Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Soldattorp Nr 75 (625) Loshult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56°49'26.0" E 13°32'17.2" (56.823881, 13.538111) RT-90 X 6301964 Y 1361586 Skylt vid torpiventering: 51 Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:7 (2019)
Loshults soldattorp omtalas i domboken 12 februari 1720 i § 77. Länsman med två nämndemän hade varit och utsynat en knektäng vid Loshults gräns men på Hults ägor, vilket roteägarna i Loshult och Hult godkänt. Var detta område var beläget har jag inte kunnat utreda. Vid Storskifte i Odensjö år 1818 var Loshults soldattorp beläget på inägorna vid rågången mot Yttra Röshult.
Del av skifteskartan 1818.
Ungefärlig position för det gamla torpet WGS 84 Lat/Long N 56° 50.010' E 13° 31.997' (56.83350, 13.53328). RT-90 X= 6303045 Y= 1361326 Vill du se flygfoto över gamla torpet? Vid Laga Skifte 1851 - 1853 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till den s.k. Igelängen beläget i södra delen av Loshults ägor och på kartan utmärkt med G.
Del av skifteskartan från Laga skifte.
År 1907-05-01 upprättas köpehandling där Albin Andreasson som även var delägare i torpet, köper fastigheten för 600 kr. I priset var även hans egen andel inräknad. Avsöndring skedde 1910-04-09 och arealen för hela fastigheten var 15,5855 hektar varav 1,1370 hektar avsöndrades för stickspår till Unnens station och Halmstad-Bolmens järnväg. Fastighetsbeteckning blev Loshult 1:17 och kallades Igelängen. Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet vid torpvandring med skylt nr 51, vilken numera är borta och endast stolpen står kvar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.433', E 13° 32.287' (56.823881,13.538111). RT-90 X= 6301964 Y= 1361585. Vill du se flygfoto över nya torpet?
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56°49'26.0" E 13°32'17.2" (56.823881, 13.538111) RT-90 X 6301964 Y 1361586 Skylt vid torpiventering: 51 Fastighetsbeteckning: Yttra Röshult 2:7 (2019)

Soldattorp Nr 75 (625) Loshult

Loshults soldattorp omtalas i domboken 12 februari 1720 i § 77. Länsman med två nämndemän hade varit och utsynat en knektäng vid Loshults gräns men på Hults ägor, vilket roteägarna i Loshult och Hult godkänt. Var detta område var beläget har jag inte kunnat utreda. Vid Storskifte i Odensjö år 1818 var Loshults soldattorp beläget på inägorna vid rågången mot Yttra Röshult.
Del av skifteskartan 1818.
Del av skifteskartan från Laga skifte.
År 1907-05-01 upprättas köpehandling där Albin Andreasson som även var delägare i torpet, köper fastigheten för 600 kr. I priset var även hans egen andel inräknad. Avsöndring skedde 1910-04-09 och arealen för hela fastigheten var 15,5855 hektar varav 1,1370 hektar avsöndrades för stickspår till Unnens station och Halmstad- Bolmens järnväg. Fastighetsbeteckning blev Loshult 1:17 och kallades Igelängen. Odensjö Hembygdsförening märkte ut torpet vid torpvandring med skylt nr 51, vilken numera är borta och endast stolpen står kvar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.433', E 13° 32.287' (56.823881,13.538111). RT-90 X= 6301964 Y= 1361585. Vill du se flygfoto över nya torpet?
Ungefärlig position för det gamla torpet WGS 84 Lat/Long N 56° 50.010' E 13° 31.997' (56.83350, 13.53328). RT-90 X= 6303045 Y= 1361326 Vill du se flygfoto över gamla torpet? Vid Laga Skifte 1851 - 1853 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till den s.k. Igelängen beläget i södra delen av Loshults ägor och på kartan utmärkt med G.