Ansedel Börje Nilsson Linberg Västerberg

1736-1788

Ryttaren
Född och hemmadöpt 1736 i Hallarp Lintag., Annerstad (G).
Död omkring 1788 i Löckna soldat., Odensjö (G).
Börje Nilsson Linberg Västerberg
Född och hemmadöpt 1736 i Hallarp Lintag., Annerstad (G).
Död omkring 1788 i Löckna soldat., Odensjö (G).
F Nils Börjesson.
Född beräknat 1658.
Död 1760-01-14 i Hallarp Lintag., Annerstad (G).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född och hemmadöpt 1736 i Hallarp Lintag., Annerstad (G).
Levde vid vigseln 1756 i Hallarp, Annerstad (G).
Antagen som ryttare 1755-11-26 Sunnerbo kompani, Smålands kavalleriregemente.
Först antagen vid okänd rote 1755-11-26 i Smålands kavalleriregemente.
Tillsatt som ryttare nr 45 1759-04-07 i Västerhult, Nöttja (G).
Levde vid mantalsskrivning 1760 i Angelstad söderg., Angelstad (G).
Levde vid sonen Johannes födelse 1763 i Verset, Angelstad (G).
Levde 1765 i Angelstad söderg., Angelstad (G).
Levde vid sonen Johannes födelse 1768 i Angelstad Olofsg., Angelstad (G).
Död omkring 1788 i Löckna soldat., Odensjö (G).

1756 Sunnerbo vinterting 16 februari § 28.
Kronolänsmannen välaktad Sven Svanstedt låtit instämma drängen Börje Nilsson på Feijetorpet och pigan Ingrid Nilsdotter därstädes, beträffande det desta samma med varandra umgänge plägat så att Ingrid Nilsdotter därav havande blivit.
Börje Nilssoninfann sig och vidgick det han hävdat Ingrid Nilsdotter och rått henne med det barn som hon nu under bältet bär, men berättade där hos, att slikt skett under äktenskapslöfte, vilket och Börje Nilsson säger sig vara sinnad med vigsel låta fullborda, dock tillstår, att han ej hunnit till laga ålder, likväl snart fyller sina tjugo år, som han med komministerns uti Annerstads pastorat vördige och vällärde herr Jonas Wickelgrens skriftliga betyg av den 10de i denna månad bevisligt gjorde i det samma betyg innehålles att Börje Nilsson vårtiden 1736 blivit för svaghet skull hemma döpt på Hallarp Lintagårdendär i församlingen, begärande för övrigt, det honom icke dess mindre må tillåtit varda, att efter skedd lysning träda uti äktenskap med Ingrid Nilsdotter; vilket allt käranden, kronolänsman Svanstedt undergav tingsrättens beprövande.
Tingsrätten frågade om Börje Nilsson har något gårdsbruk eller torp att tillträda.Vice pastoren höglärde magister herr Erland Ulmgren var tillstädes, och berättade, det Börje Nilsson nu i vår får gårdsbruk uti Johannesgården i Angelstads by.Protokollet upplästes och vidkändes.
Utslag:
Ehuru väl drängen Börje Nilsson från Fäjetorpet icke ännu fyllt tjugoett år, gives honom dock i anledning av Kongl förordningen under den 18 mars 1748 angående minderåriges ansökningar om äktenskap tillstånd att efter skedd behörig lysning bygga hjonelag med sin hävdade fästekvinna Ingrid Nilsdotter, besynnerligen här jämlikt komministern uti Annerstad, vördige och vällärde herr Jonas Wickelgrens skrifteliga vittnesbörd av den 10de i denna månad, redan nu på tjugonde året gammal, och enligt vice pastorens höglärde magister herr Erland Ulmgrens intygande har gårdsbruk nu i vår att tillträda uti Johansgården i Angelstads by; men till följe av 53 Kap. 5§ missgärningsbalken plikta Börje Nilsson och Ingrid Nilsdotter vardera 2 daler silvermynt till Annerstads sockenkyrka för otidigt sängelag.
Längd 5' 6" enligt rullan 1787. Vid mönstring i Stockholm 1790 är roten inte upptagen och 1794 är Jakob Vesterberg ny soldat på roten.
När sonen Nils föddes 1760 kallades Börje för Linberg i födelseboken och när Martha föddes och därefter Wästerberg.
Saknas i dödboken för Odensjö.

Relationer och barn

Gift 1756-04-19 i Angelstad Johansg., Angelstad (G).
Ingrid Hansdotter. Född 1728-01-01.
Död av ålder 1815-02-05 i Löckna torp, Odensjö (G).
Peter Börjesson. Född 1756-06-10 i Angelstad, Angelstad (G).
Nils Börjesson Västerberg. Född 1760-04-18 i Angelstad, Angelstad (G).
Död 1848-01-09 i Löckna, Odensjö (G).
Johannes Börjesson. Född 1763-05-20 i Verset, Angelstad (G).
Marta Börjesdotter. Född 1765-10-12 i Angelstad söderg., Angelstad (G).
Död 1846-02-08 i Virkesnäs, Lidhult (G).
Johannes Börjesson. Född 1768-06-01 i Angelstad Olofsg., Angelstad (G).
Kjerstin Börjesdotter. Född 1770-11-14 i Angelstad Olofsg., Angelstad (G).
Britta Börjesdotter. Född omkring 1774-10-14 i Angelstad Olofsg., Angelstad (G).
Död av kopporna 1779-03-08 i Löckna, Odensjö (G).
Stina Börjesdotter. Född 1775.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-07-22 med hjälp av Disgen version 2023.