Ansedel Per Jönsson Björkman

1698-1767

Soldaten
Född omkring 1698 i Småland.
Död 71 år gammal 1767-11-03 i Loshult, Odensjö (G).
Per Jönsson Björkman
Född omkring 1698 i Småland.
Död 71 år gammal 1767-11-03 i Loshult, Odensjö (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1698 i Småland.
Antagen som soldat nr 81 1717-03-26 i Björkenäs, Odensjö (G).
Levde som gift 1722 i Vret, Odensjö (G).
Köpte en åtting 1726-07-27 i Loshult Söderg., Odensjö (G).
Avsked som soldat nr 81 1740-06-26 i Björkenäs, Odensjö (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift och brukade 3/32 mtl 1759 i Loshult, Odensjö (G).
Död 71 år gammal 1767-11-03 i Loshult, Odensjö (G).
Begravd 1767-11-30.
Referens: Bouppteckning Sunnerbo härad 1768 FII:4 s.443

Vid avsked i Ljungby 1740 "fel på högra ögat och skadad i bägge benen".Begär och får avsked, och eftersom skadorna erhållits i kronans tjänst önskarhan även underhåll (gmr 1742:1).
Var änkling och avskedad soldat vid vigseln 1753.
Var vid sin död ägare av en åtting uti Loshult södergård enligt ett köpebrev av den 27 juli 1726 köpt för 60 daler.
Vid bouppteckningen var behållningen 248 daler 16 öre.

1723 vintertinget 6 februari § 19.
För rätten inställer sig soldaten Per Björkman för Björkenäs och hustru Anna Persdotter berättandes hava varandra hävdat under äktenskapslöfte, och att barnet är framfött sist i augusti förledet år men bliva hindrade att sammanvigas förrinna världslig rätt rannsakat bliver huru vida Annas förra man soldaten Gudmund Björkman voro med döden avliden, löjtnanten Daniel Gothilander av Kronobergs läns infanteri regemente och överstelöjtnantens kompani närvarande, att bemälte Björkman 1711 med halva regementet av marscherat till Wismar, och då staden 1716 i april till fienden övergick, blev han Björkman med flera fångne och efter han inte ville taga tjänst hos fienden, vart han såld och förd till venetianarna, havandes efter attest d 25 april 1720 Capitlie Ducterlo, av Kongl Majts Tyska Livregemente till fot, betygat att soldaten Nils Ferning nu mera död som blivit tillika med Björkman såld under venetianarna, så väl förr som på dess sotesäng anständigt vittnat och sagt att då venetianarna skulle gå emot turken är Gudmund Björkman 1718 efter veckors sjukdom död uti staden Carvo, det samma vittnar efter avlagd ed soldaten Knut Lustig; Fördenskull i anseende här till remitteras soldaten Per Björkman, och hustru Anna Persdotter, till det vördiga prästerskapet att njuta copulution [vigsel].

1723 hösttinget 6 november § 93.
Kronolänsman välaktad Petter Hultman instämt soldaterna Håkan Billman och Per Björkman, för att de slagsmål på drängen Per Jonsson i Rås; soldaterna Billman och Björkman tillstå sig slagir Per Jonsson vardera ett slag; för den skull de likmätigt 13 cap sår xxx med vilja L:L: vardera med 3 marker silvermynt plikt belagda bliva.

Relationer och barn

Gift.
Anna Persdotter.
Per Persson. Född 1722-09-05 i Vret, Odensjö (G).
Gift 1753-01-25 i Odensjö (G).
Kerstin Jönsdotter. Född 1719-03-27 i Moanäs, Odensjö (G).
Anders Persson. Född 1753-07-15 i Loshult, Odensjö (G).
Död 1782-05-22 i Loshult, Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.