Ansedel Jakob Göransson Frans

1790-

Soldaten Byggmästaren
Född 1790-08-04 i Marsjö, Annerstad (G).
Jakob Göransson Frans
Född 1790-08-04 i Marsjö, Annerstad (G).

F Göran Johansson.
Född omkring 1741.
Död 1814-12-27 i Marsjö, Annerstad (G).

   
 
   
 
M Maria Jönsdotter.
Född omkring 1744.


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1790-08-04 i Marsjö, Annerstad (G).
Jacob Göransson Frantz (gmr 1817)
Antagen som soldat nr 76 1809-05-09 i Karsag., Odensjö (G).
Deltog vid byggandet av Göta kanal 1816 i Levsberg, Fredsberg (R).
Hade ingått 9 års kontrakt som "slöjdare" vid Göta kanal 1816-11-01 i Hajstorp, Fredsberg (R).
Avmönstrad vid Göta kanal för att avgå till hemorten 1817-10-14 i Hajstorp, Fredsberg (R).
Erhöll vid storskifte av inägorna littera D som senare fick efterföljande beteckning och 1/20 dels lott 1820 i Bosagård 2:5, Odensjö (G).
Inflyttad 1821 till Annerstad (G).
Avsked som soldat 1822-06-24 i Odensjö soldat., Odensjö (G).
Levde 1822 i Skeens pappersbruk, Annerstad (G).
Flyttade 1829 från Skeen, Annerstad (G) till Brog. Skedala, Snöstorp (N).
Flyttade 1851-08-13 från Fransborg Brog., Snöstorp (N) till Fredricia, Danmark.

Längd 5' 7" och smålänning. Arbetade frivilligt vid Göta Kanal (gmr 1817).
Fick avsked för blodhosta och oförmögen att bära packning (gmr 1822).
Titulerades byggmästare när dottern Karolina föddes.
Var skräddare vid flytten från Marsjö till Odensjö ca 1809.

Sunnerbo härads ting 26 februari 1825 nr 137.
Samma dag: Parterna å ena sidan gesällen Israel Bolmgren i Skeen, och å den andra förre soldaten Jacob Frantz därstädes, infunno sig vid upprop av målet som nästlidne ting No 433 i Domboken förevarit, angående ansvar å Frantz för det han skall slagit Bolmgren och tillfogat honom blodvite samt skrivit ett ärerörigt brev till Bolmgrens hustru: Ingivande käranden anförande så lydande Lit PH.
Svaranden fortfor att neka tillvitelsen och käranden åberopar vittnen, vilka efter avlagd ed och erhållna varningar berätta:
1mo Möllaren Peter Storm i Skeen: att vittnet vid ett tillfälle förleden sommar var hos Bolmgrens, då dennes hustru bad vittnet gå med Bolmgren Frantz, för att försöka förlika dem; att vittnet gjorde detta, men då de kommo till Frantz, stod han och arbetade vid en hyvelbänk; att gräl genast uppstod parterna emellan därvid Bolmgren strax därpå föll ikull, men kan vittnet ej taga på sin ed, om förorsakade detta emedan en trappa var strax bredvid hyvelbänken där Bolmgren och Frantz stodo; tilläggande att vittnet vid det Bolmgren föll ikull, såg Frantz föra sin hand över hyvelbänken yttrandes vidare: att Frantz skulle fösa Bolgren ur sitt hus om han ville.
2do Johannes Adamsson i Skee: att han har si ingenting bekant, varken rörande slagsmålet ell brevet.
3Tio Stina Jönsdotter å Skeens Bruk: att vittnet vid tillfälle förleden sommar hörde Frantz yttra det stod ej i brevet; varande vittnet obekant vad för brev var i fråga.
Upplästes och erkände; anhållande vittnen om ersättning.
Käranden begär uppskov med målet för att inkalla flera vittnen.
Svaranden begär slut i saken och 7 Rd Bco Rg kostnads ersättning.
Häradsrätten avsade; att uppskovet ej kan vägras, och att saken uppropas nästa ting 5 rättegångsdagen då parterna vid 3 Rd 16 sk vite vardera sig infinna; åliggande det käranden vid förlustav vidare rättighet, att till nämnde dag hava alla sina vittnen inkallade.

Relationer och barn

Gift 1810-03-09 i Odensjö soldat., Odensjö (G).
Katarina Nilsdotter. Född 1780-06-08 i Bolmsö (G).
Död 1834-02-16 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).
Pernilla Jakobsdotter. Född 1810-01-25 i Odensjö soldat., Odensjö (G).
Johannes Jakobsson. Född 1812-08-28 i Odensjö soldat., Odensjö (G).
Magnus Jakobsson. Född 1815-09-15 i Odensjö soldat., Odensjö (G).
Kristina Jakobsson. Född 1820-09-24 i Odensjö soldat., Odensjö (G).
Nils Johan Jakobsson Frantz. Född 1823-04-29 i Skeen, Annerstad (G).
Död 1884-07-14 i Broholm, Sexdrega (P).
Britta Maria Jakobsdotter. Född 1826-10-04 i Skeen, Annerstad (G).
Gift 1834-09-27 i Brog. Skedala, Snöstorp (N).
Johanna Petronella Karlsson. Född 1805-03-18.
Karolina Frans. Född 1836-03-04 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).
Johan Kristian Frans. Född 1838-08-25 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).
Svante Frans. Född 1840-10-26 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).
Anna Katarina Frans. Född 1843-10-15 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).
Magda Frans. Född 1845-10-09 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).
Sofia Frans. Född 1848-07-06 i Fransborg Brog., Snöstorp (N).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.