomiska karta 05D 1c Moanäs se namnet Stussaregärdet som påminner om denna familj och detta torp.