Historia från Odensjö  Rolf Carlsson

Lönelund

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 06,03" E 13° 34' 22,04" (56.851752,13.572886) RT-90 X 6304997 Y 1363810 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs 2:6 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte av utmarken till Bosagård och Karsagård år 1830 fanns ett torp med namnet Lönelund under nr 257 på kartan och som var upptaget av Erlands Svenssons företrädare. Detta torp hamnade nu vid skiftet på den mark som skulle tillhöra klockaren Nylander. Där hade klockaren Per Svensson avlidit 1823 och hans fru och barn i andra äktenskapet bodde kvar. År 1831 flyttades torpet och änkan Marta Nilsdotter 1771-1846, dottern Anna 1804-1839, samt nygifta Catharina 1810-1839 och hennes man Gustaf Petersson 1805-1852 bosatte sig på den nya torp platsen. Här föddes deras son Peter som blev båtsman med namnet Gers 1836- 1897. När Gustaf blivit änkeman 1839 flyttade han och Peter till Rosenlund under Loftsgård.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-08
Ny torpare blev Per Persson 1790-1850 med hustrun Katarina Persdotter 1781-1843 samt yngsta dotter Britta 1822-1848. Efter Katarinas död 1843 gifter sig Per 1844 med änkan Johanna Assarsdotter och han och dottern flyttade till granntorpet Lindsberg. Redan 28 december 1844 gifte sig Jonas Bengtsson 1821-1902 med Maria Christina Jonasdotter 1815-1902 och de flyttade till Lönelund. Den här släkten kommer att bo kvar på Lönnelund under lång tid. Paret fick två barn. Sonen Johannes 1846-1904 och dottern Johanna* Maria 1853-1947. Johanna lämnade torpet 1895 då hon gifte sig med Elias Andersson och flyttade till Dyhult. Johannes övertog torpet efter föräldrarna och gifte sig 1878 med Maria Alexandersdotter 1852-1918. Här föddes nu sonen Alfred 1880-1938 och dottern Anna* Eugenia 1887-1952. Alfred ville ha en egen gård och inte vara torpare. När Johan August Falk ska sälja sin gård Björkedal i Dyhult på offentlig auktion 1911 köper Alfred den för 2450 kr. Redan 1913 säljer han den för 2200 kr till Karl Frej. När familjen Falkenberg, som var ägare av Björkenäs 2:3, skulle sälja gården köpte Alfred den del som omfattade Lönelund. Köpebrevet daterades 28 augusti 1917 men lagfart beviljades först efter ägostyckning 9 juli 1921 § 494. Lägenheten kom att omfatta 47,23 hektar vilket var 5/128 mantal. Efter Alfred Johanssons död, ja han kallade sig Johansson även om pappan hette Johannes, så blev systern Anna ägare av Lönelund. Hon sålde fastigheten enligt köpebrev daterat 30 september 1939 till överläraren Evald Eriksson 1887-1974 som var född i Hyltan Odensjö.
Den gamla stugan Lönelund.
Lönelund med ladugården som brann under åskväder på 1940-talet.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 06,03" E 13° 34' 22,04" (56.851752,13.572886) RT-90 X 6304997 Y 1363810 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkenäs 2:6 (2019) Vill du se flygfoto?

Lönelund

Vid laga skifte av utmarken till Bosagård och Karsagård år 1830 fanns ett torp med namnet Lönelund under nr 257 på kartan och som var upptaget av Erlands Svens- sons företrädare. Detta torp hamnade nu vid skiftet på den mark som skulle tillhöra klockaren Nylander. Där hade klockaren Per Svensson avlidit 1823 och hans fru och barn i andra äktenskapet bodde kvar. År 1831 flyttades torpet och änkan Marta Nilsdotter 1771-1846, dottern Anna 1804- 1839, samt nygifta Catharina 1810-1839 och hennes man Gustaf Petersson 1805- 1852 bosatte sig på den nya torp platsen. Här föddes deras son Peter som blev båtsman med namnet Gers 1836-1897. När Gustaf blivit änkeman 1839 flyttade han och Peter till Rosenlund under Lofts- gård.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-04-08
Ny torpare blev Per Persson 1790-1850 med hustrun Katarina Persdotter 1781-1843 samt yngsta dotter Britta 1822-1848. Efter Katarinas död 1843 gifter sig Per 1844 med änkan Johanna Assarsdotter och han och dottern flyttade till granntorpet Lindsberg. Redan 28 december 1844 gifte sig Jonas Bengtsson 1821-1902 med Maria Christina Jonasdotter 1815-1902 och de flyttade till Lönelund. Den här släkten kommer att bo kvar på Lönnelund under lång tid. Paret fick två barn. Sonen Johannes 1846-1904 och dottern Johanna* Maria 1853- 1947. Johanna lämnade torpet 1895 då hon gifte sig med Elias Andersson och flyttade till Dyhult. Johannes övertog torpet efter föräldrarna och gifte sig 1878 med Maria Alexander- sdotter 1852-1918. Här föddes nu sonen Alfred 1880-1938 och dottern Anna* Eugenia 1887-1952. Alfred ville ha en egen gård och inte vara torpare. När Johan August Falk ska sälja sin gård Björkedal i Dyhult på offentlig auktion 1911 köper Alfred den för 2450 kr. Redan 1913 säljer han den för 2200 kr till Karl Frej. När familjen Falkenberg, som var ägare av Björkenäs 2:3, skulle sälja gården köpte Alfred den del som omfattade Lönelund. Köpebrevet daterades 28 augusti 1917 men lagfart beviljades först efter ägostyckning 9 juli 1921 § 494. Lägenheten kom att omfatta 47,23 hektar vilket var 5/128 mantal. Efter Alfred Johanssons död, ja han kallade sig Johansson även om pappan hette Johannes, så blev systern Anna ägare av Lönelund. Hon sålde fastigheten enligt köpebrev daterat 30 september 1939 till överläraren Evald Eriksson 1887-1974 som var född i Hyltan Odensjö.
Den gamla stugan Lönelund.
Lönelund med ladugården som brann under åskväder på 1940-talet.