Ansedel Daniel Eriksson

Soldaten Musketeraren
Daniel Eriksson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 73 (71) 1689 i Torseryd, Odensjö (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Var ogift vid mantalskrivning 1689 och änkling 1690. Hade rymt vid mantalskrivning 1691, men är åter tillbaka och ogift 1692 - 1695.
Roten hade kompaninummer 71 1693.

1690 Sunnerbo vinterting februari nr 45.
Vidare angav länsmannen Nils Joensson soldaten Daniel Eriksson i Torseryd, som skulle han vara, kommen i uppenbart rykte, att vara orsak till sin hustrus Britta Andersdotters dödeliga avgång. Till vilket Daniel Eriksson alldeles nekade.
Dy framkallade länsmannen till vittne Staffan Knutsson i Hylte, och Sven Simonsson i Torseryd, vilka efter allvarsam förmaning till sanning utsäjande avlade deras ed och vittnade särskilt som följer.
Staffan Knutsson berättade sig aldrig hava förstått soldaten Daniel Eriksson slagit sin hustru, särdeles sedan han hemkom av skeppsflottan, och blev hustrun vid helgemässotid död i knektestugan, men om det hon skulle vara bliven i stugan inståckat, säger han sig icke veta, intygar och, det hustrun varit sjuk både när mannen var borta, och sedan han hemkom.
Sven Simonsson berättade sig intet kunnat förstått, varav hustrun skulle blivit sjuk, var också mållös när herrens ämbete var hos henne, med Guds ord och sacramenternas delaktighet, att trösta och betjäna, haver ej heller förstått sedan mannen av flottan hemkom, henne slaget, om inståckningen i stugan säger han sig och ingen vetenskap hava.
Inläggandes Daniel Eriksson sockenmännens attest dat Onsiöö d 23 februari [1]690. Om sitt redeliga förhållande, vilken efter uppläsandet lades ad acta.
Och såsom parterna intet mera uti denna saken hade att incaminera, befalldes allmogen göra avträde, emellertid tog rätten saken i noga övervägande, betänkande och interlocutorie slut som följer.
Ehuru väl Daniel Eriksson, med vittne endels haver bevist sig intet sedan han hemkom förledet år ifrån Kongl Majts och Cronans skeppsflotta, haver slagit sin hustru eller henne på något sätt illa hanterat, utan hustrun varit sjuk medan han borta varit, och jämväl sedan han hemkom sig svag och sjuklig befunnit, varandes således intet vållande till hennes död. Likväl såsom saken synes något mörk, och av rätten betänkande meriterar, dy differeras detta ärende till nästa ting, att pastor loci tillika med Cronones länsman måge så mycket bättre tid hava, om sakens nogare beskaffenhet, att inqvirera, varefter parterna sedan tingsrättens resolution skole hava att förvänta.

Relationer och barn

Gift.
Britta Andersdotter. Död omkring 1689 i Torseryd soldat., Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.