Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Furulund

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 10,38" E 13° 33' 21,80" (56.886217,13.556056) RT-90 X 6308867 Y 1362909 Skylt vid torpiventering: 12 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Vret 2:9 (2019) Vill du se flygfoto?
Korpralen Gustav Ågren avled 1799-07-20 på torpet Hagen. Hustrun Ingegerd Andersdotter f. 1750, 1756 eller 1759 (olika uppgifter i hfl) lever kvar på torpet tills dottern Britta gifter sig 1804 och flyttar till Skrinhults soldattorp. Efter detta årtal är Ingegerd och sonen Anders f.1791-11-14 boende på backstugan "Förelund". Anders avlider här enligt husförhörslängden mellan 1808 och 1812 men saknas i dödboken. Ingegerd lever kvar med pigan Stina Olofsdotter f.1796-12-19, som gifter sig 1817-12-21 med soldaten nr 64 Johannes Andersson Trogen f.1792-08-28. De bor kvar och sonen Salomon föds 1818-09-11. Utflyttning sker före 1822 till ett av prästgårdens torp. Ingegerd avlider 1826- 11-10 då hon vistades hos dottern i Skrinhult. Anders Bengtsson f.1799-05-29 på Dyhults torp gifter sig 1823 (året saknas i vigselboken) med Maria Eriksdotter f.1797-06-26 i Vret väster- gård. Här föds barnen: Johannes f.1824-09-24 d.1834-11-09 på Furulund. Lars f.1826-01-01. Bodde 1874 på Bokelund Kränkeboda i Vrå. Jonas f.1828-07-17 d.1909-11-19 på Vekadal. Britta f.1830-03-12 d.1830-08-22 på Furulund. Britta f.1831-06-14. Flyttade 1873 till Kristianstad. Johanna f.1834-02-11 d.1891-01-30 Emmeboda södergård i Vrå. Johannes f.1836-02-01 d.1837-02-06 på Furulund. Jonas gifter sig 1852-04-18 med Elin Persdotter f.1823-12-16 på Perstorp under Björkön. De bosätter sig hos Jonas föräldrar på Furulund där följande barn föds. Johannes f.1852-06-24. Noach f.1855-01-27. År 1856 flyttar de till Perstorp och övertar torpet efter Elins föräldrar. Troligen Flyttar Anders, Maria och hemmavarande barn till Stenshult samma år och det är sista gången jag finner namnet Furulund i hus- förhörslängden. Laga skifte i Vret västergård som förrättades 1855 och blev fastställt 1857 visar att Anders inte hade något torpkontrakt som var registrerat vid Sunnerbo häradsrätt. Bonden Mattes Carlsson fick utflytta till Hagen med sina byggnader och mark. Hans östra rågång kom att gå över Furulunds gårdsplan, vilket gjorde att förutsättningarna för detta torp upphörde. Mattes som blivit änkeman 1858 gifter sig nu med pigan Johanna (se ovan) som var 31 år yngre 1864-05-21. Mattes säljer sin del och flyttar till Vrå där paret får tre barn före Mattes död 1890-09-02 i Emmeboda södergård. Även Johanna avlider här 1891-01-30.
Del av skifteskartan från 1855.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 10,38" E 13° 33' 21,80" (56.886217,13.556056) RT-90 X 6308867 Y 1362909 Skylt vid torpiventering: 12 uppsatt 1980 Fastighetsbeteckning: Vret 2:9 (2019) Vill du se flygfoto?

Furulund

Del av skifteskartan från 1855.
Korpralen Gustav Ågren avled 1799-07-20 på torpet Hagen. Hustrun Ingegerd Andersdotter f. 1750, 1756 eller 1759 (olika uppgifter i hfl) lever kvar på torpet tills dottern Britta gifter sig 1804 och flyttar till Skrinhults soldattorp. Efter detta årtal är Ingegerd och sonen Anders f.1791-11-14 boende på backstugan "Förelund". Anders avlider här enligt husförhörslängden mellan 1808 och 1812 men saknas i dödboken. Ingegerd lever kvar med pigan Stina Olofsdotter f.1796-12-19, som gifter sig 1817- 12-21 med soldaten nr 64 Johannes Andersson Trogen f.1792-08-28. De bor kvar och sonen Salomon föds 1818-09-11. Utflyttning sker före 1822 till ett av prästgår- dens torp. Ingegerd avlider 1826-11-10 då hon vistades hos dottern i Skrinhult. Anders Bengtsson f.1799-05-29 på Dyhults torp gifter sig 1823 (året saknas i vig- selboken) med Maria Eriksdotter f.1797-06-26 i Vret västergård. Här föds barnen: Johannes f.1824-09-24 d.1834-11-09 på Furulund. Lars f.1826-01-01. Bodde 1874 på Bokelund Kränkeboda i Vrå. Jonas f.1828-07-17 d.1909-11-19 på Vekadal. Britta f.1830-03-12 d.1830-08-22 på Furulund. Britta f.1831-06-14. Flyttade 1873 till Kristianstad. Johanna f.1834-02-11 d.1891-01-30 Emmeboda södergård i Vrå. Johannes f.1836-02-01 d.1837-02-06 på Furulund. Jonas gifter sig 1852-04-18 med Elin Persdotter f.1823-12-16 på Perstorp under Björkön. De bosätter sig hos Jonas föräldrar på Furulund där följande barn föds. Johannes f.1852-06-24. Noach f.1855-01-27. År 1856 flyttar de till Perstorp och övertar torpet efter Elins föräldrar. Troligen Flyttar Anders, Maria och hemmavarande barn till Stenshult samma år och det är sista gången jag finner namnet Furulund i husförhörslängden. Laga skifte i Vret västergård som förrättades 1855 och blev fastställt 1857 visar att Anders inte hade något torpkontrakt som var registrerat vid Sunnerbo häradsrätt. Bonden Mattes Carlsson fick utflytta till Hagen med sina byggnader och mark. Hans östra rågång kom att gå över Furulunds gårdsplan, vilket gjorde att förut- sättningarna för detta torp upphörde. Mattes som blivit änkeman 1858 gifter sig nu med pigan Johanna (se ovan) som var 31 år yngre 1864-05-21. Mattes säljer sin del och flyttar till Vrå där paret får tre barn före Mattes död 1890-09-02 i Emmeboda södergård. Även Johanna avlider här 1891-01-30.