Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-04-04

Karlshult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.431' E 13° 33.737' (56.89052, 13.56228) RT-90 X 6309334 Y 1363304 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:17 (2019) Vill du se flygfoto?
År 1885 flyttar Carl Svensson född 1856 i Kyrkhult (K), till Önne och Stenslund under Vret Västergård, där Carl arbetade på sågen. Familjen hade under flera är bott på olika platser, men de var hela tiden folkbokförda hos svärföräldrarna på Ovestorp i Gårdsby (G). Hustrun Johanna Maria Karlsdotter var född 1857 i Uråsa (G) och de gifte sig 1877. De får följande barn: Johan August f. 1878 i Gårdsby, d. 1880 i Bolmen, Angelstad. Sven August f. 1880 i Angelstad, där Carl troligen arbetade vid Bolmens sågverk. Carl Oskar f. 1882 i Gårdsby. Hanna Karolina f. 1884 i Odensjö och troligen på Stenslund även om föräldrarna ännu var skrivna i Gårdsby. Vilket år Karlshult är färdigbyggt och familjen flyttar dit är för mig okänt, men i husförhörslängden AI:10 som påbörjades 1894 anges Karlshult som bostad. Vid nedanstående barns födelse är Vret Västergård angiven som födelseplats och Carl var sågare och senare sågmästare vid sågen i Önne. Hjalmar f. 1886. Ida Amanda f.1889. Adolf f.1891. Otto f. 1894 d.1896. Elna Ottilia f. 1897. Ester Maria f. 1900. Enligt nedanstående köpebrev daterat 30 december 1927 säljer Aron och Carolina Gudmundsson jordområdet benämnt Karlshult till Carl och Maria för 200 kronor. Stamfastigheten var Vret Västergård 2:8 och Karlshult fick beteckningen 2:17. Byggnaden omnämns inte i köpebrevet och ägdes därför troligen redan av familjen. Samma dag köpte makarna granntomten Vret 2:18 som kallades Karlshults annex och omfattade 0,0987 hektar. Priset var 75 kronor och säljare var Martin Johansson. Karl avlider 1945 och Maria 1951 och Karlshults senare ägarförhållanden har jag ingen kunskap om.
Del av kartan från avsöndringen.
På denna plats har funnits en boplats från stenålder, bronsålder och järnålder. I rapporten till Riksantikvarieämbetet har tidigare ägaren Karl Svensson berättat att han funnit flintskärvor spritt över gården. Vill du öppna länken till Riksantikvarieämbetet?
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-04-04
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.431' E 13° 33.737' (56.89052, 13.56228) RT-90 X 6309334 Y 1363304 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Vret 2:17 (2019) Vill du se flygfoto?

Karlshult

År 1885 flyttar Carl Svensson född 1856 i Kyrkhult (K), till Önne och Stenslund under Vret Västergård, där Carl arbetade på sågen. Familjen hade under flera är bott på olika platser, men de var hela tiden folkbokförda hos svärföräldrarna på Ovestorp i Gårdsby (G). Hustrun Johanna Maria Karlsdotter var född 1857 i Uråsa (G) och de gifte sig 1877. De får följande barn: Johan August f. 1878 i Gårdsby, d. 1880 i Bolmen, Angelstad. Sven August f. 1880 i Angelstad, där Carl troligen arbetade vid Bolmens sågverk. Carl Oskar f. 1882 i Gårdsby. Hanna Karolina f. 1884 i Odensjö och troligen på Stenslund även om föräldrarna ännu var skrivna i Gårdsby. Vilket år Karlshult är färdigbyggt och familjen flyttar dit är för mig okänt, men i hus- förhörslängden AI:10 som påbörjades 1894 anges Karlshult som bostad. Vid nedanstående barns födsel är Vret Västergård angiven som födelseplats och Carl var sågare och senare sågmästare vid sågen i Önne. Hjalmar f. 1886. Ida Amanda f.1889. Adolf f.1891. Otto f. 1894 d.1896. Elna Ottilia f. 1897. Ester Maria f. 1900. Enligt nedanstående köpebrev daterat 30 december 1927 säljer Aron och Carolina Gudmundsson jordområdet benämnt Karlshult till Carl och Maria för 200 kronor. Stamfastigheten var Vret Västergård 2:8 och Karlshult fick beteckningen 2:17. Byggnaden omnämns inte i köpebrevet och ägdes därför troligen redan av familjen. Samma dag köpte makarna granntomten Vret 2:18 som kallades Karlshults annex och omfattade 0,0987 hektar. Priset var 75 kronor och säljare var Martin Johansson. Karl avlider 1945 och Maria 1951 och Karlshults senare ägarförhållanden har jag ingen kunskap om.
Del av kartan från avsöndringen.
På denna plats har funnits en boplats från stenålder, bronsålder och järnålder. I rapporten till Riksantikvarieämbetet har tidigare ägaren Karl Svensson berättat att han funnit flintskärvor spritt över gården. Vill du öppna länken till Riksantikvarieämbetet?