Ansedel Jon Karlsson

Soldaten Pikaneraren
Jon Karlsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 35 (234) 1688-01-23 i Mäseboda, Torpa (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som änkling och soldat 1703 i Mäseboda, Torpa (G).
Levde vid vigseln 1711 i Mäseboda, Torpa (G).
Roten hade 1686 nr 234. Lejd av förre soldaten på roten Jöns Johansson (gmr 1688).
"Klagar över sitt torpställe som till Landshövdingen remiteras" (gmr 1693).
Var vid vigseln förlovad soldat.

1699 Sunnerbo vinterting 28 februari.
Länsman Nils Jonsson klagar till soldaten Joen Carlsson i Mässeboda och Jacob Persson i Skifteryd Crono, om 4 st får och en kalv som varit bortkomna för Tyret i Ormhult, vilket en pojke vid namn Mås om 10 år gammal för skjutsrättaren Per i Mäste utsagt, att vid samma tid uti Johans st? Funnits liggande kött, beropandes sig Per i Mäste på vittnen dem han nu intet vid handen har, utan lovar till nästa ting dem framskaffa, dess utan hålles Jacob Persson suspekt, att hava ifrån änkan Johna i Skifteryd 2 st galtar avhänt, eftersom de intet varit synte sedan de på 3 nätter uti Jacobs hus lagat, vilket ärende i mangel av vittnen denna gången differerat blev.
Soldaten Joen Carlsson i Mässeboda för rätten tillstod att han från Bengt Jönsson i Röninge under påstående tingen matsäck stulit, föregivande det vara skett i dryckenskap, och bestod uti efterskrivna saker nämligen:
2 ½ kaka bröd 5 öre, 1 marker smör 2 2/3 öre, 3 marker ost 6 öre, 1 st svintunga? 4 öre, 1 st läder? 12 öre som är tillhopa 29 2/3 öre. Rätten för den skull dömde i anledning av straffordningens 3die punkt soldaten Joen bör plikta 3 dubbelt dess värde som belöper 2 daler 23 öre silvermynt, samt undgå kyrkoplikt.

Var uppförd till avsked enligt skrivelse daterad 1706-11-10 och enligt landshövdingen ersatt av soldat hemma i landet.

Relationer och barn

Gift 1711-04-30 i Torarp, Odensjö (G).
Britta Andersdotter. Död troligen som änka 1743-05-15 i Torarp, Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.