Ansedel Jöns Persson

-1703

Trumslagaren
Död 1703-05-19.
Jöns Persson

Död 1703-05-19.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som 1:e trumslagare Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Var 1:e trumslagare 1683 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som 2:e trumslagare 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Levde som 2:e trumslagare vid generalmönstring 1697 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Med vid mönstring som 2:e trumslagare 1701-06-15 i Greifswald, Tyskland.
Med vid mönstring som 2:e trumslagare 1702-01.. i Stade, Tyskland.
Med vid mönstring som 2:e trumslagare 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring som 2:e trumslagare 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift trumslagare och var kommenderad 1703 i Bökhult, Nöttja (G).
Död 1703-05-19.

1695 Sunnerbo vinterting 8 februari nr 117.
Trumslagaren Jöns Persson, såsom fullmäktig uppå H löjtnanten manhaftig Petter Kiempe vägnar över Jacob i Balkö sig besvarar som skall han emot förbud uppå H löjtnantens skog olovligen intrång förövat därföre fullmäktige påstår Jacob plikta måste.
Till svars med ord om Jacob sig sisterade förnekandes högeligen att han intet olovligt hugge, som han angives före förövat har, kunnandes icke heller kärandens fullmäktig på anfordran med vittne till betygan där av framskaffa, för den skull blev med slag i saken för denne gången differera.

1696 Sunnerbo vinterting 5 februari nr 115.
Länsmannen Nils Jonsson, anklagade trumslagens Jöns Persson i Bökhult hustru Britta Nilsdotter, som skall hon från Simon i Groeryd 36 alnar lärft avhänt, av dem han allenast 7 alnar återbekommit, item från sin fader Nils Groeryd även 36 alnar lärft borttagit, påståendes länsmannen att hon för slik förgriplighet vederbörligen plikta måste;
Trumslagaren och dess hustru tillstädes, med föregivande, som vor denna sak ej lagligen instämd, fördenskull i anledning av processen, differeras med utslag här utinnan till nästa ting.

1697 vintertinget 11 mars nr 159.
Drängen Jöns Jonsson i Ekön och Hinneryd socken, klagar till trumslagaren Jöns Persson i Bökhult, som skall han förleden 4de dags jul på Torpa kyrkogård honom tjuv kallat, och föregivit honom att armekläde från hans hustru stulet hava, men Jöns i Ekön där emot till sin befrielse en attest av d 7 maj 1697 i rätten framviste, som förmäler, att samma armkläde varit honom av trumslagarens hustru förärat, påståendes fördenskull han att nå uppå trumslagaren laga reconvention.
Till svars med ordom infann sig för rätten trumslagarens hustru Britta Nilsdotter, vilken enständigt näkar, sig något armkläde till Jöns i Ekön, som han föregiver bortskänkt, utan beropar sig på vittnen, med vilka hon förmenar Jöns kunna överbevisa, att han berörde armkläde ohemult, dem hon dock nu på anfordran ej hade att producera, fördenskull bliver detta ärende till nästa ting differerat, då trumslagaren och dess hustru åligger deras käromål lagligen bevisa.
"Jöns Persson av Walonhier ihiälskuten d 19 maij 1703 och lembnat hustru och barn efter sig, dy niuter han här sin löhn till d 1 juny, och benådas änkian och barnen efter Kl Mt nådige reglemente medh ett helt års lön till nådår den övrige blifh Kl Mt bespart i stellet ingen utan platzen vacant".

Relationer och barn

Gift.
Britta Nilsdotter.
Sven Jönsson. Född 1692-05-30 i Bökhult, Nöttja (G).
Gustav Jönsson. Född 1696-07-17 i Bökhult, Nöttja (G).
Död 1696-10-13 i Bökhult, Nöttja (G).
Gustav Jönsson. Född 1698-04-17 i Bökhult, Nöttja (G).
Död 1698-05-05 i Bökhult, Nöttja (G).
Märit Jönsdotter. Född 1699-08-27 i Bökhult, Nöttja (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.