Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-19

Unnens station

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 9,60" E 13° 32' 43,70" (56.83606, 13.54530) RT-90 X 6303296 Y 1362080 SWEREF99TM X 6300080 Y 411246 Skylt vid torpinventering: Fastighetsbeteckning: Loshult 1:47 Vill du se flygfoto?
Marken för sidospåret från Åsen till sjön Unnen exproprierades 1893. Markägarna fick följande ersättning av järnvägsbolaget.
¼ mantal Åsen handlanden M G Simonsson 100 kr Loshults soldattorps rotehållare 138,14 kr 5/32 mantal Loshult nämndemannen Andreas Mattsson 174,69 kr 1/12 mantal Loshult bonden Jöns Andersson 97,48 kr 1/8 mantal Loshult bonden Carl Isak Johansson 300 kr 1/8 mantal Loshult bonden Magnus Eliasson 300 kr 1/48 mantal Loshult bonden Per Andersson 362,12 kr
Förbindelsen var 2,5 km lång. Två tåg om dagen gick nertill Unnen, för att hämta gods och passagerare, som kom från Södra Unnaryd med ångbåtarna Vega, Freja eller Kvick till Unnens station. På detta vis fick Unnens sågverk goda förbindelser för råvara som bogserades över sjön, och sågat virke som transport- erades på järnväg. Stationen beboddes av Halmstad-Bolmens förste banmästare Per Persson "Banpelle" en ungkar född 1852 i Gammal- storp (K). Han gifter sig 1894 med den 18 år yngre Ida Jönsdotter född 1870 i Södra Unnaryd, och älsta sonen var blivande provinsialläkaren Per Agaton född 1895 Hanna Judiva f. 1901 Sven Åke f. 1903 Håkan Edvin f. 1906. År 1900 bor även sågmästaren August Gustavsson och dennes familj på stationen. August var född i 1847 i Lenhovda (G), och hustrun Maria Petersdotter född 1841 i Söraby (G). Barnen alla födda i Lenhovda: Edit Helena f. 1877 Ester Maria f. 1877 Karl Hjalmar f. 1880 När Per Person går i pension någon gång mellan 1906-1910 flyttar familjen till Åsen där de bor 1910. I och med att exporten från sågverket upphörde 1939 försvann även järnvägstransporterna och därför ville man avveckla bandelen Unnen till Åsen. Eftersom sågverksägaren Franse överklagat beslutet gick ärendet till samlingsreg- eringen under ledning av Per Albin Hansson för avgörande. Under en konselj i början av 1940 beslutade man att järnvägen skulle läggas ner och Franse skulle få banvallen för att i stället kunna anlägga en väg för tunga lastbilar. Trafiken på bandelen avvecklades 1941, och 1947 den 1 juli övertog SJ hela Halmstad-Bolmens Jernvägsak- tiebolag. De beslutade att sälja fastigheten Loshult 1:29, som var den del som omfattade Unnens station. Köpare var Anders Lindqvist, som var stins i Oskarström, och kontraktet tecknades 26 maj 1948. Redan den 20 juni besökte Oskarströms Manskör med familjer, Anders och hans hustru Ellen Johanna Kristina vid Unnen. En av körmedlemmarna Bertil Larsson filmade, men filmen visar tyvärr bara körmedlemmarna och deras familjer under lek och sång. Dirigenten Ragnar Lindgren anländer på motorcykel och hälsas välkommen av Anders Lindqvist på nedanstående bild.
Filmen kan bara ses i Sverige numera. När filmen startat kan du genom att föra muspekaren över nedre högra hörnet och klicka på pilsymbolen få se filmen över hela skärmen. Filmen är inspelad 1947. Källor: Omnämns i "Det var en gång" HBJ. sidorna 53-54 Vuxenskolan Halmstad. Kyrkböcker. Lantmäterihandlingar. Sture Andreasson (son till Franse).
Du kan läsa om kören och dess resor som beskrivits av Lars-Olof Bergström. Ett tillägg till kontraktet skrevs 14 maj 1949 där 0,51 hektar från 1:26 och 0,3823 hektar från 1:28 köps av Anders. Detta medförde att de olika delarna sammanlades till en ny fastighetsbeteckning vid namn Loshult 1:47 den 12 juni 1950.
Vill du åka tåg på Halmstad - Bolmens Järnväg så klicka på bilden? Tyvärr har filmen numera blivit raderad från SVT Play.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Unnens station

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 9,60" E 13° 32' 43,70" (56.83606, 13.54530) RT-90 X 6303296 Y 1362080 SWEREF99TM X 6300080 Y 411246 Skylt vid torpinventering: Fastighetsbeteckning: Loshult 1:47 Vill du se flygfoto?
Marken för sidospåret från Åsen till sjön Unnen exproprierades 1893. Markägarna fick följande ersättning av järnvägsbolaget.
¼ mantal Åsen handlanden M G Simonsson 100 kr Loshults soldattorps rotehållare 138,14 kr 5/32 mantal Loshult nämndemannen Andreas Mattsson 174,69 kr 1/12 mantal Loshult bonden Jöns Andersson 97,48 kr 1/8 mantal Loshult bonden Carl Isak Johansson 300 kr 1/8 mantal Loshult bonden Magnus Eliasson 300 kr 1/48 mantal Loshult bonden Per Andersson 362,12 kr
Förbindelsen var 2,5 km lång. Två tåg om dagen gick nertill Unnen, för att hämta gods och passagerare, som kom från Södra Unnaryd med ångbåtarna Vega, Freja eller Kvick till Unnens station. På detta vis fick Unnens sågverk goda förbindelser för råvara som bogserades över sjön, och sågat virke som transporterades på järnväg. Stationen beboddes av Halmstad-Bolmens förste banmästare Per Persson "Ban- pelle" en ungkar född 1852 i Gammalstorp (K). Han gifter sig 1894 med den 18 år yngre Ida Jönsdotter född 1870 i Södra Unnaryd, och älsta sonen var blivande provinsialläkaren Per Agaton född 1895 Hanna Judiva f. 1901 Sven Åke f. 1903 Håkan Edvin f. 1906. År 1900 bor även sågmästaren August Gustavsson och dennes familj på sta- tionen. August var född i 1847 i Lenhovda (G), och hustrun Maria Petersdotter född 1841 i Söraby (G). Barnen alla födda i Lenhovda: Edit Helena f. 1877 Ester Maria f. 1877 Karl Hjalmar f. 1880 När Per Person går i pension någon gång mellan 1906-1910 flyttar familjen till Åsen där de bor 1910. I och med att exporten från sågverket upphörde 1939 försvann även järn- vägstransporterna och därför ville man avveckla bandelen Unnen till Åsen. Eftersom sågverksägaren Franse överklagat beslutet gick ärendet till samlingsreg- eringen under ledning av Per Albin Hansson för avgörande. Under en konselj i början av 1940 beslutade man att järnvägen skulle läggas ner och Franse skulle få banvallen för att i stället kunna anlägga en väg för tunga lastbilar. Trafiken på bandelen avvecklades 1941, och 1947 den 1 juli övertog SJ hela Halmstad-Bolmens Jernvägsaktiebolag. De beslutade att sälja fastigheten Loshult 1:29, som var den del som omfattade Unnens station. Köpare var Anders Lindqv- ist, som var stins i Oskarström, och kontraktet tecknades 26 maj 1948. Redan den 20 juni besökte Oskarströms Manskör med familjer, Anders och hans hustru Ellen Johanna Kristina vid Unnen. En av körmedlemmarna Bertil Larsson filmade, men filmen visar tyvärr bara körmedlemmarna och deras familjer under lek och sång. Dirigenten Ragnar Lindgren anländer på motorcykel och hälsas välkommen av Anders Lindqvist på nedanstående bild.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-09
Du kan läsa om kören och dess resor som beskrivits av Lars-Olof Bergström. Ett tillägg till kontraktet skrevs 14 maj 1949 där 0,51 hektar från 1:26 och 0,3823 hektar från 1:28 köps av Anders. Detta medförde att de olika delarna samman- lades till en ny fastighetsbeteckning vid namn Loshult 1:47 den 12 juni 1950.
Vill du åka tåg på Halmstad - Bolmens Järnväg så klicka på bilden? Tyvärr har filmen numera blivit raderad från SVT Play.
Filmen kan bara ses i Sverige numera. När filmen startat kan du genom att föra muspekaren över nedre högra hörnet och klicka på pilsymbolen få se filmen över hela skärmen. Filmen är inspelad 1947. Källor: Omnämns i "Det var en gång" HBJ. sidorna 53-54 Vuxenskolan Halmstad. Kyrkböcker. Lantmäterihandlingar. Sture Andreasson (son till Franse).