Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Mörkakärr

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51.877' E 13° 35.398' (56.864610,13.589960) RT-90 X 6306394 Y 1364897 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:1
Lars Månsson [Vestberg] född 1802 i Unnaryd flyttade 1841 med sin familj, till en stuga under Prästgården. Stugan är med säkerhet den som senare kommer att kallas Mörkakärr. Med vid flytten var hustrun Marta Persdotter, som var född i Odensjö 1799. Marta hade sonen Per före äktenskapet f. 1826 och som lämnade hemmet 1844. De gemensamma barnen var: Kristina f. 1830 under Hult [Lindsberg]. Anders f. 1832 på Lindsberg d. 1843 under Prästgården [Mörkakärr]. Sven f. 1834 på Lindsberg. Anna Katarina f. 1835 i Hylte. Jonas f. 1839 i Hylte. Lars var av Vestberg släkten, men verkar inte själv ha använt namnet som endast förekommer en gång i husförhörslängderna och då efter hans död som inträffade här i backstugan redan 1843. Kristina och barnen blir inhyses på torpet till hennes död 1848. De tre yngsta barnen fick nu flytta till sin farbror Anders Vestberg på Åskärr som också var en stuga under Prästgården. År 1844 flyttar Sven Johansson från Fällan med sin familj till Mörkakärr. Han var född 1800 på Arvidstorp och son till soldaten Johannes Dolk, men kallades vid vigseln och senare för Johansson. Hustrun Britta Svensdotter var enligt husförhörslängderna i Odensjö född år 1800 i Lidhult, men saknas i födelseboken. Dottern Maria f. 1828 lämnar familjen i samband med flytten från Fällan. Efter några år i Veinge återkommer hon till Odensjö och gifter sig med Johannes Mild. De var föräldrar till bland annat båtbyggaren Axel Mild. Johannes f. 1830 på Fällan och d. 1911 på Sörebäck. Anders f. 1832 på Fällan och som senare var torpare på Aspelund. Sanna f. 1834 på Fällan och gift med Lars Magnus Björkman. De var föräldrar till Tilda Björkman som gifte sig med kusinen Axel Mild. Magnus f. 1838 på Fällan, var skräddare och trolovad med Sanna Svensdotter f. 1838 i Yttra Röshult. De får två barn som föds på Mörkakärr, vilka avlider som spädbarn och då övergav Magnus Sanna och flyttade till Tyskland. Kristian f. 1843 på Fällan avlider här 1851. År 1864 avlider Britta och Sven 1870 här på Mörkakärr. Namnet Mörkakärr nämns först i husförhörslängden 1851 och förekommer inte i husförhörslängden efter Svens död 1870.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51.877' E 13° 35.398' (56.864610,13.589960) RT-90 X 6306394 Y 1364897 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:1

Mörkakärr

Lars Månsson [Vestberg] född 1802 i Unnaryd flyttade 1841 med sin familj, till en stuga under Prästgården. Stugan är med säkerhet den som senare kommer att kal- las Mörkakärr. Med vid flytten var hustrun Marta Persdotter, som var född i Odensjö 1799. Marta hade sonen Per före äktenskapet f. 1826 och som lämnade hemmet 1844. De gemensamma barnen var: Kristina f. 1830 under Hult [Lindsberg]. Anders f. 1832 på Lindsberg d. 1843 under Prästgården [Mörkakärr]. Sven f. 1834 på Lindsberg. Anna Katarina f. 1835 i Hylte. Jonas f. 1839 i Hylte. Lars var av Vestberg släkten, men verkar inte själv ha använt namnet som endast förekommer en gång i husförhörslängderna och då efter hans död som inträffade här i backstugan redan 1843. Kristina och barnen blir inhyses på torpet till hennes död 1848. De tre yngsta barnen fick nu flytta till sin farbror Anders Vestberg på Åskärr som också var en stuga under Prästgården. År 1844 flyttar Sven Johansson från Fällan med sin familj till Mörkakärr. Han var född 1800 på Arvidstorp och son till soldaten Johannes Dolk, men kallades vid vig- seln och senare för Johansson. Hustrun Britta Svensdotter var enligt husförhörslängderna i Odensjö född år 1800 i Lidhult, men saknas i födelseboken. Dottern Maria f. 1828 lämnar familjen i samband med flytten från Fällan. Efter några år i Veinge återkommer hon till Odensjö och gifter sig med Johannes Mild. De var föräldrar till bland annat båtbyggaren Axel Mild. Johannes f. 1830 på Fällan och d. 1911 på Sörebäck. Anders f. 1832 på Fällan och som senare var torpare på Aspelund. Sanna f. 1834 på Fällan och gift med Lars Magnus Björkman. De var föräldrar till Tilda Björkman som gifte sig med kusinen Axel Mild. Magnus f. 1838 på Fällan, var skräddare och trolovad med Sanna Svensdotter f. 1838 i Yttra Röshult. De får två barn som föds på Mörkakärr, vilka avlider som späd- barn och då övergav Magnus Sanna och flyttade till Tyskland. Kristian f. 1843 på Fällan avlider här 1851. År 1864 avlider Britta och Sven 1870 här på Mörkakärr. Namnet Mörkakärr nämns först i husförhörslängden 1851 och förekommer inte i husförhörslängden efter Svens död 1870.