Ansedel Per Larsson Palm

1805-1864

Soldaten Hemmansägaren
Född 1805-01-12 i Småöja, Södra Unnaryd (N).
Död 1864-04-02 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Per Larsson Palm
Född 1805-01-12 i Småöja, Södra Unnaryd (N).
Död 1864-04-02 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
F Lars Andersson.
Född 1778-06-12.


   
 
   
 
M Britta Gudmundsdotter.
Född 1779-03-11.


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1805-01-12 i Småöja, Södra Unnaryd (N).
Antagen som soldat nr 93 längd 6' 1½" 1823-11-04 i Hälghult, Förste Majorens kompani, Jönköpings regemente.
Flyttade 1830 från Hälghult soldat., Södra Unnaryd (N) till Rotabo, Södra Unnaryd (N).
Avsked på egen begär på grund av hemmansbruk 1834-06-17 i Hälghult soldat., Södra Unnaryd (N).
Flyttade 1835 från Rotabo, Södra Unnaryd (N) till Vallsnäs, Södra Unnaryd (N).
Flyttade 1837 från Vallsnäs, Södra Unnaryd (N) till Önne kvarn, Södra Unnaryd (N).
Död 1864-04-02 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Dödsorsak: Reumatisk värk
Referens: Bouppteckning: Västbo häradsrätt (F, N) FII:48 (1863-1864) Bild 508 / sid 1009 (AID: v77965.b508.s1009)

I Födelseboken i Södra Unnaryd finns följande notering vid Pehrs födelse."Blev den bekante Pehr Palm i Önne, som blev så rik och ingen visste varifrån det kom.
Man säger att han på en av sina många skåneresor hade hittat ett skrin med uppbördsmedel".
Kallades Petter Palm i alla militära rullor.

1843 sommartinget i Sunnerbo den 1 juni No 605.
Uti målet, som under No 17 här framställd senast förevarit, emellan Herr Landsfiskalen O Andersson åklagare, P Palm från Önne kvarn målsägande, samt Magnus Carlsson och Elias Magnusson i Broddhult jämte Sven och Mathias Carlsson i Vret svarande, angående slagsmål företrädde nu åklagaren och under inlämnande av protokollen i målet, yrkade svarandena fällande till ansvar för de förbrytelser, varom de var för sig kunna vara övertygade.
Sedan anmärkt blivit, att icke någon av svaranderna nu var tillstädes, förekom ej vidare antecknings värdt utan lovade häradsrätten, att vid tingets slut meddela:
Såsom följd av svarandena Sven och Mathias Carlsöners förklarande, att icke kunna fullgöra den dem i häradsrättens utslag den 29 december förlidet år ålagde värje ed, och enär svarandena Magnus Carlsson och Elias Magnusson utan känt laga förfall uraktlåtet personlig inställelse å närvarande tings första rättegångs dag, då de bordt avlägga dem genom berörde utslag ådömt lika beskaffad ed, anser, enligt 17 Cap 31 § Rättegångs Balken, Härads Rätten svaranderne därigenom medelst hava blivit för wxxxxx att omstämda tillfället den 24 mars ovannämnda år hava: Sven och Mathias Carlsöner vid sidan om häradsvägen vid Vrets Sågqvarn tilldelat målsäganden Palm minst 3ne slag vardera, och Mathias Carlsson dessutom å själva vägen uti målsäganden tre slag och honom oqvädat, samt Elias Magnusson tillfogat målsägaren tre slag på själva vägen och enär sistnämnda svaranden och Magnus Carlsson genom ovan berörde utslag där förutan äro förklarade säkre till ansvar: Elias Magnusson för det han vid sidan om ifrågavarande väg tilldelat målsägaren 3ne slag och Magnus Carlsson för det han å vägen med en stång stött till målsäganden å kinden, så att blod utgått, samt det blivit av 2ne vittnen samman stämmigt intygat, att målsäganden efter uppträdet skett var försedd med flera blånader på armarna, till följd varav jämväl måste antagas, att svarandena åtminstone tillfogat målsäganden vardera en sådan åkomma, Häradsrätten i förmågo av 21 Cap 7§ samt 35 Cap 2 och 4 §§ och 60 Cap 6 § Medgärnings Balken, prövar rättvist döma svarandena skyldiga att böta: Elias Magnusson för 11 slag utan och 1 slag med åkomma Sex Rdl 8 sk, Magnus Carlsson för en blånad och ett blodvite En Rdl 16 sk, för 2ne slag utan åkomma En Rdl och för målsägandens okvädande å allmänt ställe där flera personer varit närvarande, 32 sk eller tillhopa 3 Rdl, Mathias Carlsson för det han uti målsäganden fattat tag samt för 2ne slag utan och 1 slag med åkomma 2 Rdl 8 sk samt Sven Carlsson för 3ne slag och den åkomma därav följt En Rdl 32 sk, där förutan Elias Magnusson, Magnus Carlsson och Mathias Carlsson var för sig för bruten vägafrid pliktfälles till 13 Rdl 16 sk, allt till treskiftes emellan Kronan, Häradet och åklagaren, landsfiskalen Andersson, Var jämte svarandena till förbindes att gemensamt till en fjärdedel vardera gottgöra målsäganden för dännes lidande och rättegångs besvär med 3 Rdl 16 sk samt för tingsresan förnöja de i målet åberopade vittnen, vilka i sådant avseende tilläggas, Johannes Göransson, Nils Lundman och Anders Eriksson 2 Rdl 32 sk, Johanna Johansdotter och Anders Johannesson 3 Rdl 24 sk samt Gudmund Andersson i Åker och Johannes Eriksson i Södra Karsnäs 3 Rdl allt i Banco jämte åtecknad lösen för beslutet härom.
I saknad av tillgång, att räkningen gälda, skola svarandena i stället härför undergå : Elias Magnusson 16, Magnus Carlsson 14 Mathias Carlsson 13, och Sven Carlsson 4 dagars fängelse vid vatten och bröd i länshäktet i Växjö.

Enligt anmärkning i dödboken.
"Han fruktade ej Gud å hade ej försyn för någon människa. Om någon i god tro betalte en revers, så behöll han den å tog ut beloppet för andra gången. Ingen vågade något motstån: Stark var han som en björn och var ovanligt begåvad å huvudets vägnar.
Född i Småöja i ett fattigt hem blev han sin tids rikaste man här.

Behållningen vid bouppteckningen var 59 566 Rdl 11 öre.

Relationer och barn

Gift 1834-04-13.
Maria Kristina Johannesdotter Palm. Född 1815-04-08.
Död 1887-01-06 i Önne, Södra Unnaryd (N).
Lena Persdotter. Född 1835-10-18 i Rotabo, Södra Unnaryd (N).
Död 1858-10-04 i Björkenäs, Odensjö (G).
Karolina Persdotter Danielsson. Född 1837-10-29 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Död 1912-04-30 i Småöja, Södra Unnaryd (N).
Noak Palm. Född 1840-03-17 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Död 1920-02-14 i Ölmestad norreg., Reftele (F).
Anders Johan Palm. Född 1842-08-30 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Död 1902-12-31 i Önne, Södra Unnaryd (N).
Eva Palm Andersson. Född 1846-12-20 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Död 1921-05-17 i Växjö (G).
Oskar Palm. Född 1852-04-12 i Önnekvarn, Södra Unnaryd (N).
Död 1925-04-19 i Lillhem, Burlöv (L).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.