Ansedel Maria Elisabet Göransdotter Stierna

-1732

Död 1732 i Stjärnehult, Anderstorp (F).
Maria Elisabet Göransdotter Stierna

Död 1732 i Stjärnehult, Anderstorp (F).
F Göran Göransson Stierna.

Död vid slaget 1677-07-14 i Landskrona (M).

FF Göran Andersson Stierna.
Född trol. 1611.
Död 1652-10-20.


FFF Anders Göransson Stierna.

Död före 1641-09-08.


FFM Maria Göransdotter Stiernsköld.

Död 1614.

FM Virginia Johansdotter Reuter.

Död 1688-04-16 i Bredaryd (F).


FMF Johan Henriksson Reuter.
Född omkring år 1570-06-24 i Skälboö, Skönberga (E).
Död kl. 5 på morgonen 1644-01-18 i Göteborg (O).


FMM Karin Håkansdotter Hand.
Född Sankt Olofs dag 1585-07-29.


M Anna Catharina Magnusdotter Durell.
Född 1651-12-25.
Död 1713-07-26 i Liljenäs, Torskinge (F).

MF Magnus Nilsson Durell.
Född 1617-05-03 i Norrköping (E).
Död efter 1 års lidande 1677-09-26 i Klämmestorp, Järstorp (F).


MFF Nils Månsson Store.
Född 1586-04-12 i Jönköping (F).
Död 1639-04-30 i Norrköping (E).


MFM Elisabet Olofsdotter Hård af Segerstad.

Död 1622.

MM Brechtgien [Birgitta] van Cracauw.
Född 1619-07-13 i Horn, Nederländerna (NL).
Död 1686-04-05 i Dömestorp, Hasslöv (N).


MMF Carel van Cracauw.

Död 1646-09-21 i Helsingör, Danmark.


MMM Anna van Ens.Levnadsbeskrivning


1714 hösttinget 9 oktober § 121.
Bonden Gudmund Larsson i Strömma citerat välborna fru Elisabet Stierna, samt 3 männings och inkvarteringsryttaren Gökbom till laga ansvar, för det de den förste stora Bönedagsnatt [2 maj] och morgon innevarande år, skolat honom i dess hus våldsamt, med hugg och slag överfallit, dess oxar själva skattagit för resterande skatt, den han dock icke skall vara skyldig, så vida han på hemmanet utlånt sitt kapital, och äger där på kraftig förskrivning, samt det låtit lagligt bevaka, vilka sina egna oxar han måst lösa med penningar 18 daler 4 öre silvermynt dem han av andra lät sig och beklaga sig nu än vidare däröver, att han måst flyckta till skogen, var på han låtit sina vittnen instämma, som nu äro närvarande, men bemälte 3ding ryttare Gökhem eller fru Stierna sig icke inställt, mer än allenast genom sin skrivelse av d 10 september sistlidna till tingsrätten, var medelst de till nästkommande ting om uppskov i saken anhålla, då de vilja visa Gudmund käromål vara ohemult. Men som detta är ett grovt kriminalmål, vilket icke bör med tiden utdragas eller uppskjutas; Ty vill tingsrätten vara omtänkt på vederbörlig ort om handräckning till dessa angivna personers hitskaffande att undergå laga rannsakning och dom begära.

1714 hösttinget i Sunnerbo 9 oktober § 122.
Gudmund Larsson i Strömma inkom och begärde värdering och fasta på frälsehemmanet Strömma ¼ efter salig löjnant Kempes obligation och förskrivning d 15 februari 1707 på 230 daler silvermynt kapital, vilken obligation och förskrivning han vid rätten låtit inteckna d 26 februari 1707 och sedermera låtit hemmanet uppbjuda 1712 på vinter, sommar och hösttingen, havandes tingsrätten d 21 augusti 1714 citationer avsända låtit till fru Maria Stierna och salig löjtnant Kempes änkefru Catarina Berg, att sig till den 8 oktober sistlidna här vid tingsrätten infinna, varav den förre sig inställt genom sin skrivelse av d 10 september näst för vekne, och begärer anstånd till nästa ting, då hon antingen själv eller genom laga fullmäktig i detta mål svara vill, och den senare på vilkens vägnar kapten Berg även genom en skrift, såsom förmyndare för sina omyndiga systerbarn sig infunnit, med lika ansökan om anstånd, emedan han detta målet hos Kungliga Hovrätten skall incominerat..Vid övervägandet av detta, prövade tingsrätten skäligt, att lämna ovan bemälte parter anstånd tills vidare.
Levde som inhyses och tiggde 1720 i Kvarnatorpet, Fifflaryd, Anderstorp (F).
Död 1732 i Stjärnehult, Anderstorp (F).
Begravd 1732-09-17 i Reftele (F).

Relationer och barn

Gift 1697-07-13.
Johan Eberhard Schantz. Född 1671.
Död 1699.
Johan David Schantz. Död ogift 1753 i Göteborg (O).
Gift 1700.
Anders Enerooth Leijonflycht. uparrow.png Född 1644-09-18 i Gävle (X).
Död vid pingst 1713.
Britta Maria Andersdotter Leijonflycht. Född 1701 i Köping (U).
Död 1702.
Göran Magnus Andersson Leijonflycht. rightarrow.png Född 1704-07-21 i Bredaryd (F).
Död 55 år gammal 1759-10-28 i Anderstorps kvarn, Anderstorp (F).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.