Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Prästastenen

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49.542' E 13° 33.863' (56.825700,13.564380) RT-90 X 6302114 Y 1363196  SWEREF99TM N 6298901, E 412386 Skylt vid torpiventering: Nr 53 Fastighetsbeteckning: Hästhult 1:4 Vill du se flygfoto?
Foto 2000
Stenen är troligen rest till minne av Nils, kyrkoherde i Odensjö 1563 - 1566, som enligt Wieselgren "löpte sig till döds för the Danske i Hästhults gärde". Vid den tiden pågick det så kallade "Nordiska Sjuårskriget", vilket resulterade i att danskarna brände prästgården 1565.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-26

Prästastenen

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49.542' E 13° 33.863' (56.825700,13.564380) RT-90 X 6302114 Y 1363196 SWEREF99TM N 6298901, E 412386 Skylt vid torpinventering: Nr 53 Fastighetsbeteckning: Hästhult 1:4 Vill du se flygfoto?
Foto 2000
Stenen är troligen rest till minne av Nils, kyrkoherde i Odensjö 1563 - 1566, som enligt Wieselgren "löpte sig till döds för the Danske i Hästhults gärde". Vid den tiden pågick det så kallade "Nordiska Sjuårskriget", vilket resulterade i att danskarna brände prästgården 1565.