Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Fällorna

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 20,20" E 13° 34' 48,40" (56.855611 13.580111) RT-90 X 6305412 Y 1364264 Skylt vid torpiventering: 45 Fastighetsbeteckning: Björkenäs Norregård 1:2 och 1:3 (2019) Vill du se flygfoto?
Fällorna har bestått av två torp som bebotts av två olika familjer. Vid storskiftet i Odensjö 1818 finns inte några hus inritade på kartan. Torp nr 3 Olas. Den första familjen som bosatte sig här var Bengt Jonasson f. 1793 i Unnaryd och hustrun Anna Andersdotter f. 1794 på Odensjö soldattorp. Paret kom från Karsagård där sonen Jonas föddes 1821. Redan samma år flyttade de till Björkenäs backstuga som troligen är det som senare kom att kallas Fällorna. Familjen utökades med döttrarna Anna f. 1824, som år 1845 flyttade till Löckna och Johanna f. 1834. Den sistnämnda begav sig efter många turer till sist även hon till Löckna år 1863. Även Bengts mor änkan Sara Bengtsdotter f. 1767 i Unnaryd kom från Gräshult i Unnaryd år 1826 och avled på Fällorna år 1845. Sonen Jonas Bengtsson lämnade hemmet redan 1838 för att bli dräng på olika gårdar i socknen. Han gifte sig 1838 och är sedan torpare på Lönelund till sin död 1902. Vid mantalsskrivningen 1846 var Bengt angiven som sjuklig och blev därefter aldrig arbetsför. Samma år återvände dottern Anna från Löckna, och var sedan endast borta 1849-1850 då hon arbetade i Prästgården där för övrigt Olaus var dräng vid den tiden. År 1855 gifte sig Anna med Olaus (Ola) Jönsson f. 1826 i Löckna och de bosätter sig på Fällorna. Olaus har bland annat grävt brunnen vid huset, och här föds nu följande barn. Johanna Christina f. 1857 flyttade 1878 till Odensjö Bosagård och 1886 till N.Vram (M). Johan AUGUST f. 1859 begav sig till Åsen 1881 och vidare till Halmstad 1892. Anna Maria f. 1862, flyttade till Berga (G) 1915. Noach f. 1867. Bengt avlider här 1886 och hans hustru Anna 1880. Dottern Anna drabbades av tärsot och avled redan 1888. År 1897 står sonen sågmästaren Noach Olausson som inhyses med hustru Anna Hildur Hellström f. 1872 St.Åby (E) sönerna Sven Olof f. 1898 och Gustav Bernhard f. 1902. Familjen flyttade 1902 till Klippan i Loshult. Olaus bor kvar på torpet till sin död 1914 tillsammans med dottern Anna Maria som flyttade till Berga 1915. Möjligen kom boningshuset att ingå i det hus som sonen och byggnadssnickaren August byggde i Dyhult och som kallades Olofsdal. Torp nr 2. Det andra torpet befolkades år 1826 av det nygifta paret Sven Johansson f. 1800 i Arvidstorp Röshult och som kom från Odensjö Karsagård, utfattig, med hustrun Britta Svensdotter f. 1800. Med vid flytten var även deras förstfödde son Johannes f. 1826 och som avled på Fällorna 1828. Familjen utökades med följande barn före flytten till Odensjö Prästgårds backstuga år 1844: Maria f. 1828, Johannes f. 1830, Anders f. 1832, Sanna f. 1834, Magnus f. 1838, Gumme f. 1841 och död 1842 samt Christian f. 1843. Ytterligare en känd familj har bebott detta torp på Fällorna nämligen Jonas Larsson f. 1814 i Järanäs Södra Unnaryd, död 1891, som kom från Odensjö Bosagård 1840 till Odensjö Prästgård, 1842 till Björkenäs Norregård och året därpå efter vigseln till Fällorna med hustrun Ingjerd Jönsdotter f. 1815 i Torseryd Odensjö, död 1870. Barn: Lars f. 1844 avled år 1858. Johanna f. 1847. Christina f. 1849 var den första som lämnade torpet och begav sig till Öxnalt 1865. Hon hade arbete i Unnaryd, Saxnäs och Bavraböke innan hon 1898 flyttade till Lidhult. För att få kontanter samlade Christina gödsel efter de kreatur som betat i skogen och använde den till jordgubbs- odling. Detta sågs inte med blida ögon av markägarna. Christina avled 1927 på Lugnet / Bolls. Sanna f. 1852 bosatte sig 1878 i Loshult, Dyhult med maken soldat nr 29 Nöttja Nils Olof Jonasson Frej f. 1844 i Torpa. Johan f 1855, som avled 1856. Johan f 1857 flyttade från Odensjö Prästgård till Halmstad 1880 och han hade då träffat sin blivande fru Maria Månsdotter f 1852 i Angelstad. Charlotta (Lotta) f 1862 sökte även hon olika arbeten bl. a. i Torarp Mellangård 1882 och Odensjö Prästgård 1885. Lotta bodde de sista åren på Lugnet /Bolls torp och hade svår värk. När hon skulle hälsa på systersonen Axel vintertid sattes medar på rullstolen. Johanna var den enda av barnen som stannade kvar på torpet och hon gifte sig med ANDERS Johan Svensson f. 1851 Moanäs Odensjö, död 1901. I hfl AI:9 står familjen som inhyses. De hade följande barn: Sabina JULIA f. l874, död 1947, utbildade sig till småskollärarinna och flyttade 1899 till Skolhuset i Hästhult. Axel f.1876, död 1966 i Annerstad, gifte sig 1900 med Amanda Karlsdotter f. 1874 i Lindsberg Hult Odensjö, död 1962 i Annerstad, och flyttade till Dyhult.
Algot.
Algot f.1878, död 1963 i Fallkenberg. Studerade till lärare och ändrade efternamnet till Björkman. Han var under en period rektor i Ljungby. Lars William f. 1882, död 1884. INGEGERD Linnea f. 1887, död 1954 lämnade hemmet 1905 och blev även hon småskollärarinna och gifte sig med en lanthandlaren Johannes Hugo Lundgren i Skepperstad. Johanna bodde kvar i backstugan (undantag) som i hfl Alla:1 kallades lägenhet Fridhem (nr 1 på kartan). Hon vårdades vid sin död 1940 på sjukhemmet Lundagården i Bredaryd och blev således 93 år. Enligt ett barnbarn kallades hon ”Fällekäringa”. Vedboden låg på södra sidan av nuvarande Fällevägen. Dessa välutbildade syskon föddes i en fattig ryggåsstuga med stampat jordgolv.
Johanna framför sin stuga Fridhem
Under en mycket kort tid beboddes torpet av en skorstensfejare Anders Peter Andersson f. 1870 Göteborgs Domkyrkoförsamling. Han kom år 1903 från Unnaryd med hustru Hilma Olivia Gustafsdotter f. 1872 och paret flyttade 1904 till Gamlestad Göteborg. Stuga nr 5. Vid laga skifte av Björkenäs Norregård var folkskollärare Ahlgren ägare av en del mark, som tidigare tillhört Odensjö Karsagårds Soldattorp. Övriga två delar hade Johannes Johansson köpt i samband med skiftet. Till Ahlgrens del ingick även en gammal stuga som var i så dåligt skick att den inte gick att flytta, vilket var nödvändigt eftersom den var belägen utanför det område som tillföll Ahlgren vid skiftet. Johannes Johansson lovade att stugan fick kvarstå utan ersättning, ”men finge ej nybyggnader göras eller sådana reparationer, att de kunde hänföras till om eller nybyggnad”. Forskning och text Rigmor Andersson Björkenäs och Rolf Carlsson.
Norregårds del av Fällerna vid laga skifte 1914.
1 Fridhem med vedbod på södra sidan av vägen. 2 Torp där skylt från torpinventering finns. 3 Olas torp. 4 Ladugård. 5 Folkskollärare Ahlgrens stuga. 1-3 är numera försedda med textskyltar.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 20,20" E 13° 34' 48,40" (56.855611 13.580111) RT-90 X 6305412 Y 1364264 Skylt vid torpiventering: 45 Fastighetsbeteckning: Björkenäs Norregård 1:2 och 1:3 (2019) Vill du se flygfoto?

Fällorna

Algot.
Johanna framför sin stuga Fridhem
Norregårds del av Fällerna vid laga skifte 1914.
1 Fridhem med vedbod på södra sidan av vägen. 2 Torp där skylt från torpinventering finns. 3 Olas torp. 4 Ladugård. 5 Folkskollärare Ahlgrens stuga. 1-3 är numera försedda med textskyltar.
Fällorna har bestått av två torp som bebotts av två olika familjer. Vid storskiftet i Odensjö 1818 finns inte några hus inritade på kartan. Torp nr 3 Olas. Den första familjen som bosatte sig här var Bengt Jonasson f. 1793 i Unnaryd och hustrun Anna Andersdotter f. 1794 på Odensjö soldattorp. Paret kom från Karsagård där sonen Jonas föddes 1821. Redan samma år flyttade de till Björkenäs backstuga som troligen är det som senare kom att kallas Fällorna. Familjen utökades med döttrarna Anna f. 1824, som år 1845 flyttade till Löckna och Johanna f. 1834. Den sistnämnda begav sig efter många turer till sist även hon till Löckna år 1863. Även Bengts mor änkan Sara Bengtsdotter f. 1767 i Unnaryd kom från Gräshult i Unnaryd år 1826 och avled på Fällorna år 1845. Sonen Jonas Bengtsson lämnade hemmet redan 1838 för att bli dräng på olika gårdar i socknen. Han gifte sig 1838 och är sedan torpare på Lönelund till sin död 1902. Vid mantalsskrivningen 1846 var Bengt angiven som sjuklig och blev därefter ald- rig arbetsför. Samma år återvände dottern Anna från Löckna, och var sedan endast borta 1849-1850 då hon arbetade i Prästgården där för övrigt Olaus var dräng vid den tiden. År 1855 gifte sig Anna med Olaus (Ola) Jönsson f. 1826 i Löckna och de bosätter sig på Fällorna. Olaus har bland annat grävt brunnen vid huset, och här föds nu föl- jande barn. Johanna Christina f. 1857 flyttade 1878 till Odensjö Bosagård och 1886 till N.Vram (M). Johan AUGUST f. 1859 begav sig till Åsen 1881 och vidare till Halmstad 1892. Anna Maria f. 1862, flyttade till Berga (G) 1915. Noach f. 1867. Bengt avlider här 1886 och hans hustru Anna 1880. Dottern Anna drabbades av tärsot och avled redan 1888. År 1897 står sonen sågmästaren Noach Olausson som inhyses med hustru Anna Hildur Hellström f. 1872 St.Åby (E) sönerna Sven Olof f. 1898 och Gustav Bernhard f. 1902. Familjen flyttade 1902 till Klippan i Loshult. Olaus bor kvar på torpet till sin död 1914 tillsammans med dottern Anna Maria som flyttade till Berga 1915. Möjligen kom boningshuset att ingå i det hus som sonen och byggnadssnickaren August byggde i Dyhult och som kallades Olofsdal. Torp nr 2. Det andra torpet befolkades år 1826 av det nygifta paret Sven Johansson f. 1800 i Arvidstorp Röshult och som kom från Odensjö Karsagård, utfattig, med hustrun Britta Svensdotter f. 1800. Med vid flytten var även deras förstfödde son Johannes f. 1826 och som avled på Fällorna 1828. Familjen utökades med följande barn före flytten till Odensjö Prästgårds backstuga år 1844: Maria f. 1828, Johannes f. 1830, Anders f. 1832, Sanna f. 1834, Magnus f. 1838, Gumme f. 1841 och död 1842 samt Christian f. 1843. Ytterligare en känd familj har bebott detta torp på Fällorna nämligen Jonas Larsson f. 1814 i Järanäs Södra Unnaryd, död 1891, som kom från Odensjö Bosagård 1840 till Odensjö Prästgård, 1842 till Björkenäs Norregård och året därpå efter vigseln till Fällorna med hustrun Ingjerd Jönsdotter f. 1815 i Torseryd Odensjö, död 1870. Barn: Lars f. 1844 avled år 1858. Johanna f. 1847. Christina f. 1849 var den första som lämnade torpet och begav sig till Öxnalt 1865. Hon hade arbete i Unnaryd, Saxnäs och Bavraböke innan hon 1898 flyttade till Lidhult. För att få kontanter samlade Christina gödsel efter de kreatur som betat i skogen och använde den till jordgubbsodling. Detta sågs inte med blida ögon av markägarna. Christina avled 1927 på Lugnet / Bolls. Sanna f. 1852 bosatte sig 1878 i Loshult, Dyhult med maken soldat nr 29 Nöttja Nils Olof Jonasson Frej f. 1844 i Torpa. Johan f 1855, som avled 1856. Johan f 1857 flyttade från Odensjö Prästgård till Halmstad 1880 och han hade då träffat sin blivande fru Maria Månsdotter f 1852 i Angelstad. Charlotta (Lotta) f 1862 sökte även hon olika arbeten bl. a. i Torarp Mellangård 1882 och Odensjö Prästgård 1885. Lotta bodde de sista åren på Lugnet /Bolls torp och hade svår värk. När hon skulle hälsa på systersonen Axel vintertid sattes medar på rullstolen. Johanna var den enda av barnen som stannade kvar på torpet och hon gifte sig med ANDERS Johan Svensson f. 1851 Moanäs Odensjö, död 1901. I hfl AI:9 står familjen som inhyses. De hade följande barn: Sabina JULIA f. l874, död 1947, utbildade sig till småskollärarinna och flyttade 1899 till Skolhuset i Hästhult. Axel f.1876, död 1966 i Annerstad, gifte sig 1900 med Amanda Karlsdotter f. 1874 i Lindsberg Hult Odensjö, död 1962 i Annerstad, och flyttade till Dyhult.
Algot f.1878, död 1963 i Fallkenberg. Studerade till lärare och ändrade efternamnet till Björkman. Han var under en period rektor i Ljungby. Lars William f. 1882, död 1884. INGEGERD Linnea f. 1887, död 1954 lämnade hemmet 1905 och blev även hon småskollärarinna och gifte sig med en lanthandlaren Johannes Hugo Lundgren i Skepperstad. Johanna bodde kvar i backstugan (undantag) som i hfl Alla:1 kallades lägenhet Fridhem (nr 1 på kartan). Hon vårdades vid sin död 1940 på sjukhemmet Lund- agården i Bredaryd och blev således 93 år. Enligt ett barnbarn kallades hon ”Fällekäringa”. Vedboden låg på södra sidan av nuvarande Fällevägen. Dessa välut- bildade syskon föddes i en fattig ryggåsstuga med stampat jordgolv.
Under en mycket kort tid beboddes torpet av en skorstensfejare Anders Peter Andersson f. 1870 Göteborgs Domkyrkoförsamling. Han kom år 1903 från Unnaryd med hustru Hilma Olivia Gustafsdotter f. 1872 och paret flyttade 1904 till Gamlestad Göteborg. Stuga nr 5. Vid laga skifte av Björkenäs Norregård var folkskollärare Ahlgren ägare av en del mark, som tidigare tillhört Odensjö Karsagårds Soldattorp. Övriga två delar hade Johannes Johansson köpt i samband med skiftet. Till Ahlgrens del ingick även en gammal stuga som var i så dåligt skick att den inte gick att flytta, vilket var nöd- vändigt eftersom den var belägen utanför det område som tillföll Ahlgren vid skiftet. Johannes Johansson lovade att stugan fick kvarstå utan ersättning, ”men finge ej nybyggnader göras eller sådana reparationer, att de kunde hänföras till om eller nybyggnad”. Forskning och text Rigmor Andersson Björkenäs och Rolf Carlsson.