Ansedel Knut Andersson Lustig

1689-1764

Soldaten
Född omkring 1689 i Småland.
Död 1764 i Vret, Odensjö (G).
Knut Andersson Lustig
Född omkring 1689 i Småland.
Död 1764 i Vret, Odensjö (G).
F Anders Knutsson.
Född omkring 1649.
Begravd 1720-04-10 i Vret, Odensjö (G).

FF Knut . 
 
   
 
M Britta Svensdotter.
Född omkring 1654.
Begravd 1707-03-15 i Vret, Odensjö (G).

MF Sven ?. 
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1689 i Småland.
Antagen som soldat nr 74 1719-05-30 i Röshult Yttra, Odensjö (G).
Avsked 1740-06-26 i Röshult Yttra, Odensjö (G).
Död 1764 i Vret, Odensjö (G).
Begravd 1764-11-11 i Odensjö (G).
Dödsorsak: Bröstsjuka

1723 sommartinget 27 maj § 34.
Soldaten Knut Andersson, i Vret framkom för rätten berättandes att sedan dess fader Anders Knutsson med döden avlidit fordrandes creditorer deras förnöjelse att betalning och som inga lösören befinnes äro, var med creditorerne förnöjes kunna, utan skall skattejorden ¼ mantal av Östregård Vret där till användes; Ty beder soldaten Knut Andersson, att nämndemännen Eskil Persson i Gåsarp och Jöns Månsson i Virkesnäs måtte förordnade bliva bemlte ¼ av Östregård Vret besiktiga och värdera; Ty anbefalles nämndemännen uti creditorernas och arvingarnas närvaro bemälte ¼ av Östregård Vret besiktiga och noga om dess villkor och dess värde sig underrätta, samt på den händelsen arvingarna och creditorerna icke kunna förenas, med sin berättelse, här om hos tingsrätten inkomma.

1726 sommartinget 14 juni § 170.
Såsom fullmäktig för fouridaren Wilhelm Liungman söker korpralen Jonas Appelgren att erhålla av soldaten Knut Lustig 7 daler 24 öre silvermynt som Liungman efter kvittens d 5 april 1720 för Lustig betalt till Jonas Månsson i Bjärnaryd; svaranden Knut Lustig frånvarande ehuruväl Jonas Månsson i Bjärnaryd om stämningens tidiga inhändigande intygar, jämväl soldaten som vittne instämd, berättar skulden vara riktig, alltså och emedan något förfall till uteblivande icke förmäles, ty i anledning av Kongl Majts förnyade rättegångs förordning d 4 juli 1695 § 2 dömes Knut Lustig att betala till fouridaren Liungman desse sju daler 24 öre silvermynt, med 2 daler 16 öre silvermynt expenser, dock att käranden låter honom om domen lagl ansäga eller exekution söka så långt för nästa ting att han som förlorat kan hava tid och rådrum honom där till instämma om han vill och förmenar sig kunna sine laga förfall visa eller skäl hava att återvinna huvudsaken.
Enlikt saköreslängden var Knut soldat för Röshults rote, men var boende i Vret.

1726 hösttinget 24 oktober § 148.
Knut Lustig som är soldat för Röshult [Övra] rote, boende i Vret pliktar pro absens till 1 daler silvermynt.

Fick avsked vid generalmönstring i Ljungby, "karlen huggit sig i högra knäet varav han har men, begär och får avsked" (gmr 1740).

1741 vintertinget 4 mars nr 72.
Ett flertal personer i häradet fick plikta för upprops försummelse 1 daler silvermynt. Från Odensjö drabbades Knut Lustig i Vret.

1741 sommartinget 20 juli nr 88.
Drabbades åter med 1 daler silvermynt i böter för att ha uteblivit då han med flera blivit instämda.

1741 sommartinget 20 juli nr 89.
Emedan Knut Lustig i Vret som av Knut Jönsson i Stengårdsnäs lagligen instämd blivit för skuldfordran, sig under hela påstående ting absenterat och undanhållit, utan att visa något förfall till sitt uteblivande, därför han jämväl med laga plikt ansedd blivit; Ty bliver uppå kärandens anhållan genom sitt ombud nämndemannen Jön Månsson i Nannarp, svaranden Knut Lustig här medelst 5 daler silvermynts vite förelagd, nästkommande detta härads hösteting till ansvar sig inställa, underrättandes sig själv om tingsdagtimman av de utgående lysningars, sedan käranden här av honom tidig del meddelat.

1746 sommartinget 13 juni nr 92.
Knut Andersson [Lustig] i Vret kärade och Jonas Jönsson där sammastädes svarande angående bättre ägande ängs andelar än för dess bruk i hemmanet belöper hava efter angiven förenings skrift som av hejderidaren välaktad Carl Lindlöf och nämndemännen Simon Nilsson i Runkarp och Jöns Knutsson i Stengårdsnäs bevittnad finnes, därom sålunda överenskommit: Att Jonas Jönsson hädanefter, utan ringaste invändning upplåter Knut Andersson tre lassa vall behållen äng årligen, efter västra märket snörrätt ifrån skogsåker och till den så kallade ringelen i nedre kanten samt norra märket ifrån bolsåkers ände samt likaledes snörrätt och till källran av norra ändan på ringelen vilken förening som under tio daler silvermynts vite oryggeligen på båda sidor hållas skall, uppå parternas begäran gillad och fastställd blev.

Relationer och barn

Gift.
Marta Broddesdotter.
Anders Knutsson. Född 1725-02-02 i Vret, Odensjö (G).
Död genom drunkning i Unnen 1797-02-11 i Bohult, Odensjö (G).
Britta Knutsdotter. Född 1728 i Vret, Odensjö (G).
Kerstin Knutsdotter. Född 1731-04-21 i Vret, Odensjö (G).
Död av ålderdomssvaghet 1816-05-20 i Vret Österg., Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.