Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-04-25

Häradskartan 1685

Kartan visar socknen och dess gränsmärken från Assar Rohmans 1685 färdig- ställda karta över Sunnerbo härad.